Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 10 november 2000

Civiele procedure over sluiting kerncentrale.

De landsadvocaat bereidt momenteel een civielrechtelijke procedure voor om de sluiting van de kerncentrale in 2004 te bewerkstelligen. In opdracht van het kabinet wordt de zaak voorbereid en zal, volgens een woordvoerder van VROM, niet lang meer op zich laten wachten. A. van Limborgh van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, verklaarde dat op de jaarlijkse discussieavond over kernenergie. Het kabinet wil vasthouden aan de afspraken met de Samenwerkende Electriciteits Producenten (SEP). Dat argument werd door directeur Bongers van de exploitant van de kerncentrale, EPZ, bestreden. Hij beweerde dat er nooit een afspraak met EPZ is gemaakt. De stap naar de rechter is nodig, omdat eerder dit jaar de Raad van State, de sluitingsvergunning verwierp. Directeur Bongers stelde verder, dat voor een verantwoorde afbouw van de stroomproductie middels kernenergie drie jaar nodig is. EPZ daarentegen, investeert juist in personeel en materiaal omdat ze ervan overtuigt is, dat het jaar 2003 niet het einde van het kernenergietijdperk in Nederland betekent.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.