Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 25 mei 2005

Toekomst Borselse scholen lijkt veiliggesteld

Wethouder 'super tevreden' over uitkomst discussie

De Berenburcht in BaarlandHet openbaar basisonderwijs in Borsele is versterkt uit de discussie over met name de sluiting van de basisschool in Baarland gekomen, volgens wethouder F. Tollenaar (SGP, onderwijs).

Na protest uit Baarland heeft de Borselse gemeenteraad zich in een motie uitgesproken voor handhaving van een school in elk dorp. Het voortbestaan van de school in Baarland was daarmee verzekerd. Tollenaar vindt de uitspraak van de gemeenteraad winst. "Het bevestigt ons kleine kernen-beleid, waarmee wij beogen zoveel mogelijk voorzieningen in de dorpen overeind te houden. Voorzover je daar als gemeente invloed op hebt."

Verplaatsen
Voor het openbaar basisonderwijs, waarvoor Tollenaar als wethouder verantwoordelijk is, was zeker zo belangrijk dat de Borselse gemeenteraad er vorige week uiteindelijk voor heeft gekozen de openbare basisschool in het dorp Borssele te verplaatsen. In eerste instantie had het college van B en W die keuzemogelijkheid niet aan de gemeenteraad voorgelegd.

"Omdat die mogelijkheid vorig jaar eigenlijk was afgewezen", verklaart Tollenaar. "Dat gebeurde nadat wij hadden bekeken of de christelijke en openbare basisschool in Nieuwdorp samen zouden kunnen. Toen dat niet mogelijk bleek, was die discussie afgesloten. Het christelijke onderwijs wilde de leerlingen in Nieuwdorp niet kwijt en het openbaar onderwijs wilde dat ook niet."

Motie
Met de motie voor behoud van een school in elke dorpskern kwam de oude discussie over Nieuwdorp én verplaatsing van de openbare basisschool in Borssele opnieuw bovendrijven. Samenvoeging van de twee basisscholen in Nieuwdorp bleek een brug te ver, waarmee als enige optie overbleef: iets doen in het dorp Borssele.

De keuze is gemaakt nieuwbouw te plegen voor de reformatorische ds Kerstenschool en de openbare school kan dan naar het pand van de Kerstenschool. Tollenaar vindt dat een 'superoplossing'. De openbare basisschool in Borssele komt meer dan ruim twee kilometer van de school in Nieuwdorp te liggen. Eén van de twee scholen kan dan als nevenvestiging van een grotere openbare basisschool blijven bestaan.

Toekomstbestendiger
"Het openbaar basisonderwijs is daarmee veel toekomstbestendiger geworden", stelt wethouder Tollenaar. "We moeten gemiddeld negentig leerlingen per zelfstandige school hebben, dus inclusief nevenvestiging. Straks hebben we nog zes zelfstandige scholen en vier nevenvestigingen. We hebben dan dus 540 leerlingen nodig. Die halen we nog gemakkelijk, maar stel dat het aantal verder daalt. Dan hoeven we nog geen dorpsschool te sluiten, maar kunnen we een extra nevenvestiging in het leven roepen."

Al met al kost de operatie in Borssele de gemeente wel 1,9 miljoen euro, waarvan slechts een kleine half miljoen euro in de begroting staat. Tollenaar verwacht - met steun van de raad - de rest uit de gemeentelijke reserves te kunnen halen. "Dat is de prijs die wij moeten betalen, als wij dit beleid willen voeren."

Afhankelijk
Helemaal zorgeloos is Tollenaar nog niet. "We blijven afhankelijk van wat de rijksoverheid doet. Als de eisen wijzigen wat betreft schoolgrootte, kunnen we toch weer in de problemen komen. Den Haag zou meer rekening moeten houden met plattelandsscholen."

Zie eerdere artikelen: 20 mei, 13 mei, 27 april en 13 april

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.