Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 5 juni 2007

Geen nieuwbouw in kleine kernen.

Het is helemaal niet goed om veel nieuwbouw te plegen in kleine kernen in Borsele. De vraag naar woningen is in die dorpen heel beperkt. Borsele doet er beter aan woningbouw te concentreren in de grotere kernen, in Heinkenszand en ’s- Gravenpolder, gevolgd door ’s-Heerenhoek, Lewedorp en Ovezande.

Wethouder de Bruijne kan zich vinden in de conclusies van Tim KramerTim Kramer, student commerciële economie aan de Hogeschool Zeeland, komt tot die vrij opmerkelijke conclusies na een onderzoek naar de woningmarkt in Borsele. Het college van B enW van Borsele kan zich vinden in de voorstellen van Kramer.
„We zullen de kleine kernen zeker niet vergeten”, tekent wethouder Mart de Bruijne ( VVD, wonen) aan. „We zullen ons daar moeten concentreren op de verbetering van bestaande woningen, met name monumentale pandjes zoals in het dorp Borssele, en op woningbouw op plekken binnen de bebouwde kom. Wij blijven leefbaarheid van kleine kernen hoog in het vaandel schrijven.”

Dorpen waar volgens onderzoeker Kramer vooral aandacht moet worden besteed aan dorpsvernieuwing, zijn: Baarland, Driewegen, Ellewoutsdijk, Nieuwdorp, Oudelande en Hoedekenskerke. Volgens hem is daar verhoudingsgewijs vrij veel leegstand en/of staan er veel huizen te koop. Enige nieuwbouw kan nog in Borssele, ’s-Heer Abtskerke, Kwadendamme en Nisse. Woningbouw moet zich toespitsen op ’ s- Gravenpolder, Heinkenszand, ’s-Heerenhoek, Lewedorp en Ovezande. Wethouder De Bruijne: „We kunnen zo voldoen aan de vraag. Voorzieningen in die grotere dorpen kunnen dan overeind blijven. Ook de inwoners van de kleinere kernen hebben daar veel aan.”

Borsele blijft dus bouwen, terwijl de verwachting is dat het inwonertal van de gemeente sterk daalt: van 22.387 nu naar 20.329 in 2025. Oftewel tien procent. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is vorig jaar met die cijfers gekomen. De Bruijne verwacht dat het niet zo’n vaart zal lopen, gezien de ligging van Borsele, ’in het hart van Zeeland met het Sloegebied als één van de belangrijkste werkgebieden bij de hand’.
Tim Kramers studie kan zonodig als promotiemateriaal voor Borsele gaan dienen. Een aantal mensen vindt de voorzieningen te mager, maar de meesten prijzen Borsele vanwege de rust en ruimte. Nieuwkomers zijn vrijwel allemaal tevreden ( 95 procent) over hun nieuwe omgeving.

De kleinste dorpen van Borsele kennen al vrij veel leegstand en/ of er staan veel woningen lang te koop. Dorpsvernieuwing is daar het beste.

Reactie op dit artikel: 'Laten ze ons iets van Heinkenszand geven'

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.