Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 16 juni 2004

Vrees voor inperken nieuwbouw door nieuwe geluidsnormen

De provincie wil meer herrie toestaan in het Sloegebied. Als de geluidsnormen blijven zoals ze zijn, komt de groei van het industriegebied in gevaar.

Bedrijvigheid rond het SloespoorBedrijven kunnen niet uitbreiden, nieuwe kunnen zich niet vestigen en wat in het Sloegebied werkt, is meestal niet van het stilste soort. Bedrijven zijn blij met het voornemen van het provinciebestuur. Vanuit de industrie wordt al langer aangedrongen op het oprekken van de normen. De vraag is of degenen waarvoor de normen zijn uitgevonden: de mensen die in dorpen als Nieuwdorp, 's Heerenhoek en Borssele wonen, wel zo blij zijn. Menig Nieuwdorper noemen veel eerder stank dan geluid.

De dorpsraad van Nieuwdorp denkt daar anders over. Die heeft onlangs nog een bezwaar ingediend tegen uitbreidingplannen van een bedrijf in het Sloegebied. Vooral de vrees voor geluidsoverlast lag aan dat bezwaar ten grondslag.

Lossende schepen aan de SloehavenOok de gemeente Borsele wil vooral heel voorzichtig zijn. Wethouder M. Vermue-Vermue van ruimtelijke ordening kent het verhaal over de woningbouw. "Dat zeggen de mensen al jaren: we kunnen wel bouwen want met het geluid valt het wel mee. Helaas werkt het zo niet. Als de gedeputeerde over het oprekken van de normen praat, heeft hij het over de cirkel rond het Sloegebied die groter wordt. Als de contour wordt verruimd, vallen meer potentiële woningbouwplekjes binnen die cirkel. Dan krijg je dus nog minder mogelijkheden om te bouwen. "

Het Borsele college van burgemeester en wethouders houdt daarom het hart vast. "Stel dat die contour wordt opgerekt, dan heb je kans dat Borsele voor de helft binnen de lijn komt te liggen. Nieuwdorp ligt er al helemaal binnen."

Volgens Vermue is het dus zaak dat Borsele erg terughoudend is ten opzichte van het oprekken van normen: "We willen niet nog verder worden beknot in de mogelijkheden voor woningbouw en we willen niet dat mensen last krijgen van industrielawaai. Een officieel rapport van de ambtelijke werkgroep komt pas over een paar weken. De gemeente Borsele wil eerst weten of het probleem in het Sloegebied echt zo nijpend is en zo ja, dan is het de vraag wat bedrijven zelf kunnen doen aan de overlast."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.