Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 23 juni 2000

Lewedorp zet zich af tegen glazen stad.

780 ha glastuinbouw in de Quarlespolder
Op een bijeenkomst, belegd door de dorpsraad van Lewedorp, hebben bewoners te kennen gegeven niet op de glazen stad te zitten wachten. "Lewedorp moet een keer met rust worden gelaten", zo werden de gevoelens verwoord. Na de uitbreidingen in Vlissingen-Oost, de komst van de Westerscheldetunnel en de nieuwe Sloelijn en containerterminal, krijgt Lewedorp het al zwaar te verduren. Op nog een 780 hectare glastuinbouw zitten de inwoners niet te wachten. Burgemeester Mandos benadrukte dat de gemeente in principe positief staat tegenover de komst van de glastuinbouw met het oog op de werkgelegenheid. Hij benadrukte wel dat er bij de komst keiharde afspraken met de provincie dienen te worden gemaakt. Dat geldt voor het af te wikkelen extra verkeersaanbod en voor de leefbaarheid van Lewedorp en Nieuwdorp. Zo zullen beide dorpen flink moeten worden uitgebreid.
Er komt ook een haalbaarheidstudie. is Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor mee te werken aan een haalbaarheidsstudie naar het maatschappelijk draagvlak en de economische haalbaarheid.
Op dinsdag 22 augustus wordt er nog een hoorzitting gehouden over de glastuinbouwplannen in het gebouw van Ruimte, Milieu en Water van de Provincie aan het Groenewoud in Middelburg. Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor de eigenaren / pachters uit het gebied en de dorpsraden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.