Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 18 juni 2005

Lasten omhoog voor bouw school Borssele

B&W van Borsele willen ozb jaarlijks met een procent laten stijgen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele zien zich genoodzaakt om de onroerendezaakbelasting (ozb) in de jaren 2007 tot en met 2009 telkens met één procent te verhogen. Daarmee willen ze de bouw van een nieuwe school in het dorp Borssele betalen.

De Ds.Kerstenschool in BorsseleDie koppeling is voor het college erg belangrijk: de ozb omhoog voor de bouw van de school en dus nergens anders voor. "Natuurlijk vindt helemaal niemand het leuk dat de ozb omhoog gaat, maar door heel concreet te benoemen wat we met die extra opbrengsten gaan doen, hopen we het draagvlak onder de bevolking te vergroten", legt wethouder M. Vermue (financiën) uit. Ze vreest niet dat dat draagvlak alleen in Borssele aanwezig zal zijn. Daar wordt de school immers gebouwd. "Mensen snappen best dat uiteindelijk heel de gemeente ervan profiteert", zegt ze.

Zo heeft de bouw van een nieuwe school in Borssele rechtstreeks te maken met de situatie in Nieuwdorp. De reformatorische ds Kerstenschool in Borssele verhuist straks naar het nieuwe pand, waarna de openbare school naar het huidige gebouw van de Kerstenschool verplaatst wordt. Op die manier komt de openbare school van Borssele op ruim twee kilometer van de openbare school in Nieuwdorp te liggen en kan één van die twee als nevenvestiging blijven bestaan. Daar wordt volgens burgemeester en wethouders uiteindelijk het hele openbare onderwijs in de gemeente beter van.

Vermue denkt dat de raad akkoord zal gaan met de stijging van de ozb. Die heeft zelf immers klip en klaar duidelijk gemaakt dat ze het behoud van onderwijs in elke kern heel belangrijk vindt. Als er straks toch partijen zijn die geen extra stijging van de ozb willen, maar wel vasthouden aan de bouw van een nieuwe school, moeten die partijen volgens Vermue zelf maar met de dekking daarvoor komen, want het college weet niet meer waar ze het geld vandaan moet halen.

Volgens de wethouder zijn alle mogelijke bezuinigingen wel doorgevoerd. Dat is vooral volgens de zogeheten kaasschaafmethode gebeurd. Dus hier en daar een beetje weghalen, zodat de burger er niet al te veel van merkt. Zo wordt bijvoorbeeld bespaard op het inhuren van externe deskundigen en de vervanging van meubilair. Verder is voor nieuw beleid geen ruimte. "Al met al is het een redelijk somber verhaal", vindt de wethouder. "Maar omdat de ozb de afgelopen jaren met niet meer dan het inflatiepercentage is gestegen, vinden wij de extra verhoging die we nu voorstellen acceptabel."

Het is overigens niet allemaal kommer en kwel, want de jaarrekening over 2004 laat zien dat er enkele tonnen over zijn gebleven. Het grootste deel daarvan wordt weggezet voor een mooiere en betere publieksbalie in het gemeentehuis. Die wens is er volgens Vermue al bijna tien jaar. Overigens zal het er ook nu niet direct van komen, want zelfs met het geld dat er al stond en het bedrag dat er nu nog eens bij komt, is een balie nog niet te betalen. "Maar hij is weer wel een stukje dichterbij gekomen", aldus de wethouder.

Zie reactie in artikel: Ozb-verhoging Borsele valt fout

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.