Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 7 april 2006

Ontpoldering voor Borsele gemeenteraad taboe

Het verzet tegen de nieuwe ontpolderingsplannen heeft al één overwinning binnen. De Borselse gemeenteraad keerde zich gisteravond eensgezind tegen natuurontwikkeling door het verleggen van dijken langs de Westerschelde.

De Borselse gemeenteraad eensgezind tegen ontpolderenDe eensgezindheid van de Borselse politiek kwam niet als een verrassing en toch ook weer wel. Fractievoorzitter J. Zandee van SGP/ChristenUnie liet zich vorig jaar nog vrij genuanceerd over de plannen uit. Hij had het over 'het combineren met andere zaken, bijvoorbeeld recreatie'. CDA'er A. Schenk liet zich in dezelfde bewoordingen uit, waarbij hij erop wees dat de provincie akkoord was gegaan.

Van nuanceringen was gisteravond geen sprake meer. "Wij hebben gezien hoe groot het verzet is, niet alleen onder boeren, maar onder de hele bevolking", verklaarde CDA-fractievoorzitter P. van den Dries. "Wij kunnen als volksvertegenwoordigers daarvoor onze ogen niet sluiten." Hij diende namens het CDA een motie in, die later door de hele raad werd gesteund. In de motie wordt gesproken over ontpoldering als kapitaalvernietiging, waardoor ook nog eens de primaire zeewering onnodig wordt verlengd. De uitspraak zal 'met klem' worden voorgelegd aan de provincie, andere gemeenteraden in Zeeland, minister Veerman van Landbouw en de Tweede Kamer.

Eén raadslid, J. Huige (PvdA), verliet overigens de raadszaal, toen het op stemming aankwam. Hij vindt het te vroeg om zich nu al voor of tegen ontpoldering uit te spreken. Huige stelde een referendum onder de bevolking voor, maar dat idee werd verworpen.

Fruitteler R. van Hekken uit Oudelande meldde voor de raadsvergadering dat alle pachters en grondeigenaren in de 'te ontpolderen' Van Hattum-, Everinge- en Zuidpolder zich tegen verkoop van grond hebben uitgesproken.

Omdat de grond niet meer op vrijwillige basis verworven kan worden, moet gedeputeerde M. Kramer volgens Van Hekken terug naar minister Veerman. Van Hekken zei zelf verbaasd te zijn geweest over de eensgezindheid van de pachters en grondeigenaren. "Geld heeft ons niet uit elkaar gespeeld."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.