Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 30 maart 2006

PvdA-alternatief tunnelverkoop

PvdA-Kamerlid Crone presenteert vandaag een alternatief voor verkoop van de Westerscheldetunnel. Dat biedt volgens hem meer garanties voor de aanleg van een tunnel bij Sluiskil, terwijl tegelijkertijd de toltarieven in de hand worden gehouden.

Westerscheldetunnel in de etalageDe Tweede Kamer debatteert vandaag over het voorstel van minister Zalm (VVD, Financiën) om de aandelen van de Westerscheldetunnel te verkopen. CDA en PvdA hebben eerder al bedenkingen geuit, maar Crone is nu definitief tegen.

Hij heeft bij de provincie de business case opgevraagd op grond waarvan vorig jaar het idee ontstond de tolperiode te verlengen om de tunnel bij Sluiskil te betalen.

,,Het plan van de provincie ging uit van een rendement van tenminste 7,5 procent'', legt Crone uit. ,,Alles daarboven was voor de tunnel bij Sluiskil.Verder een tolperiode van vijftig in plaats van dertig jaar en een jaarlijkse tariefstijging gelijk aan de inflatie. In mijn ogen zijn dat drie knoppen waaraan je kunt draaien. Je kunt als Rijk genoegen nemen met 5 procent rendement, je kunt uitgaan van een tolperiode van dertig of veertig jaar en je kunt bijvoorbeeld een tariefstijging van 1 procent boven inflatie accepteren. Door de juiste combinatie kun je in alle gevallen een tunnel bij Sluiskil betalen, zonder de Westerscheldetunnel te verkopen.''

Anders dan in het verkoopplan van Zalm bevat dit scenario garanties voor redelijke toltarieven en een goed onderhoud van de tunnel, meent Crone. ,,Bovendien loop je niet het risico dat verkoop van de Westerscheldetunnel te weinig opbrengt om de tunnel bij Sluiskil te betalen.'' Hij wil dat Zalm zijn plan doorrekent.

De Statenfractie van GroenLinks heeft de Kamercommissie Financiën gewezen op de mogelijkheid die de Westerscheldetunnel biedt als experimenteercentrum voor slimme kilometerheffing. In zo'n systeem zijn tijd, plaats, kwaliteit van het voertuig en de regelmaat waarmee een wegvak wordt bereden bepalend voor de hoogte van de heffing. Op die manier kan bijvoorbeeld sluipverkeer worden ingeperkt zonder dure aanpassingen aan wegen. Volgens GroenLinks beschikt de NV Westerscheldetunnel over kennis om die toltechnologie te ontwikkelen én in de praktijk te testen.

Voorwaarde daarvoor is dat de Westerscheldetunnel in overheidshanden blijft. Verkoop van de tunnel zou naar het oordeel van de Statenfractie 'een uniek dieptepunt' zijn als belangrijke infrastructuur in particuliere handen komt.

Zie ook artikel: Verkoop Westerscheldetunnel is nog geen uitgemaakte zaak

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.