Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 27 april 2005

Grote onrust in Baarland over behoud enige basisschool

Rijk nekt plattelandsscholen

O.b.s. de Berenburcht te BaarlandLandelijke normen nekken kleine scholen op het platteland. Verschillende politieke partijen in de gemeente Borsele, waaronder CDA en SGP, hebben bij partijgenoten in Den Haag geprobeerd de eisen te veranderen, maar tevergeefs. De gemeenteraad van Borsele moet nu zelf keuzes maken, met als belangrijkste kwestie: het sluiten of verplaatsen van de openbare basisschool in Baarland.

Wethouder F. Tollenaar (SGP, onderwijs) mocht ouders van de school in Baarland, De Berenburcht, uitleg geven voor welke keuzes de gemeente staat. Hij deed dat in het schoolgebouw, waar zich ouders en andere inwoners van Baarland hadden verzameld. Tollenaar begon met een uitleg van de situatie waarin het openbaar onderwijs in Borsele zich bevindt.

Een dalend leerlingenaantal maakt het noodzakelijk in te grijpen. Om te voldoen aan de normen van de rijksoverheid zal een school in één van de dorpen een nevenvestiging moeten worden van een andere, grotere school in Borsele. Of een school moet sluiten. Eén mogelijkheid is de openbare school in Nieuwdorp samen te voegen met de christelijke school, maar dat is in de ogen van Tollenaar eigenlijk geen optie. Het openbaar onderwijs verliest dan zeker leerlingen, wat scholen in andere dorpen weer in gevaar kan brengen.

Blijft over de school in Baarland. Moet die een nevenvestiging worden van de school in Heinkenszand of moet de school dicht en de Baarlandse leerlingen naar Oudelande? Nadeel van een nevenvestiging is dat daar minder rijksgeld tegenover staat. Dat kost 0,4 arbeidsplaats. Maar sluiting van de school in Baarland heeft tot gevolg dat een belangrijke voorziening uit het dorp verdwijnt.

Voor alle aanwezigen in De Berenburcht woog het laatste duidelijk het zwaarst. Niet voor niets stond er bij de ingang van het dorp al een bord met de tekst: 'Te koop: Baarland, inlichtingen gemeente Borsele'.

Oud-wethouder C. Elenbaas verwoordde het zo: "Ik heb in Baarland nooit zoveel onrust meegemaakt sinds de oorlog en de watersnoodramp."

Tollenaar hield er desondanks aan vast om onderwijskundige redenen een voorkeur te hebben voor clustering in Oudelande, waar dan - onder meer wat betreft personeelsbezetting - een minder kwetsbare school ontstaat.

Verschillende raadsleden waren present, onder wie A. Schenk (CDA) en P. Vollaard (PvdA). Vollaard zit in de oppositie. Hij vindt dat De Berenburcht moet blijven.

Schenk was minder direct. Hij wees erop dat het veel gemakkelijker zou zijn in Baarland een school te houden, als het niet nodig was een nieuw schoolgebouw te bouwen.

Dat is nodig als de school in Baarland een nevenvesting wordt. Bij een nevenvestiging moet de afstand tot een volgende school namelijk minstens twee kilometer zijn en de school in Oudelande staat op 1,9 kilometer van die in Baarland. "Wij hebben alles geprobeerd om die eis van tafel te krijgen, maar dat is tot nu toe niet gelukt."

Borsele heeft al wel één miljoen euro opzij gezet voor nieuwbouw. Na afloop zei Tollenaar: "En dat hoeft dan niet een gewoon schoolgebouw te worden, maar kan ook een schoolwoning worden."

Komt de school in Baarland later in de problemen door te weinig leerlingen, dan kan de schoolwoning 'eenvoudig' worden verkocht, zonder kapitaalvernietiging. De Borselse gemeenteraad moet 12 mei de knoop doorhakken.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.