Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 5 oktober 2006

Hulpaanbod Borsele te mager

Inwoners van de 's-Heerenhoekse nieuwbouwwijk De Blikken die geregeld met wateroverlast kampen, voelen zich met een kluitje in het riet gestuurd door de gemeente Borsele. Zij vinden dat de gemeente op z'n minst moreel verplicht is hen uit de problemen te helpen.

De Blikken in aanbouwBorsele heeft de inwoners onlangs een hulpaanbod gedaan na een enquête in de wijk. De gemeente is bereid advies te geven en drainagemateriaal beschikbaar te stellen tegen een gereduceerd tarief. Borsele wijst verder alle aansprakelijkheid van de hand. Het draineren van privé-tuinen is een zaak van individuele bewoners, aldus de gemeente.

Privé
Een groep bewoners, voor wie F. van Kol en D. Elstgeest als woordvoerders optreden, is het daar in het geval van De Blikken niet mee eens. Het aanbrengen van drainage op eigen grond mag volgens Borsele een zaak van de individuele eigenaren zijn, stellen zij. De gemeente had dan wel iedereen van tevoren moeten melden dat het draineren van privé-percelen in De Blikken nodig is. Dat is voor de bouw niet gebeurd.

Elstgeest herinnert zich nog goed een informatiebijeenkomst in 's-Heerenhoek over de nieuwste fase van De Blikken waar zij woont. "We kregen een dik boekwerk van de gemeente mee. Het leek allemaal zo goed geregeld, maar over de kans op wateroverlast en dat privé-kavels gedraineerd zouden moeten worden, is geen woord gevallen. Terwijl bekend was dat de bodemgesteldheid niet goed was, dat er vrij ondiep een ondringbare kleilaag zit. Had de gemeente aangegeven dat we drainage moesten aanleggen, dan hadden we dat gedaan."

Verborgen gebrek
Van Kol trekt een vergelijking met de verkoop van een woning met een verborgen gebrek. "Als de verkoper zo'n gebrek niet meldt, terwijl hij ervan weet, dan kan de schade op hem worden verhaald. Borsele heeft ons in feite een product verkocht met een verborgen gebrek. De aangeboden hulp is dan ook absoluut onvoldoende."

Aanbod
In een brief hebben bewoners Borsele gevraagd 'een aanbod te doen dat beter past bij de (morele) plicht van de gemeente'. "Juridisch is het niet afdwingbaar dat de gemeente alsnog drainage aanbrengt", realiseert Van Kol zich, "maar we willen gewoon tot een redelijke oplossing komen." Elstgeest voegt toe: "Voor Borsele is dit nu geen reclame." Verantwoordelijk wethouder F. Tollenaar (SGP-ChristenUnie, openbare werken) laat in een reactie weten dat hij niet van plan is een ruimer aanbod naar bewoners van De Blikken te doen. De gemeente Borsele heeft de grond opgehoogd. Het waterpeil is aangepast. De drainage van tuinen is een particuliere verantwoordelijkheid, herhaalt de wethouder. De voorlichting had, erkent Tollenaar achteraf, beter kunnen zijn.

De gemeenteraad heeft inmiddels bij wethouder Tollenaar aangedrongen op overleg met de buurt.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.