Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 22 juni 2005

Ozb-verhoging Borsele valt fout

Niet één politieke partij in de Borselse gemeenteraad wil zonder meer de onroerend zaakbelasting (ozb) verhogen om de bouw van een nieuwe school in Borssele mogelijk te maken. De bouw van die school is nodig om sluiting van een openbare basischool in de gemeente te voorkomen.

De Ds.Kerstenschool in BorsseleDe Borselse gemeenteraad heeft er zelf voor gekozen in elke kern een basisschool te handhaven, met als consequentie dat in Borssele de vrij grote reformatorische ds Kerstenschool naar een nieuw schoolgebouw moet en de openbare school naar het 'oude' gebouw van de Kerstenschool.

Voor de gemeente brengt dit een rekening met zich mee van 1,8 miljoen euro. Dat bedrag hoeft niet in één keer op tafel te komen, maar kan over vele jaren worden uitgesmeerd. Al met al is er jaarlijks toch 134.000 euro nodig. Het college van B en W heeft onlangs voorgesteld dit bedrag te dekken door drie jaar achter elkaar - te beginnen in 2007 - de ozb-belasting met één procent bovenop de normale stijging te verhogen.

Gevraagd naar reacties op dit voorstel gaat niet één fractievoorzitter in de Borselse raad zover dit idee te omhelsen. Het voorstel staat volgens VVD-fractievoorzitter R. Boekholt op gespannen voet met een uitspraak van de gemeenteraad. Op voorstel van de VVD is eerder besloten dat de ozb met niet meer dan de gemiddelde prijsstijging omhoog zou mogen. "Ozb verhogen is de gemakkelijkste weg", meent Boekholt, die aangeeft dat het beter is nog eens te bekijken of het mogelijk is de kosten te dekken uit de algemene financiële reserve.

P. van den Dries (CDA) en C. Miermans (PvdA) hebben al een tussenvoorstel in gedachten: een deel van de extra kosten dekken uit de ozb-verhoging en een deel uit de financiële reserve. Ze hebben het idee dat de bevolking van Borsele wel bereid is iets meer te betalen aan de gemeente om de kleine kernen leefbaar te houden. Met de bouw van een nieuw schoolpand in Borssele wordt in elk geval voorkomen dat er in een dorp, bijvoorbeeld Baarland, de school dicht moet en kinderen elders onderwijs moeten volgen.

Hoe moeilijk de financiering ook is, voor J. Zandee (SGP) is het zo klaar als een klontje dat het uitgangspunt blijft: in elke dorpskern moet een school blijven. Wat hem betreft valt daar niet aan te tornen. Of daarvooor desnoods de ozb moet worden verhoogd, wil hij nog niet zeggen. Hij wil eerst nagaan of het geld ergens anders gevonden kan worden. Zandee: "Een lastenverhoging voor de burgers is het laatste."

N. Werri, fractievoorzitter van de Lokale Partij Borsele (LPB), toont zich creatief. Hij stelt voor te bezuinigen op andere posten, zoals het aantal bibliotheken. Borsele heeft er twee, één in 's-Gravenpolder en één in Heinkenszand. Werri: "Eén van de twee kan dicht." Hij noemt heel zachtjes de bibliotheek in 's-Gravenpolder. Terugkijkend had volgens het LPB-raadslid op de nieuwe brandweerkazerne in Borssele veel kunnen worden bespaard. "Er is 2,6 miljoen euro voor uitgetrokken. Met 1,6 miljoen euro had nieuwbouw ook gekund."

GroenLinks-raadslid C. Traas staat ervan te kijken dat B en W de ozb willen verhogen. "Laatst is er een motie aangenomen om de hele ozb af te schaffen. Een ozb-deel vervalt bovendien al landelijk. Dat maakt de financiering van de nieuwbouw in Borssele erg onzeker."

Zie vorig artikel: Lasten omhoog voor bouw school Borssele

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.