Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 7 juni 2006

Historische eensgezindheid Rijk en Borssele

60 jaar kerncentrale

De kerncentrale in Borssele heeft een nieuwe sluitingsdatum: uiterlijk 31 december 2033. Sinds de opening in 1973 is de sluitingsdatum een punt van discussie geweest. Een overzicht:

 • In 1958 adviseren de Samenwerkende elektriciteitsproducenten (Sep) de bouw van twee kerncentrales: één in Dodewaard en één in Borssele.
 • In 1969 opent koningin Juliana de kerncentrale in Dodewaard. Hetzelfde jaar bestelt de PZEM een kerncentrale ten behoeve van aluminiumsmelter Pechiney in Vlissingen-Oost. Locatie: Borssele.
 • Op 25 oktober 1973 wordt de kerncentrale in gebruik genomen. De technische levensduur is veertig jaar, maar de overheid geeft een bedrijfsvergunning af voor onbepaalde tijd.
 • In 1979 vindt een bijna-ramp plaats in de kerncentrale van Harrisburg (VS). De reactor is van hetzelfde type als in Borssele, maar onderzoek wijst uit dat een vergelijkbare storing zich niet snel zal voordoen.
 • Op 26 april 1986 is Tsjernobyl het toneel van de grootste kernramp uit de geschiedenis. Een week later zou het kabinet een besluit nemen over de bouw van drie nieuwe kerncentrales, waarvan één in Borssele. De besluitvorming wordt opgeschort. Uiteindelijk wordt afgezien van de bouw van nieuwe kerncentrales.
 • In 1990 gaat het eigendom van de kerncentrale over in handen van de Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ).
 • In 1994 verleent minister Wijers (D66, Economische Zaken) een vergunning voor modernisering van de kerncentrale. Uit het Elektriciteitsplan blijkt dat de centrale in ieder geval tot 2007 in bedrijf blijft, maar de Tweede Kamer bepaalt in een motie de sluitingsdatum op 2003. In 1997 wordt de kerncentrale in Dodewaard buiten gebruik gesteld.
 • In 1998 wordt 31 december 2003 als sluitingsdatum in de bedrijfsvergunning opgenomen. Het personeel van de kerncentrale gaat in beroep.
 • De Raad van State verklaart het besluit om de vergunning tot 2003 te beperken in 2000 ongeldig. Het Rijk beroept zich op afspraken met EPZ uit 1994 en dagvaart de exploitant.
 • In 2002 bepaalt de rechtbank in Den Bosch dat de kerncentrale na 2003 open mag blijven. Het eerste kabinet Balkenende gaat niet in beroep.
 • Het kabinet Balkenende II neemt in 2003 in het regeerakkoord op dat de kerncentrale in 2013 dicht moet. De directie van EPZ legt zich daar niet bij neer.
 • In februari 2005 laat staatssecretaris Van Geel (CDA, Milieu) weten dat sluiting van de kerncentrale in 2013 de Staat enkele honderden miljoenen tot ruim een miljard euro kan kosten. Dat geld steekt hij liever in duurzame energie. In april schrijft hij de Kamer dat hij het langer openhouden van Borssele gaat onderzoeken.
 • In januari 2006 bepaalt het kabinet de sluitingsdatum van de kerncentrale in Borssele op 31 december 2033. Met EPZ en de aandeelhouders Delta en Essent is een convenant gesloten waarin zij beloven te investeren in duurzame energie. De sluitingsdatum wordt ook vastgelegd in een nieuwe Kernenergiewet, waarvan het concept naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.
 • In februari 2006 zegt Van Geel een tweede kerncentrale in Nederland een 'serieuze optie' te vinden. Hij noemt Borssele als mogelijke locatie.
 • Op 6 juni 2006 stemt een Kamermeerderheid in met het openhouden van de kerncentrale tot uiterlijk 31 december 2033. Twintig jaar erbij.
Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.