Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 31 maart 2006

Verkoop Westerscheldetunnel is nog geen uitgemaakte zaak

Minister Zalm (VVD, Financiën) moet zijn huiswerk overdoen. Voordat hij verdere stappen zet om de Westerscheldetunnel te verkopen, moet hij eerst de Tweede Kamer beter informeren.

Westerscheldetunnel in de etalageEen meerderheid van de Kamer ziet voorlopig niets in verkoop van de tunnelaandelen. GroenLinks en SP zijn principieel tegen de privatisering van infrastructuur. Aan PvdA, CDA en SGP heeft Zalm nog onvoldoende duidelijk gemaakt wat de voordelen zijn van verkoop van de Westerscheldetunnel. De minister kreeg alleen steun van zijn eigen VVD.

De Kamer is bang dat onder een private eigenaar de toltarieven te hard stijgen. De Kamerleden Omtzigt (CDA) en Duyvendak (GroenLinks) vrezen een stijging van 116 procent in 27 jaar. "Onaanvaardbaar", vond Duyvendak.

Verder heeft Zalm onvoldoende duidelijk gemaakt hoe hij het onderhoud en de veiligheid van de tunnel wil garanderen. Ook wil de Kamer berekeningen zien waaruit blijkt dat verkoop voordeliger is dan de tunnel in overheidshanden houden. Verkoop van zo'n lucratief object als de tunnel is volgens PvdA-Kamerlid Crone 'geld weggeven'.

Zalm zegde de Kamer toe met meer informatie te komen, waarschijnlijk deels in vertrouwelijke stukken. Hij is ervan overtuigd dat verkoop het Rijk geld oplevert. "En anders verkoop ik niet." Hij is niet bereid de berekeningen waarop hij zich baseert te openbaren. "Dat zal het bod negatief beïnvloeden."

De minister weigerde opnieuw te garanderen dat verkoop van de tunnel genoeg oplevert voor aanleg van een tunnel bij Sluiskil. Na afloop van het debat gaf hij zelfs aan niet te verwachten dat verkoop het hele bedrag oplevert dat daarvoor nodig is (300 miljoen euro). Hij gaat ervan uit dat de provincie zelf ook geld steekt in een tunnel bij Sluiskil.

Om te voorkomen dat Rijk en provincie elkaar de bal blijven toespelen, zal Zalm de verkoop opnieuw afstemmen met het dagelijks provinciebestuur vóór hij de Kamer een nieuwe brief stuurt.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.