Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 6 juli 2005

Borselse wethouder laakt kritiek vanuit christelijk onderwijs

De kritiek van het christelijk schoolbestuur in Borsele op het plan om in Borssele een nieuwe school te bouwen is verkeerd gevallen bij wethouder F. Tollenaar (SGP, onderwijs). Hij onderkent dat nieuwbouw veel geld kost, maar het christelijk basisonderwijs in de gemeente heeft volgens hem ook niets te klagen over investeringen.

De ds. Kerstenschool in BorsseleDe Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Borsele (VCBB) stuurde onlangs aan raadsleden van Borsele een brief. Het christelijk schoolbestuur laakte het besluit van de gemeenteraad om in elke dorpskern in Borsele een basisschool overeind te houden én vooral de uitwerking van dat besluit. De uitwerking houdt in dat de openbare basisschool in Borssele naar het pand van de reformatorische Kerstenschool gaat. De Kerstenschool krijgt nieuwbouw.

Omweg
Zo slaagt de gemeente erin het huisvestingsprobleem van de Kerstenschool op te lossen én via een omweg in elke kern een basisschool te houden. De gekozen oplossing brengt extra lasten met zich mee, zo'n 1,8 miljoen euro. Om dit te kunnen betalen, wil het college van B en W de ozb drie jaar lang één procent extra verhogen. De VCBB vindt de investering fors en vreest gevolgen voor onderwijshuisvesting elders in Borsele.

Wethouder Tollenaar was verrast door de brief van het christelijk schoolbestuur. "Zo gaan wij in het onderwijs gewoonlijk niet met elkaar om. Jaarlijks is er met alle besturen overleg over het huisvestingsprogramma dat de gemeente voorlegt." Tollenaar vindt de kritiek ook niet terecht. Bij de gemaakte keuze is volgens hem niet alleen rekening gehouden met de belangen van het openbaar onderwijs. "We hebben een brede afweging gemaakt." Zo is een bijkomend voordeel dat de Kerstenschool op de oude plek bijna niet uit de voeten kan.

Nieuwbouw
In zijn reactie kaatst Tollenaar de bal terug. Hij wijst erop dat het christelijk onderwijs in Hoedekenskerke een nieuw gebouw heeft en dat in 's-Gravenpolder wordt gewerkt aan nieuwbouw. "We hadden in 's-Gravenpolder ook kunnen zeggen: bouw maar één lokaal bij." De nieuwbouw in 's-Gravenpolder is ook bestemd voor de openbare school.

In september is er overleg over het bekritiseerde huisvestingsprogramma 2006. VCBB-secretaris F. Heukelbach maakt zich weinig illusies over de uitkomst. "Het openbaar en reformatorisch onderwijs zullen niet tegen zijn. Zij zijn gebaat bij de gekozen oplossing. Het is bovendien zo dat het gemeentebestuur in dit soort zaken het laatste woord heeft." Heukelbach wil boven alles duidelijke besluitvorming. "Want", vraagt hij zich af, "wat gebeurt er als een andere school in dezelfde situatie komt?"

Zie eerder artikel.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.