Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 2 februari 2007

Onderzoek missers bouw school

De rekenkamer van de gemeente Borsele gaat onderzoeken waarom de nieuwbouw van de Don Boscoschool in ’s-Heerenhoek zes ton duurder uitvalt en hoe het aanbestedingsproces is verlopen.

B. Kooiker van de Lokale Partij Borsele (LPB)Dat heeft de Borsele gemeenteraad gisteren besloten. Doel van het onderzoek is lering te trekken uit dergelijke tegenvallers, zodat bij volgende grote projecten, zoals uitbreiding van het gemeentehuis, geen lijken uit de kast vallen.
De overgrote meerderheid steunde niettemin het collegevoorstel de meerkosten voor de Don Boscoschool op tafel te leggen, alleen de Lokale Partij Borsele stemde tegen. Na bezuinigingen - de nieuwbouw wordt wat soberder - kost Borsele dat 380.000 euro. Daarmee komt de investering neer op 2,7 miljoen euro.

Ongezouten
In de raad klonk wel ongezouten kritiek op de gang van zaken. De overschrijding zou volgens het college van burgemeesters en wethouders zijn veroorzaakt door onder meer een aantrekkende bouwmarkt en sterk gestegen materiaalkosten.
LPB-fractievoorzitter B. Kooiker vond een kostenverhoging van bijna dertig procent buiten alle proporties. Hij greep het voorval aan om het aanbestedingsbeleid van de gemeente Borsele aan de orde te stellen. "Het is namelijk schering en inslag bij gemeentelijke projecten."

Onderzoek
Kooiker bepleitte een onderzoek naar de aanbestedingen in de afgelopen drie jaar en met name de manier waarop aannemers worden geselecteerd.
Dat ging de andere fracties veel te ver. Niettemin vond CDA’er A. Schenk dat de raad deze overschrijding niet zonder slag of stoot aan zich voorbij kon laten gaan. Want: "De verklaringen voor de overschrijding zijn niet erg sterk en we praten wel over een forse kostenstijging, Je vraagt je af hoe je zo de plank mis kunt slaan."
Schenk opperde de rekenkamer te vragen de kwestie Don Boscoschool eens uit te spitten. Daar ging uiteindelijk iedereen mee akkoord.
Overigens verspeelde LPB-fractievoorzitter Kooiker gisteren een stukje sympathie bij zijn collega- raadsleden. Hij beweerde dat het gunningenbeleid nu te ondoorzichtig is en mede wordt bepaald door ambtelijke willekeur.
Dat laatste schoot verkeerd in diverse keelgaten.

Aanwijzingen
Schenk distantieerde zich daarvan, omdat de ’politiek verantwoordelijk is’. PvdA’er J Huige vond dat Kooiker die aantijging maar eens moet onderbouwen. "Volgens mij heeft Kooiker daar geen concrete aanwijzingen voor."
De LPB-fractievoorzitter liet vervolgens weten dat het college (en dus niet de ambtenarij) verantwoordelijk te stellen voor het gunningenbeleid en alles wat daarmee goed- en misgaat. Bij VVD’er R. Boekholt had hij het echter verbruid. "Kooiker heeft zich al vaker neerbuigend uitgelaten over ambtenaren. Ik vind dat niet toelaatbaar."

Zie ook artikel: Vraagtekens bij aanbestedingen

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.