Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 29 april 2006

Burenhulp sterk ontwikkeld in Borsele

Het loopt niet over met actief vrijwilligerswerk in Borsele. Studenten uit Amsterdam die deze week een leefbaarheidsonderzoek in acht Borselse kernen uitvoerden, hebben die indruk gekregen. Maar dat wil niet zeggen dat dorpsbewoners weinig voor elkaar over hebben. Burenhulp is wel sterk ontwikkeld.

Groot leefbaarheidsonderzoek in BorseleDe vraag of in Borsele het vrijwilligerswerk op een hoog peil staat, is een interessante. De verzorging van mensen thuis zal meer op de schouders van familie, bekenden én vrijwilligers komen te liggen. Dat is het gevolg van de nieuwe zorgwet die waarschijnlijk begin 2007 ingaat, de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Onder meer de huishoudelijke verzorging komt dan op het bordje van de gemeenten terecht.

Jeugdsoos
Als het dan om de inzet van vrijwilligers gaat, lijkt er in Borsele nog een wereld te winnen. "Het vrijwilligersleven is beperkt", stelde studente Odette Denijs in haar presentatie van de eerste onderzoeksresultaten. "Er komt veel neer op dezelfde mensen." Zij putte die kennis onder meer uit een interview met een groep bewoners van Lewedorp. "Soms bestaat er ook al een tekort aan vrijwilligers, zoals bij de jeugdsoos in Lewedorp."

Hoger
Of dit voor alle door de studenten bezochte dorpen opgaat, zal blijken uit de verwerking van de gegevens die deze week zijn verzameld. Het onderzoek speelde zich af in Lewedorp, Nieuwdorp, 's-Heerenhoek, Ovezande, Kwadendamme, Oudelande, Nisse en Driewegen. In totaal zijn bij 356 mensen in die dorpen enquêtes aan huis afgenomen; 204 mensen weigerden mee te werken, evenveel waren er overdag niet thuis. Frans Thissen, begeleider van het project, noemde de deelname 'aanzienlijk hoger dan verwacht'.

Betrokkenheid
Vrijwilligerswerk mag (op het eerste gezicht) niet overlopen in Borsele, wat de studenten vooral is opgevallen, is de grote betrokkenheid van veel bewoners bij hun dorp. Student Tom Gedden sprak op de slotbijeenkomst gisteren in Heinkenszand over 'een enorm lokaal bewustzijn'. Hij was op pad geweest in Kwadendamme. "De zorgzaamheid onderling is ook groot", aldus Gedden. "Vooral burenhulp is er sterk aanwezig." Voor de uitvoering van de wmo is dat weer een aardige opsteker.

Verenigingsleven
De Amsterdamse studenten die Borsele eerst alleen kenden van de kerncentrale in Borssele, hebben in de loop van de week zo hun eigen voorkeuren voor dorpen in Borsele ontwikkeld. Het door buitenstaanders al jaren geleden ontdekte Nisse sprong er ook bij hen uit. 'Mooi oud dorp, mooie omgeving'. Ook Nieuwdorp was goed bevallen, omdat er zo'n actief verenigingsleven is. Lewedorp scoorde laag. "Lewedorp is weinig aantrekkelijk", maakte Odette Denijs van haar hart geen moordkuil. "Het is geen mooi dorp en het heeft niet zo'n mooie omgeving, maar de mensen die er wonen, zijn wel erg trots op hun dorp en hun leven daar, omdat ze er veel contacten hebben."

Op de vraag - na afloop van de slotbijeenkomst - of zij zelf in Borsele zouden willen wonen, gaf niet één van de studenten een positief antwoord. Ze zouden de stad te veel missen, met alle voorzieningen. Niet dat ze een slecht beeld hebben gekregen van het platteland. Marleen Golsteijn, geboren en getogen Amsterdamse, stelde nuchter vast: "Waar je geboren bent, voel je je het prettigst."

Het leefbaarheidsonderzoek is in het najaar afgerond.

Zie eerder artikel van 24 april 2006.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.