Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 20 mei 2005

Ds. Kerstenschool kan achter kerk

Oplossing voor behoud openbaar onderwijs in gemeente Borsele

Ds Kerstenschool in BorsseleDe reformatorische Ds Kerstenschool in Borssele kan achter de kerk van de gereformeerde gemeente nieuw gaan bouwen. De openbare basisschool kan dan naar het gebouw op het hoekje van de Cathelijneweg verhuizen, precies genoeg meters verder van de openbare school in Nieuwdorp om die als nevenvestiging te laten voortbestaan.

De gemeenteraad van Borsele heeft gisteravond eindelijk een knoop doorgehakt om de problemen met het openbaar onderwijs in de gemeente op te lossen. De kernen in Borsele zijn klein, de scholen doorgaans ook en de regels van het Rijk worden star toegepast.

De zeven openbare basisscholen in de gemeente, waarvan eentje met drie nevenvestigingen, hebben binnenkort samen niet meer genoeg leerlingen om alle zeven in stand te kunnen blijven. De oplossing kan zijn om van een van de scholen een nevenvestiging van een andere te maken, maar dan moet de onderlinge afstand twee kilometer bedragen. De school in Nieuwdorp, waarvan een poging tot samenwerking met de christelijke school op dat dorp is mislukt, ligt net te dicht bij die in Borssele. Sluiting van de Nieuwdorpse school zou echter betekenen dat het totale aantal leerlingen zelfs onder de grens van het recht op zes scholen zakt. Ook verplaatsing van de Baarlandse kleine school, die dan weer een nevenvestiging van Oudelande zou kunnen worden, behoorde tot de mogelijkheden, evenals nieuwbouw van de openbare basisschool in Borssele. Een laatste optie, sluiting van Baarland, was inmiddels uit beeld omdat de raad vorige week een motie heeft aangenomen om op elke kern een basisschool te behouden.

Groeien
De oplossing die gisteren in meerderheid werd gekozen, werd vorig jaar nog weggestemd door CDA, PvdA en GroenLinks.

Het CDA ging deze keer mee. Daardoor kunnen ook andere problemen eleganter worden opgelost. De Ds Kerstenschool hoeft niet met kunst en vliegwerk, en inkwartiering van het kruisgebouw, het hele hoekje vol te bouwen. Bovendien kan de school, die elf lokalen nodig heeft, achter de kern nog groeien. Op het gebiedje waar de openbare school verdwijnt, kunnen zorgwoningen worden gebouwd met wellicht een betere plaats voor het kruisgebouw. PvdA en GroenLinks waren voorstander van nieuwbouw voor de openbare school in het bestemmingsplan Zuidwesthoek, maar daar kan de gemeente alleen met veel moeite en voor veel geld aan grond komen. Voor de meerderheid viel die optie dus af.

Overigens werd in de raad geopperd dat het geld dat het openbaar onderwijs moet inleveren vanwege de vorming van nog een nevenvestiging, uit andere middelen moet worden betaald dan uit de openbaar-onderwijs-pot.

Kleinekernen-subsidie
Het CDA stelde voor daarvoor een kleinekernen-subsie in het leven te roepen. De PvdA sloot zich daarbij aan. Eenzelfde regeling zou moeten gelden voor iedere laatste school in een kern die wegens dalende leerlingenaantallen de zelfstandigheid verliest.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.