Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 5 februari 2005

Experiment met dubbele dijken

ComCoast informeert inwoners Ellewoutsdijk

Ellewoutsdijk is de kleinste kern van de gemeente Borsele, maar binnekort zal het dorp het grootste waterstaatkundig laboratorium zijn. Op de plaats waar het achttiende eeuwse fort tussen twee dijken ligt, gaat de internationale projectgroep ComCoast een nieuwe vorm van waterkering uitproberen. De inwoners van Ellewoutsdijk krijgen daarover dinsdagavond 15 februari uitleg in het Van Hattumhuis.

Fort EllewoutsdijkEen rijzende zeespiegel en veranderend klimaat nopen de beheerders van zeeweringen om de dijken te verhogen en versterken. Maar aan de hoogte en de sterkte van dijken zitten grenzen. Je kunt een dijk aan de voor- en achterkant met steen bekleden, zodat die sterk wordt, maar dan kan het water er altijd nog overheen. Wil je hem hoger maken, moet hij ook breder worden. Op den duur zouden dijken zo breed moeten worden dat halve dorpen eronder verdwijnen.

In een project waarin Engeland, Duitsland, België, Denemarken en Nederland samenwerken, worden alternatieve oplossingen gezocht. Een van de mogelijkheden is de aanleg van twee dijken: eentje aan de kant van de zee die zo is bekleed dat overslaand water het lichaam niet kan ondermijnen en een dijk erachter die het water tegenhoudt.

Beproeven
Ellewoutsdijk is bij uitstek geschikt om die methode te beproeven omdat daar in feite al twee dijken liggen en omdat de zeewering er aan een nieuwe bekleding toe is.

Het fort in Ellewoutsdijk is buitendijks begonnen maar al lang geleden binnengedijkt. Bij de dijkverhogingen in de jaren tachtig van de vorige eeuw is besloten om de oude inlaagdijk te verhogen in plaats van de zeedijk. Verhoging van de zeedijk zou betekend hebben dat het fort voor een groot deel onder de klei was verdwenen.

Nu de veiligheid gebiedt dat er nieuwe steenbekleding op de dijken komt, komt opnieuw het voortbestaan van het fort in het geding. Bekleding van de dijk aan de landkant zou ten koste gaan van het fort maar de dijk aan de zeekant is niet hoog genoeg.

Verweken
De technici van het project ComCoast willen nu de buitenste dijk niet alleen aan de kant van het water opnieuw bekleden maar ook aan de kant van het fort. Overslaande golven kunnen bij extreme weersomstandigheden het dijklichaam niet meer doen verweken en het water loopt dan in de inlaag waarin het fort staat.

Onderdeel van het proefproject is de communicatie met bewoners van de gebieden waar de alternatieven worden uitgeprobeerd. Zij hebben immers het grootste belang bij een veilige waterkering. In Ellewoutsdijk kunnen de inwoners vanf 19.30 uur terecht in het Van Hattumhuis.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.