Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 6 juli 2009

Borsele slikt sluiting van pinautomaat

RABO sluit pinautomatenBorselse raadsleden zijn verontwaardigd over de sluiting van pinautomaten in Nieuwdorp, Lewedorp en Borssele, maar ze zijn niet bereid daartegen actie te ondernemen.
Hans van Dam, secretaris van de dorpsraad Nieuwdorp, is zwaar teleurgesteld. "We hadden met steun van de gemeenteraad, toch onze grote broer, veel meer een vuist kunnen maken tegen de Rabobank."

"Ongepast", noemde CDA-fractievoorzitter Peter van den Dries het besluit van Rabobank Oosterschelde om de pinautomaten in de drie Borselse dorpen 1 oktober op te heffen, "zeker voor een bank die zegt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen." Hij riep op 'met dorpsraden fel te ageren tegen het besluit'.

Berry Kooiker van de Lokale Partij Borsele viel het CDA bij. "We moeten de dorpsraden steunen die zich verzetten tegen het verdwijnen van de pinautomaten." Verder dan deze steunbetuigingen kwam de Borselse gemeenteraad echter niet eind vorige week. Een politieke uitspraak bleef uit. Burgemeester Jaap Gelok haalde de angel uit de discussie door te stellen 'dat wij als gemeente niet een bank kunnen faciliteren'.

De leefbaarheid in kleine kernen gaat de Borselse politiek altijd zeer ter harte, maar de Rabobank is nu eenmaal een commerciële instelling die eigen afwegingen maakt. Het was een delegatie uit Borsele bij een recent werkbezoek aan Brabant overigens opgevallen dat daar in kleine dorpen nog overal pinautomaten zijn. Navraag bij Rabobank Peel Noord leert dat die geen rekening houdt met het aantal geldopnames per automaat. "Er is ook geen sprake van dat we die automaten weghalen", meldt woordvoerder Ton Schepers.

Regionale Rabobanken zijn redelijk vrij in hun beleid. Rabobank Oosterschelde hanteert wel een minimum aantal transacties. Volgens directeur particulieren Anita Suijkerbuijk in Goes wordt er alles aan gedaan om mensen tegemoet te komen. "We laten niemand in de kou staan." Hans van Dam van de dorpsraad Nieuwdorp heeft concurrent ING gevraagd een pinautomaat te plaatsen. "Ons verzoek is in behandeling."

Zie ook artikel: Actie voor behoud pinautomaten

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.