Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 17 juni 2004

Schaapskudde werft sponsors

Schapen horen net als het getij bij Zeeland. De nog weinig overgebleven schaapskuddes verdienen het te worden gekoesterd. Daarom hoefde voorzitter Gerard Smallegange van de Boerderijenstichting Zeeland er niet lang over na te denken: hij steunt graag de sponsoractie van de in financiële nood verkerende stichting Zeeuwse Schaapskudde.

Help de Zeeuwse SchaapskuddeDe inkomsten van de circa 860 donateurs en subsidies van gemeente Borsele, provincie en Vereniging Natuurmonumenten zijn ontoereikend om uit de kosten te komen. Het geraamde tekort over 2004 bedraagt ongeveer 30.000 euro. Door geldnood gedwongen wilde de stichting één van de twee herders ontslaan, maar dat mag voorlopig niet van het Centrum Werk en Inkomen.

De sponsoractie moet helpen de gaten te stoppen. Er is echter een blijvende oplossing nodig, beklemtoonde voorzitter Gelok van de Zeeuwse Schaapskudde. Het bestuur werkt aan een meerjarig bedrijfsplan, waarbij onder meer aanpassing van het beheer aan de orde is (met minder lammetjes). Er grazen ruim tweehonderd Suffolkschapen op de dijken (tot eind november zijn ze er elke dag te vinden).

Zowel Smallegange als Gelok onderstreepte dat de schaapskudde in meerdere opzichten nuttig werk doet. Door de begrazing dragen de dieren bij aan een goed beheer van de waardevolle bloemdijken, ze vormen een belangrijke toeristische trekpleister en een oud gebruik - het hoeden van schapen - wordt in ere gehouden.

Iedereen mag inhaken op de sponsoractie. Voor vijfentwintig euro kan een lammetje worden gesteund, voor vijftig euro een schaap en voor honderd euro de hele kudde. Elke sponsor krijgt een certificaat. Verheugd deelde Gelok mee dat een aantal ondernemers in de bouwsector ook met sponsorgeld over de brug komt. "Er zijn al zes bdrijven die meedoen. Als tegenprestatie mogen ze gebruik maken van het bezoekerscentrum van de schaapskooi."

CeeBee IT, de beheerder van deze website, treedt eveneens op als sponsor van de Zeeuwse Schaapskudde. CeeBee IT heeft de website kostenloos gebouwd en ook het onderhoud is gratis voor de Stichting.

Aanstaande zaterdag vindt de 25ste editie plaats van het Schaapsscheerdersfeest in Nisse. Hierbij worden de schapen van de kudde ontdaan van hun wintervacht en zijn er allerlei andere activiteiten. Veel inwoners van Nisse zijn voor die gelegenheid gestoken in Middeleeuwse kledij.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.