Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 8 juli 2011

Kaalslag kerkhoven Borsele is van de baan

Begraafplaats OudelandeDe kaalslag op de begraafplaatsen van de gemeente Borsele is van de baan.
Niet alleen de grafstenen van voor 1970 worden niet verwijderd, ook de monumenten waarvoor al veertig jaar grafrecht is betaald, worden met rust gelaten.

Een amendement van deze strekking van CDA-fractievoorzitter Ad Schenk is gisteravond door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Het college wilde de grafstenen verwijderen als de nabestaanden zouden afzien van verlenging van de grafrechten. Dit leidde tot veel maatschappelijke onrust en hevige protesten.

Wethouder Zandee kwam derhalve met een tussenoplossing. De monumenten van voor de herindeling zouden ook zonder verlenging van de grafrechten blijven staan.

Dit ging het CDA echter niet ver genoeg. 'Grafrecht voor 40 jaar=klaar' is volgens Schenk helder. Sterker nog, hij hoopt dat nabestaanden gaan kiezen voor het betalen van veertig jaar grafrechten ineens. Dit grafrecht valt veelal gewoon onder de uitvaartpolis en dit zorgt voor meer inkomsten en minder ambtenarenuren voor de gemeente. "Daarmee zijn ook de mogelijke extra kosten voor de gemeente gedekt." Gijsbrecht Gunter (SGP/ChristenUnie) betichtte Schenk van 'zwalkend beleid' omdat de hele raad eerder akkoord ging met de verwijdering van stenen waarvoor geen rechten meer werden betaald. Schenk voelde zich niet aangesproken omdat het 'slechts' om een aanvulling gaat.

Wethouder Jan Zandee voorziet echter extra onderhoudskosten. Hij waarschuwde gisteravond al voor stijging van de tarieven. Daar was de raadsmeerderheid niet van onder de indruk. Over vijf jaar komt een evaluatie.

Zie ook artikel 30 juni 2011: Grafstenen van vóór '70 blijven staan

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.