Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 7 juni 2000

EPZ geeft geen krimp.

In het conflict met de regering over het al dan niet sluiten van de kerncentrale Borssele na 2003 geeft EPZ voorlopig geen krimp.
Tijdens de presentatie van het jaarverslag liet EPZ bij monde van directeur van Meegen weten niet van plan te zijn zich neer te leggen bij de wens van het kabinet tot sluiting. "We draaien gewoon door na 2003. We leven in een vrije markt en hebben een eeuwigdurende vergunning en zullen zelf bepalen wanneer de centrale sluit". Over de vermeende afspraken van sluiting was hij eveneens resoluut: "Die afspraken zijn niet met ons gemaakt, maar met de SEP. Daar voelen we ons dus niet aan gebonden".
De SEP staat voor de samenwerkende elektriciteitsproducenten, waaronder EPZ.
De Raad van State vernietigde onlangs de sluitingsvergunning, waardoor er momenteel geen wettelijke basis is voor sluiting.
In de Energienota is op aandringen van de Tweede Kamer opgenomen dat de kerncentrale van Borssele in 2003 sluit. Omdat EPZ bepaalde investeringen niet kan terugverdienen betaalt het Rijk zeventig miljoen schadevergoeding. EPZ vindt echter dat het Energieplan geen keiharde, juridisch bindende afspraak is. Van Meegen hierover: "Het gaat ons niet om het geld. De kerncentrale is onze goedkoopste eenheid en draait altijd volledig. Dus als we op de vrije markt stroom willen leveren, is die centrale heel waardevol".

Eerder deze week verklaarde Minister Pronk in de Tweede Kamer dat vervangende werkgelegenheid wel degelijk zal meespelen bij de besprekingen tussen kerncentrale-exploitant EPZ en het kabinet. Toezeggingen doet hij overigens nog niet. Hij ziet mogelijkheden om personeel van de centrale aan het werk te houden bij COVRA, het Centraal Orgaan voor Radioactief Afval in Borssele. Dat heeft te maken met de beslissing de kerncentrale van Dodewaard, maar waarschijnlijk ook die van Borssele, pas over veertig jaar te ontmantelen.
Meer info bij de Stichting 2004+.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.