Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 13 juli 2001

Dorpen moeten ook na aanleg WCT kunnen groeien

De gemeente Borsele wil dat de provincie waarborgt dat dorpen als Nieuwdorp en Borssele kunnen blijven groeien, ook na aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT).
Hessenatie, toekomstig exploitant van de WCTDat schrijft het college in een brief aan Gedeputeerde Staten. De mogelijkheid om nieuw te bouwen is voor de dorpen van levensbelang. Burgemeester en wethouders op het milieu-effectrapport voor de toekomstige Westerschelde Container Terminal. Dat voorspelt een gouden toekomst voor Vlissingen-Oost. Over het algemeen staat Borsele er ook positief tegenover, maar ze heeft wel enkele aandachtspunten. Zo wordt aangegeven dat het beleid van de gemeente erop gericht is om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. De mogelijkheid om in de eigen kern een huis te kunnen vinden, is volgens B en W essentieel om een dorp leefbaar te houden. Daarom vraagt het Borselse college enkele garanties aan de provinciebestuurders. "Wij vragen van u de zekerheid dat zowel in Nieuwdorp als in Borssele voor de korte en de langere termijn bouwlocaties kunnen worden gerealiseerd."
Ook op het gebied van geluidsoverlast, stelt Borsele enige eisen. Uitbreiding van de geluidszone wordt niet uitgesloten, maar exploitatie van het havengebied moet volgens het college wel op een verantwoorde manier gebeuren. Overlast voor de omliggende woongebieden moet dan ook tot aanvaardbare waarden worden beperkt.
Ook hier komt het punt van de woningbouw terug. De gemeente wil zekerheid dat verruiming van de geluidszone geen streep haalt door bouwplannen in `s-Heerenhoek, Lewedorp, Borssele en Nieuwdorp.
Burgemeester en wethouders waarderen het verder dat de toename van het aantal goederentreinen per spoor en de gevolgen daarvan zijn opgenomen in de milieu-effectrapportage. Op die manier zou de tracÚkeuze op een vollediger en zorgvuldige manier kunnen plaatsvinden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.