Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 30 juni 2011

Grafstenen van vóór '70 blijven staan

Begraafplaats OudelandeDe gemeente Borsele wijzigt het begrafenisbeleid om de ongerustheid bij nabestaanden weg te nemen.
Dat is althans het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad.

In Borsele is groot maatschappelijk verzet tegen het voornemen van het college de grafstenen te verwijderen van graven waarvoor geen grafrechten meer worden betaald. Om bezwaarmakers tegemoet te komen stelt het college voor de grafmonumenten van voor 1970 te laten staan. Een kaalslag wordt hiermee voorkomen.

De nabestaanden moeten dan wel zelf het onderhoud doen van die graven. Zij die al hebben betaald voor verlenging van de termijn krijgen desgevraagd hun geld terug.

Borsele zal dan eenmalig 56.000 euro aan grafrechten moeten terugbetalen. Het college schat echter in dat niet alle nabestaanden afstand zullen doen van verworven rechten. Het college houdt derhalve rekening met circa 35.000 euro dat terugbetaald moet worden.

Het college heeft bewust gekozen voor 1970. Dit hangt samen met het tijdstip van de gemeentelijke herindeling. Doordat alle dorpen voor de herindeling eigen regels hadden kan niet in alle gevallen worden vastgesteld of eigen graven voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn uitgegeven. Deze aanpassing gaat de werkgroepen Ellewoutsdijk en Heinkenszand echter niet ver genoeg. Deze werkgroepen zijn opgericht om onder meer zelf de grafmonumenten te onderhouden waar geen grafrechten meer voor worden betaald aan de gemeente.

De werkgroepen willen de aanpassing uitbreiden tot alle graven ouder dan veertig jaar. De vrijwilligers van de werkgroepen gaan die grafstenen onderhouden. Het college neemt dit niet over. "Het kan niet worden uitgesloten dat andere belangengroepen of particulieren oppositie blijven voeren. Het verwijderen van grafmonumenten na een periode van twintig of dertig jaar ligt gevoeliger dan het verwijderen na veertig jaar." De raad neemt op 7 juli een besluit.

 

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.