Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 16 februari 2005

Water over dijk Ellewoutsdijk

Bewoners vooral nieuwsgierig naar proefproject

Fort EllewoutsdijkHet water mag straks over de dijk spoelen bij fort Ellewoutsdijk. Op een drukbezochte bijeenkomst gisteravond reageerde niet één bewoner van Ellewoutsdijk negatief op dit idee.

Niemand hoeft ook bezorgd te zijn, verzekerden vertegenwoordigers van waterschap Zeeuwse Eilanden en Rijkswaterstaat. Ellewoutsdijk wordt dankzij de nieuwe opzet van dijkversterking wellicht het veiligste dorp in Zeeland. Ellewoutsdijk weet zich al door twee dijken beschermd. Het fort ligt ertussenin. De voorste dijk, aan de Westerschelde, is bij de Deltawerken gehandhaafd, terwijl de dijk achter het fort op Deltahoogte is gebracht. Die is dus de sterkste.

In het kader van de lopende dijkversterkingen langs de Westerschelde gaat aan de voorste dijk iets speciaals gebeuren. De stenen glooiing aan de buitenzijde wordt versterkt, zoals al met kilometers dijk langs de Westerschelde sinds 1997 is gebeurd. Het bijzondere bij Ellewoutsdijk is dat ook het binnentalud wordt verstevigd.

Zo wil Rijkswaterstaat met de internationale organisatie ComCoast ervaring opdoen met een nieuw soort dijk, één waar het water bij extreme waterstanden en hoge golfhoogtes overheen mag slaan zonder dat het binnentalud wordt beschadigd. Dat is interessant met het oog op het verleden - met de watersnood van 1953 begaven de meeste dijken het aan de binnenzijde door wateroverslag -, maar zeker met het oog op de toekomst. Een nieuwe ronde dijkversterkingen zal ooit nodig zijn vanwege de stijging van de zeespiegel. Wellicht is het dan op sommige plekken onmogelijk de dijken weer te verhogen, maar is het versterken van het binnentalud de enige oplossing.

Hoe de bekleding van het binnentalud bij fort Ellewoutsdijk eruit gaat zien, is nog niet bekend. In 2006 staat het project op de planning.

Volgens deskundigen die in Ellewoutsdijk aanwezig waren, ligt het gebruik van een open asfaltlaag het meest voor de hand. In gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Schelde in Vlaanderen is dit materiaal toegepast en dat voldoet daar. Gemiddeld twee keer per jaar overstromen de zogenaamde potpolders.

Veel kritiek op de aanpak van waterschap Zeeuwse Eilanden en Rijkswaterstaat was gisteravond niet te horen. Eén bezoeker vroeg zich af of de proef iets te maken heeft met de plannen voor ontpoldering vanwege de verdieping van de Westerschelde. E. Blaakman van Rijkswaterstaat ontkende dat. Het project staat op zichzelf.

De aanwezigen leken vooral nieuwsgierig. Zo vaak zal het ook niet gebeuren, is de verwachting, dat bij Ellewoutsdijk het water over de dijk zal komen. Een oudere bewoner kon zich herinneren dat dit sinds de watersnood van 1953 maar één keer is gebeurd.

Een punt van discussie kan nog worden of de nu groene binnenzijde van de dijk met een open asfaltlaag moet worden bedekt.

Zie ook eerder artikel.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.