Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 5 september 2007

Tunneldirectie boos over aanrijtijd

De Westerscheldetunnel NV is ontstemd over verruiming van de aanrijtijd van de Borselse brandweer bij een calamiteit in de tunnel. Tunneldirecteur M. Buis heeft burgemeester J. Gelok van Borsele onlangs in een brief gevraagd het besluit over de aanrijtijd te 'heroverwegen'. Gelok laat in een reactie doorschemeren daar niets voor te voelen.

Aanrijtijd tunnel te hoogDe maximale aanrijtijd bij een incicent in de Westerscheldetunnel is juni dit jaar door het Borselse college van B en W verhoogd. Van tien minuten tot de ingang van de tunnel naar twintig minuten tot de plek van het incident in de tunnel. Het college van Borsele besloot tot de verruiming naar aanleiding van een onderzoek door de landelijke Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

De inspectie stelde vast dat de geldende aanrijtijd van tien minuten 'niet of nauwelijks haalbaar is in de praktijk'. In 83 procent van de gevallen wordt die overschreden met twee tot acht minuten. Het advies aan de gemeente Borsele luidde 'een realistische aanrijtijd' te bepalen. Dat is dus maximaal twintig minuten tot de plek van het incident geworden.

De Westerscheldetunnel NV heeft daar in juni niet op gereageerd. Onlangs is dat dus wel gebeurd. De Borselse gemeenteraad praat binnenkort over de nieuwe aanrijtijd. Tunneldirecteur Buis wil nog enige invloed uitoefenen, want hij is ronduit ongelukkig met de langere aanrijtijd. Volgens hem is in brandweerkringen de algemene norm om in vijftien minuten ter plaatse te zijn.

Al jaren wordt gepraat over hulpverlening in de tunnel. Verbeteringen zijn nog mogelijk. Buis stelt dat Borsele daar niet aan meewerkt door de aanrijtijd te verruimen.

Hij acht zelfs 'de kans reëel aanwezig dat de veiligheid als gevolg van langere aanrijtijden zal verslechteren'.

Burgemeester Gelok noemt dit 'belachelijk'. "Onze mensen blijven zich tot het uiterste inspannen." Vooral vanwege juridische aansprakelijkheid bij een incident heeft Borsele de norm opgerekt. "Als de tunnel zoveel waarde hecht aan veiligheid, kan ze wel tien eurocent op het tarief doen om de hulpverlening te optimaliseren", merkt Gelok nog op. Woordvoerder I. de Moor van de tunnel laat daarop weten dat alleen de overheid verantwoordelijk is voor de openbare veiligheid. "We hebben alle mogelijke voorzieningen getroffen en blijven ermee bezig."

Borsele heeft de aanrijtijd voor de brandweer verhoogd van tien naar twintig minuten. NV Westerscheldetunnel vraagt de nieuwe norm te 'heroverwegen'.

Nieuwsartikel 6 september 2007: Reacties Borselse raadsleden

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.