Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 20 september 2006

Borsele helpt bij wateroverlast Blikken

Tijdens de aanbouw van de Blikken stond er al veel waterInwoners van de 's-Heerenhoekse nieuwbouwwijk De Blikken kunnen op steun van de gemeente Borsele rekenen bij het aanpakken van wateroverlast. De gemeente blijft zich wel op het standpunt stellen dat het voorkomen van wateroverlast op privéterrein de verantwoordelijkheid van de eigenaar blijft.

Klachten over wateroverlast in De Blikken brachten Borsele ertoe eerder dit jaar een enquête te houden onder bewoners van het laatst opgeleverde deel van de nieuwbouwwijk. Van de negenenveertig aangeschreven bewoners reageerden er zesendertig, van wie er vijftien zelf al drainage hadden aangelegd, vertelt wethouder F. Tollenaar (SGP/ChristenUnie, openbare werken). Hij trekt uit de uitslag de conclusie dat er sprake is van een probleem, maar constateert ook dat een flink aantal mensen al maatregelen heeft genomen.

De resultaten van de enquête zijn gisteren in het Borselse college van B en W besproken. Dat bij 's-Heerenhoek op één van de laagste plekken bij het dorp is gebouwd, noemt Tollenaar allereerst 'voor de hand liggend'. 's-Heerenhoek is er ruimtelijk meer een eenheid door geworden.
Het bouwterrein is vooraf voldoende opgehoogd, met meer dan één meter. En het waterpeil is ook in orde, stelt wethouder Tollenaar vast.

Bewoners ondervinden desondanks wateroverlast, vooral omdat de ondergrond op beperkte diepte uit een harde kleilaag bestaat. Water dringt daar niet in door. Hoewel het college van B en W vindt dat de gemeente weinig te verwijten valt, trekt het zich de overlast wel aan. "Niet dat wij zelf drainage gaan aanleggen", aldus Tollenaar. "Wij zorgen op particulier terrein ook niet voor bestrating. Het is daarmee te vergelijken." Wat de gemeente wel gaat doen, is mensen desgevraagd persoonlijk adviseren en als zij materiaal nodig hebben, dit tegen gereduceerd tarief te (doen) leveren. Borsele heeft uit De Blikken voor de toekomst de les getrokken dat zij bij nieuwbouw richting kopers extra aandacht gaat schenken aan het voorkomen van wateroverlast.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.