Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 6 juni 2007

'Laten ze ons iets van Heinkenszand geven'

Het wordt nog een pittige discussie over een mogelijke uitbreidingsstop voor zes kleine dorpen in Borsele. Vertegenwoordigers van dorpsraden voelen er niks voor. "Hoe moet het dan op de lange duur met het verenigingsleven en de school?", vragen zij zich af. Ze zien ook de noodzaak van een uitbreidingsstop niet in. "Laten ze ons dan iets van de nieuwbouw in Heinkenszand en 's-Gravenpolder geven.

Nieuwbouw in Lewedorp, één van de groeikernenTim Kramer, student commerciële economie aan de Hogeschool Zeeland, deed voor de gemeente Borsele onderzoek naar de lokale woningmarkt. Hij constateerde in zes kleinere dorpen (Baarland, Driewegen, Ellewoutsdijk, Hoedekenskerke, Nieuwdorp en Oudelande) vrij veel leegstand en dat woningen lang te koop staan. Zijn conclusie luidde in het algemeen: concentreer nieuwbouw in de grotere kernen Heinkenszand, 's-Gravenpolder, 's-Heerenhoek, Lewedorp en Ovezande én maak in zes kleinere kernen vooral werk van dorpsvernieuwing.

Het college van B en W heeft in grote lijnen de ideeën van Kramer overgenomen. Donderdag 14 juni is er een discussie over in de Borselse gemeenteraad die de leefbaarheid van kleine kernen altijd een warm hart toedraagt. "Stilstand is achteruitgang", wijst Bert de Wilde, secretaris van de dorpsraad Oudelande, een uitbreidingsstop af. "Je kunt dan wel geld investeren in een brede school en een dorpshuis, zoals in ons dorp, maar je moet voor zulke voorzieningen draagvlak houden. Zonder uitbreiding kalft dat af. Zeker als er vlakbij in Kwadendamme een nieuwe wijk komt."

Marco van Sabben van de dorpsraad Driewegen kijkt er net zo tegenaan. Hij heeft zich verbaasd over de argumenten voor een uitbreidingsstop. "Als veel leegstand een reden is, dan kun je ook in Heinkenszand of in Goes stoppen met bouwen." Van Sabben is voor een goede spreiding van bouwactiviteiten. "Wil je de voorzieningen in een dorp in stand houden, dan moet je iets bieden te hebben. Straks zul je zien dat jonge gezinnen uit Driewegen naar de uitbreidingswijk in Ovezande gaan, omdat hier niet wordt gebouwd. Dat is dan een gevolg van het gemeentebeleid."

'Geleidelijke groei', dat is ook wat zowel Jet Remijn van de dorpsraad Baarland als Hans van Dam van de dorpsraad Nieuwdorp voor ogen staat. "Het gros van de mensen zal eerder voor Heinkenszand of 's-Gravenpolder kiezen vanwege de voorzieningen", stelt Remijn nuchter vast, "maar ik vind het juist fijn op een klein dorp." Volgens Van Dam zou het al veel schelen als voor oudbouw niet zulke 'bizarre prijzen' werden gevraagd. "Want dat maakt nieuwbouw aantrekkelijk."

Tonny Drijdijk van de dorpsraad Hoedekenskerke moet niet denken aan een uitbreidingsstop. Uit een dorpsenquête begin dit jaar bleek dat veertig mensen belangstelling hadden voor een vrije bouwkavel. "Bied je die niet aan, dan gaan ze naar 's-Gravenpolder of Kapelle", waarschuwt Drijdijk, "en met die mensen trekt de leefbaarheid uit het dorp weg."

Zie ook artikel: Geen nieuwbouw in kleine kernen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.