Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 24 april 2006

Groot leefbaarheidsonderzoek in Borsele

Enkele honderden inwoners van acht dorpen in de gemeente Borsele krijgen deze week te maken een groot leefbaarheidsonderzoek.

Groot leefbaarheidsonderzoek in BorseleDe sociale samenhang in de dorpen, hoe mensen met elkaar omgaan en in hoeverre ze voor elkaar kunnen of willen zorgen, worden in kaart gebracht. De onderzoekers uit Amsterdam, achtenvijftig tweedejaars studenten en vijf begeleiders van de studierichting sociale geografie, komen vandaag in Heinkenszand aan. Ze worden in het gemeentehuis van Borsele ontvangen door provinciaal bestuurder H. van Waveren en de Borselse wethouder M. Vermue-Vermue. Vanmiddag volgt een rondleiding door de acht dorpen die voor het leefbaarheidsonderzoek zijn 'uitverkoren': Nieuwdorp, Ovezande, Nisse, Lewedorp, Kwadendamme, 's-Heerenhoek, Oudelande en Driewegen.

De groep Amsterdammers verblijft in recreatiepark Hof van Zeeland bij Heinkenszand. Voor het veldwerk dat zij in de acht dorpen gaan verrichten, zijn drie volle dagen gepland, van de vroege ochtend tot in de avond. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Via de dorpsraden van de verschillende kernen wordt een korte schriftelijke vragenlijst uitgezet; achthonderd stuks in totaal. De studenten gaan zelf op pad met een langere vragenlijst die thuis aan 350 mensen van zestien jaar en ouder wordt voorgelegd. Op het programma staan verder dertig open interviews bij mensen thuis en in alle acht dorpen een vraaggesprek met een groep bewoners.

Het initiatief voor het onderzoek is genomen met het oog op de invoering per 1 januari 2007 van een nieuwe, ingrijpende zorgwet, de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Vandaar dat het de bedoeling is de dertig open, diepere interviews vooral te houden met mensen die zorg krijgen of zorg geven. Ook zijn er groepsinterviews gepland met vertegenwoordigers van organisaties die beroepsmatig met zorg te maken hebben en met leden van ouderenbonden en gehandicapten-patiëntenverenigingen die weten wat er leeft onder zorgvragers.

De overheid gaat met de nieuwe zorgwet WMO meer vragen van het eigen initiatief van familie, bekenden en vrijwilligers. Maar willen die dat wel en zijn zij (voldoende) beschikbaar? Dat zijn dé vragen van het leefbaarheidsonderzoek in Borsele. Van belang is daarom te weten of er (nog) sociale samenhang is in de dorpen én of dit per dorp verschilt. Al eerder, in 1988-'89 en 1991-'92, zijn vergelijkbare studies in Borsele gedaan. De uitkomsten van die onderzoeken worden met de gegevens van de nieuwe studie vergeleken. Dat kan een aardig beeld opleveren van sociale veranderingen die zich in bijna twintig jaar hebben voltrokken. Verschillen tussen dorpen zullen ook zichtbaar worden, bijvoorbeeld tussen 's-Heerenhoek waar veel mensen van oudsher wonen en Nisse waar vrij veel import is. Op de laatste onderzoeksdag in Borsele, vrijdag, worden de eerste resultaten van de studie bekendgemaakt.

Meer info over de WMO bij: Mininisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bij Gemeente.nu

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.