Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 30 juni 2001

Gouden toekomst voor Borsele-West (Vlissingen-Oost).

De toekomstige containerhavenDe adviesbureaus Ocean Shipping Consultants, Bridgecraft en Buck Consultants International voorspellen een gouden toekomst voor de haven van Vlissingen-Oost door de komst van de Westerschelde Container Terminal.
De kade, geprojecteerd aan de buitenkant van het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost, voldoet precies aan de eisen die gelden voor de containerstromen met de grootste groei in Noordwest-Europa. De verwerking van de containers en de indirecte werkgelegenheid die er uit voort komt, moeten 2200 tot 2700 arbeidsplaatsen kunnen opleveren.
Voor zowel Rotterdam als Antwerpen kan de WCT een rol spelen als ondersteunend knooppunt. De terminal is noodzakelijk om de Zeeuwse havens deel te laten uitmaken van internationale vervoersnetwerken. De aanleg betekent bovendien dat de haven van Vlissingen-Oost minder afhankelijk wordt van een beperkt aantal industriële verladers.
Een en ander staat in een onderzoek naar de economische haalbaarheid van de Westerschelde Container Terminal. Het nog vertrouwelijke rapport is gemaakt door de adviesbureaus Ocean Shipping Consultants/ Bridgecraft en Buck Consultants International.
Het onderzoek vormt een van de bouwstenen voor het milieueffectrapport voor de WCT.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.