Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 7 juni 2006

Kerncentrale definitief open tot 2033

Staatssecretaris Van Geel (CDA, Milieu) tekent volgende week vrijdag het akkoord dat hij met exploitant EPZ en aandeelhouders Delta en Essent heeft gesloten om de kerncentrale in Borssele tot 2033 open te houden.

Radio-actief afval van de kerncentraleEen meerderheid van de Tweede Kamer stemt daarmee in. Nog deze week houdt de Kamer een kort vervolgdebat over de kerncentrale Borssele, waarna dinsdag een stemming volgt. Tijdens het debat dat de Kamer gisteren voerde, bleek echter dat de ondertekening van het convenant niet meer in gevaar komt.

Kosten
Het ging over een artikel dat twee maanden geleden op het laatste moment aan de Borssele-overeenkomst is toegevoegd. Daarin staat dat de kerncentrale opdraait voor extra kosten als vóór 2033 door veranderde regelgeving blijkt dat opwerking van gebruikte splijtstoffen in Frankrijk niet meer mogelijk is. Alleen bij onevenredige schade kan EPZ een claim indienen bij het Rijk.

De om raad gevraagde parlementsadvocaat oordeelde onlangs dat hierdoor mogelijk een extra grond voor schadevergoeding wordt gecreëerd, bovenop de huidige wetgeving. Daarom zou het raadzaam zijn de formulering te verhelderen. Van Geel wil dat niet. Volgens hem zijn exploitant, aandeelhouders en Rijk het eens over de strekking van dit artikel. Als hij terug zou gaan naar de onderhandelingstafel, zou dat voor EPZ aanleiding kunnen zijn om ook andere punten van het akkoord weer aan de orde te stellen. "We hebben niet te maken met een vereniging van koorknaapjes, maar met een keihard bedrijf", aldus Van Geel.

Niet overtuigd
Hoewel CDA, D66, SGP en VVD onmiddellijk aangaven dat het artikel voor hen geen reden is om tegen het convenant te stemmen - waarmee het langer openblijven van de kerncentrale zeker is - was de Kamer niet overtuigd door Van Geels redenering. Als alle ondertekenaars het eens zijn over de strekking van het artikel, dan moet het toch geen probleem zijn een formulering te vinden die alle Kamerleden geruststelt? "Ik wil dat het convenant zo snel mogelijk wordt getekend, maar ik kan me voorstellen dat u nog even naar EPZ belt om te vragen of het artikel kan worden aangepast", redeneerde VVD-Kamerlid De Krom. Na een felle woordenwisselingmet PvdA-Kamerlid Samsom - zijn stelling dat het Rijk zich door EPZ 'in het pak laat naaien' werd door Van Geel afgedaan als 'retoriek met geen enkele relatie tot de werkelijkheid' - ging de staatssecretaris overstag. Hij belt vandaag met EPZ en meldt de Kamer de uitkomst. Werkt EPZ niet mee, dan gaat hij niet terug naar de onderhandelingstafel en blijft het convenant ongewijzigd.

Hoe dan ook volgt deze week nog een kort plenair overleg, waarin de Kamer moties kan indienen. Daarover wordt dinsdag gestemd. Dat alles zal niets veranderen aan de uitkomst: de kerncentrale Borssele blijft tot uiterlijk 31 december 2033 open, onder de voorwaarden die het Rijk is overeengekomen met EPZ, Delta en Essent.

Zie ook artikel: Historische eensgezindheid Rijk en Borssele

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.