Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 31 mei 2006

Nico Werri stapt op als ontpolderen doorgaat

Ontpoldering is taboe, vindt de gemeenteraad van Borsele, maar de Borselse politici weten niet hoe zij dit standpunt nog handen en voeten kunnen geven. De Tweede Kamer moet minister Veerman terugfluiten, stellen raadsleden. Zij beseffen dat Borsele niets in de melk te brokkelen heeft, als dit niet gebeurt.

De zeedijk van de Everinge- en Zuid BaarlandpolderDe Borselse gemeenteraad sprak zich begin april ferm uit tegen ontpoldering langs de Westerschelde uit. Het teruggeven van de Van Hattum-, Everinge- en Zuidpolder aan het water kan en mag niet doorgaan, luidde kortweg de inhoud van een met algemene stemmen aangenomen motie. De uitspraak had een duidelijk signaal richting de provincie en de rijksoverheid moeten zijn, maar vorige week legde het dagelijks provinciebestuur de motie naast zich neer.

Eén van de argumenten daarvoor was dat Europese natuurrichtlijnen uitwijzen dat natuurherstel in het Westerschelde-gebied alléén kan worden bereikt door de rivier meer ruimte te geven. "Onzin", volgens raadslid N. Werri (Lokale Partij Borsele), "dat staat helemaal niet vast. De Zeeuwse Milieufederatie moet tevreden worden gesteld met ontpoldering, anders tekent de ZMF beroep aan tegen de verdere verdieping van de Westerschelde voor de scheepvaart naar Antwerpen."

Werri wil nu wel eens weten wat het dagelijks bestuur van Borsele, het college van B en W, gaat doen om ontpoldering in Borsele te voorkomen. "Het is tot nu toe bij die motie van begin april gebleven. Dat is onvoldoende. Er moet actie worden ondernomen. Zo moet de onduidelijkheid over de zogenaamde noodzaak van ontpoldering van tafel. Helderheid is nodig."

Kiezers
"Een moeilijk verhaal", zo omschrijft CDA-fractievoorzitter P. van den Dries de positie waarin Borsele verkeert. "Wij proberen onze fractie in Provinciale Staten ervan te overtuigen haar standpunt te veranderen. Het gaat ons anders in Zeeland veel kiezers kosten." Met Werri vreest Van den Dries dat Borsele zonder een ommezwaai landelijk en/of provinciaal weinig kans maakt om ontpoldering tegen te houden. "De rijksoverheid kan de gemeente met een planologische kernbeslissing overrulen."

Vrijwillig
"Vrijwillige grondverkoop is de basis en moet de basis blijven", stelt P. Vollaard (PvdA). "Anders moet de Tweede Kamer er opnieuw over beslissen." J. Zandee (SGP/ChristenUnie) realiseert zich dat Borsele uiteindelijk weinig in de melk te brokkelen heeft. "Wij moeten daarom de druk op de ketel houden." Volgens Zandee moet Borsele om die reden ook in de stuurgroep Natuurpakket Westerschelde blijven, de stuurgroep die het natuurherstel begeleidt. Burgemeester J. Gelok zit daar namens Borsele in.

Schijndemocratie
VVD'er R. Boekholt vindt ook dat de druk moet worden opgevoerd. "Wij moeten als gemeente alle wegen bewandelen om ontpoldering te stoppen." Gaat ontpoldering in Borsele toch door, dan verlaat raadslid Werri van de Lokale Partij Borsele de politiek. "Een meerderheid van de Zeeuwse bevolking is tegen ontpoldering. Houden besturen daar geen rekening mee, dan leven wij in een schijndemocratie en daar wil ik niet aan deelnemen."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.