Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 13 april 2005

Scholen Borsele onder druk

Openbaar onderwijs kampt met daling aantal leerlingen

O.b.s. de Berenburcht te BaarlandDe nog zelfstandige openbare basisschool in Baarland zelf verplaatsen, waardoor die als nevenvestiging van een grotere school kan blijven bestaan. De school in Baarland samenvoegen met de openbare school in Oudelande. Of de openbare basisschool in Nieuwdorp sluiten.

Voor die lastige keuze staat de gemeente Borsele, omdat het leerlingenaantal in het openbaar basisonderwijs afneemt. Op de teldatum van 1 oktober dit jaar dreigt dat aantal onder de 630 basisscholieren te komen en dat aantal is cruciaal. Borsele telt zeven nog zelfstandige openbare basisscholen en die moeten elk gemiddeld negentig leerlingen hebben. Zij halen de 630 leerlingen dit jaar nog net, vooral dankzij de scholen in 's-Gravenpolder (121 leerlingen) en Heinkenszand (135). Bij de school in 's-Gravenpolder horen ook nevenvestigingen in Nisse, 's-Heer Abtskerke en Ellewoutsdijk.

Het officiële aantal scholieren in het openbaar basisonderwijs in Borsele komt 1 oktober dit jaar niet erg ver onder de 630 uit, maar, stelt wethouder F. Tollenaar (SGP, onderwijs), 'er is sprake van een dalende trend'. Dat is vooral het gevolg van het feit dat het gemiddeld aantal kinderen per huishouden afneemt.

Kortom, er moet iets gebeuren. Eenvoudig is dat niet. Het college van B en W van Borsele heeft diverse vergaderingen aan het vraagstuk gewijd. Het staat in elk geval vast dat het aantal zelfstandige openbare basisscholen teruggaat naar zes, waarmee de ondergrens op 540 leerlingen komt. Om dat te bereiken, moet één zelfstandige basisschool verdwijnen of veranderen in een nevenvestiging.

Afstand
Het dagelijks bestuur van Borsele heeft na veel vijven en zessen drie mogelijkheden op papier gezet. De Berenburcht in Baarland wordt een nevenvestiging van waarschijnlijk De Reiger in Heinkenszand. Eén hobbel moet dan worden genomen: de school in Baarland ligt 1,9 kilometer van de school in Oudelande. Dat is honderd meter te weinig om als nevenvestiging te kunnen doorgaan. De afstand van de ene tot de andere school in een volgend dorp moet twee kilometer zijn.

Als de keuze op deze optie valt, moet er in Baarland een nieuw schoolgebouw komen. Tollenaar: "We hebben daar als gemeente grond, maar de vraag is hoe lang je dan het lek boven water houdt, gezien het dalend aantal leerlingen in de gemeente Borsele."

Sluiting
Een tweede mogelijkheid is de sluiting van de openbare basisschool in Nieuwdorp. Het nadeel daarvan is, stelt Tollenaar, dat het openbaar onderwijs dan leerlingen verliest en van de regen in de drup terecht dreigt te komen. De gemeente heeft al eens geprobeerd met het christelijk schoolbestuur de openbare en christelijke school in Nieuwdorp samen te voegen, maar dat ketste onder meer af op het verlies van leerlingen aan de ene of andere partij.

Samenvoeging
De derde optie die de gemeente Borsele gaat voorleggen aan onderwijzers, staf en ouders, is de samenvoeging van de Baarlandse school met die in Oudelande. De nieuwe school komt dan in Oudelande. Tollenaar lijkt daar nog het meest voor te voelen. De grotere school in Oudelande met 67 leerlingen uit Oudelande en 39 uit Baarland kan een brede opzet krijgen, met eventueel een kinderopvang. De wethouder stelt daar tegenover dat het uitgangspunt van Borsele is: behoud van een school in elke dorpskern.

Het voortbestaan van de school in Ellewoutsdijk blijft buiten de komende discussie, hoewel die met naar verwachting twintig leerlingen per 1 oktober 2005 dicht bij de gevarenzone komt. Drie jaar achter elkaar minder dan 23 leerlingen en de basisschool moet ook als nevenvestiging dicht.

Voor 1 februari 2006 moet Borsele het ministerie van Onderwijs laten weten wat zij gaat doen met de scholen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.