Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 27 januari 2007

Optimisme over brede school

Het komt in Oudelande allemaal goed met de brede school en het dorpshuis. Althans, daar ziet het naar uit. Vertegenwoordigers van de kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool zijn hoopvol gestemd, ondanks eerdere kritiek uit het dorp.

Basisschool de Schakel in Oudelande"Prima idee, een brede school en de uitbreiding van het dorphuis, maar verenigingen gaan er juist op achteruit", stelden B. de Wilde van de dorpsraad Oudelande en J. Jansens van stichting dorpshuis d’n Ostpit begin deze week.

R. Hettema, directeur van de basisschool, vindt het jammer, die opmerking. In Oudelande wordt al zeven jaar gewerkt aan een brede school. Veel geld was er lange tijd niet. C. de Kock van stichting peuterspeelzalen Borsele heeft het over 45.000 euro. Ook de peuterspeelzaal is bij de brede school betrokken, evenals de tussen- en de buitenschoolse opvang van Kinderopvang De Bevelanden.

"Maar inmiddels is meer dan het tienvoudige beschikbaar", prijzen Hettema en De Kock zich gelukkig. Ruim een half miljoen kan er worden verspijkerd, mede dankzij rijkssubsidie uit Den Haag.

Het dorp Oudelande een multifunctionele ruimte bieden. Voor school en kinderopvang. Voor sport- en andere clubs. Van jong tot oud. Dat is het idee achter de brede school, waarbij samenwerking een belangrijk uitgangspunt is. School, kinderopvang en peuterspeelzaal zoeken elkaar al langer op. "We zijn het meer gewend samen te werken", zegt L. Dannijs, manager Kinderopvang De Bevelanden in Borsele. Zij kan het zich voorstellen dat clubs uit het dorp het ’eng’ vinden, dat je ruimtes en spullen deelt.

Figuurzaagjes
"Maar waarom zou je voor handenarbeid op school bijvoorbeeld figuurzaagjes aanschaffen en voor de knutselclub ook?", vraagt schooldirecteur Hettema zich af. "Vaak komen er ook nog dezelfde dorpskinderen. Er is alleen een andere leidinggevende aanwezig."

De knutselclub, Technica 10 en de jeugdsoos zouden knijp komen te zitten, luidde ook nog de kritiek, omdat de open zolder in de nieuwbouw tussen school en dorpshuis te klein zou worden.

Deze week is overleg geweest met de architect. De open zolder blijft. Wel zo handig als kinderen boven en beneden zitten in de peuterspeelzaal of kinderopvang. Maar, er komen meer vierkante meters. F. Jansens, voorzitter van stichting dorpshuis d’n Ostpit, bevestigt dat. "De kou lijkt uit de lucht", houdt hij nog een slag om de arm.

Schooldirecteur Hettema gaat ervanuit dat het goed komt. Dit jaar kan Oudelande dan eindelijk zijn brede school en uitgebreide dorpshuis krijgen.

Zie artikel: Plan dorpshuis valt slecht in Oudelande

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.