Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 13 mei 2005

Sluiting school Baarland van de baan

O.b.s. de Berenburcht te BaarlandDe openbare basisschool De Berenburcht in Baarland blijft open. De Borselse raad besloot gisteravond unaniem om een eventuele sluiting van tafel te vegen. Daarmee leek het protest van zwangere vrouwen uit het dorp succes te hebben.

Voor het begin van de vergadering stonden de vrouwen met een aantal kinderen en andere familieleden buiten te protesteren. 'School dicht, einde leefbaarheid' en 'Wij danken voor de primeur: eerste dorp zonder school' schreeuwden de spandoeken. De vrouwen wilden met het protest aangeven, dat de prognoses van de gemeente dat het leerlingenaantal in het dorp de komende jaren zou dalen, misschien niet helemaal klopt.

Hoewel de sluiting van de school officieel niet op de agenda stond, werd er ook ingesproken op de raadsvergadering over het onderwerp. L. de Witte, één van de protesterende vrouwen, vreesde dat het verdwijnen van de school ervoor zou zorgen dat het dorp leegloopt. "Alles in Baarland wordt op school of door de school kenbaar gemaakt en uitgewerkt. Briefjes worden via school verstrekt en op het schoolplein wordt informatie uitgewisseld."

De fractie van de PvdA diende een motie in, om in elk dorp in de gemeente een school open te houden. P. Vollaard: "Een school is een symbool van leefbaarheid, de spil van het dorp. In Baarland vreest men dat door de sluiting de sociale cohesie zal afnemen." Hij kreeg bijval van de andere fracties: "Als we de school kunnen houden, moeten we daar alles aan doen", zei A. Schenk van het CDA. De motie werd unaniem gesteund door de raad.

Alternatieven
De Berenburcht werd bedreigd met sluiting, omdat het gemiddelde aantal leerlingen van de zeven openbare scholen in Borsele onder de kritische grens van negentig dreigt te zakken. Tot gisteravond lagen er drie mogelijke oplossingen voor het probleem: sluiting van De Berenburcht, verplaatsing van die school zodat die als nevenvestiging van een andere school kan blijven bestaan en de sluiting van de school in Nieuwdorp. De eerste oplossing is nu dus geschrapt. Wethouder F. Tollenaar van onderwijs adviseerde de raad om twee nieuwe alternatieven te bespreken: het verplaatsen van de openbare basisschool Franck van Borssele in Borssele naar het gebouw van de reformatorische school Ds. G. H. Kerstenschool (die op haar beurt verhuist naar het voormalige AMZ-terrein) en nieuwbouw van diezelfde openbare school naar de zuidwestkant van het dorp. Die twee alternatieven zijn ongeveer een jaar geleden door de gemeenteraad afgewezen, omdat ze te duur zijn.

Volgende week, tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 mei, staat de toekomst van de openbare basisscholen in de gemeente opnieuw op de agenda.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.