Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 14 april 2006

Boeren staan hun grond niet af

Bijna alle boeren in de vijf gebieden die in aanmerking komen voor ontpoldering, weigeren te praten over vrijwillige grondafstand.

De dijken van de Everingepolder werden onlangs nog verzwaardDe onderhandelaars van de Dienst Landelijk Gebied zijn niet welkom. De afwijzing van ontpolderen is het sterkst onder de betrokkenen in de drie Bevelandse polders (Zuid, Everinge en Van Hattum), vrijwel 100 procent. In de Zeeuws-Vlaamse Hellegat- en Eendragtpolder gaat het om 90 procent.

In totaal betreft het circa vijftig agrarische grondeigenaren en -gebruikers. De Dienst der Domeinen, die met name in Zeeuws-Vlaanderen grond beheert, is niet meegerekend. Ook particuliere grondbezitters zijn buiten beschouwing gelaten.

De eigenaren en gebruikers gaan hun standpunt per brief aan het provinciaal bestuur meedelen. Alle tegenstanders van ontpoldering ondertekenen die. Tegelijk wordt aangegeven dat huisbezoek om over grondafstand te praten, niet op prijs wordt gesteld. Bedoeling is de brief te overhandigen aan gedeputeerde M. Kramer (PvdA, natuur en water).

Hard signaal
Woordvoerder R. van Hekken van de Bevelandse belangengroep zegt dat de actie van de eigenaren en gebruikers een hard signaal is dat de provincie niet naast zich neer kan leggen. "Er is geen sprake van vrijwillige medewerking. We hopen dat er dan ook geen pogingen tot onderhandelingen worden ondernomen."

Hij vindt dat de gedeputeerde nu direct naar minister Veerman van Landbouw en Natuur moet gaan en de Zeeuwse opdracht om mee te werken aan aanleg van nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde moet teruggeven. Van Hekken herinnert eraan dat Provinciale Staten vrijwillige medewerking van grondeigenaren en gebruikers als uitgangspunt hebben vastgelegd.

Ook in de Tweede Kamer is dat uitgesproken. Minister Veerman zegde toe de Kamer te raadplegen als de boeren niet willen meewerken. Hij heeft de mogelijkheid om via de zogeheten rijksprojectenprocedure tot onteigening over te gaan.

Woordvoerder M. Vinke van de Zeeuws-Vlaamse belanghebbenden heeft er wel begrip voor dat enkelen de brief niet willen ondertekenen. "Ze zijn wel tegen ontpolderen, maar maken een eigen afweging. Ik kan me voorstellen dat er situaties zijn waarin verkoop van grond aan de orde is."

Eensgezind
Tot aangename verrassing van Van Hekken is de afwijzing aan Bevelandse kant zeer eensgezind. "Mensen die nog een lapje hebben en niet meer boeren, zijn toch tegen. Als je vier keer de grondprijs geeft, zullen er wel zijn die zich nog eens achter de oren krabben, maar dat speelt niet."

Aan beide zijden van de Schelde lopen nog handtekeningenacties tegen ontpoldering. Het aantal steunbetuigingen heeft de 5000 inmiddels overschreden.

Zie ook artikel: Ontpoldering voor Borsele gemeenteraad taboe

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.