Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 28 oktober 2004

Gemeente Borsele onder strikte voorwaarden akkoord met uitbreiding geluidszone

GS stellen Borsele gerust over aanleg aarden wal rond Sloegebied

Bedrijvigheid rond het SloespoorDe geluidsschermen, die al sinds de opening van de Westerscheldetunnel bij Nieuwdorp hadden moeten staan, laten nog even op zich wachten. De provincie wil deze winter met de aanleg van een aarden wal beginnen maar heeft nog geen centen voor de schermen.

Dat blijkt uit de antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van de gemeente Borsele over het oprekken van de geluidszone rond het Sloegebied. De provincie wil de geluidszone ruimer maken omdat anders bedrijven in het Sloegebied niet meer kunnen uitbreiden.
De gemeenteraad van Borsele wil alleen onder strikte voorwaarden meewerken aan het oprekken van die normen. Dorpen als Borssele en vooral Nieuwdorp komen erdoor verder in de herrie te liggen. Borsele is bang dat de inwoners meer last krijgen van geluid en vreest ook beperkingen met betrekking tot de woningebouw.

Volgens Gedeputeerde Staten zal dat allemaal wel meevallen. Zolang de stedenbouwkundige structuur van de dorpen niet verandert, kan er gewoon worden gebouwd. Omdat Nieuwdorp geheel binnen de geluidszone ligt, maakt het niet echt uit waar inbreidingsplannen worden gerealiseerd. Borssele echter ligt voor een deel buiten de contouren. Daar zal woningbouw dus bij voorkeur erbuiten, aan de zuid-oostkant van het dorp, moeten plaatsvinden.

Lossende schepen aan de SloehavenDe gemeenteraad van Borsele wilde er zeker van zijn dat de geldende geluidsruimte in het Sloegebied 'vol' is. Volgens GS is dat niet het geval maar de ruimte die over is, biedt geen soelaas voor de bedrijven die aan Borsels grondgebied grenzen. Verdere economische ontwikkeling aan die kant, kan niet zonder oprekken van de grenzen. Angst voor de kansen van Borssele, 's-Heerenhoek en Nieuwdorp om vanwege de geluidszone buiten de begrenzing te vallen van een nog aan te wijzen Nationaal Landschap de Zak van Zuid-Beveland, kunnen GS wel enigszins wegnemen. Geluid speelt daarin waarschijnlijk geen rol omdat het niet als kernkwaliteit is aangeduid. GS willen nog nagaan wat het ministerie van Vrom rekent tot de randvoorwaarden van een Nationaal Landschap. Geruststelling kunnen GS ook bieden over de kosten. Borsele vindt dat de kosten van de gemeente vergoed moeten worden en GS zijn het daarmee eens. In een overleg tussen Borsele, Zeeland Seaports en de provincie, zullen de geldkwesties worden geregeld. Zie ook eerder nieuwsbericht.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.