Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 10 februari 2004

Geen verhuizing van Borsselse scholen om 50 meter te overburggen.

De Ds. KerstenschoolDe basisscholen in het dorp Borssele blijven gevestigd op hun huidige locaties. De gemeente Borsele gaat wel besprekingen voeren over het samenwerken van de scholen in Nieuwdorp.

Het college van burgemeester en wethouders geeft daarmee gehoor aan de motie die de CDA-fractie vorige maand heeft ingediend.

Aanleiding is de langslepende discussie over de instandhouding van de basisscholen in de gemeente. De gemeente hecht aan het behoud van de bestaande openbare scholen, eventueel als nevenvestiging van andere scholen. Daarvoor moeten wel een minimale afstand van vijf kilometer tot andere schoolgebouwen in acht worden genomen. Tussen de scholen in Borssele en Nieuwdorp zit echter slechts 4950 meter.

In Borssele wilde het gemeentebestuur een ingewikkelde truc toepassen om aan die afstandsnormen te voldoen. De Ds. G.H. Kerstenschool zou een nieuw gebouw krijgen aan de Oostsingel, waarna de Franck van Borsseleschool in het pand van de Kerstenschool zou trekken. De hele operatie werd geraamd op 2,5 miljoen euro.

De gemeenteraad vond dat vorige maand wat al te gortig, ook omdat de leerlingenaantallen momenteel meevallen. In plaats daarvan zou, zo stelde het CDA in een motie, beter kunnen worden gekeken naar een oplossing in Nieuwdorp. Daar is het protestants-christelijk schoolbestuur bereid te praten over een combinatie met de openbare school (De Octopus). Dat zou een gunstig effect kunnen hebben op de opheffingsnormen voor de scholen in de omgeving.

B en W hebben nu besloten de motie uit te voeren. Dat betekent dat de Kerstenschool in Borssele wordt uitgebreid op de huidige locatie. Het is de bedoeling het kruisgebouw erbij te betrekken. Ook zal het noodzakelijk zijn deels de hoogte in te gaan. De Franck van Borsseleschool blijft op de huidige plek.

Uitgangspunt voor de gemeente is dat er in Nieuwdorp in elk geval een openbare school blijft bestaan. Het streven is voor de zomer duidelijkheid te kunnen bieden. Eerder nieuwsbericht van 1 mei 2003.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.