Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele voor 19 augustus

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 19 augustus 2010

Nog vijf extra molens in Sloegebied

Nieuwe windmolens in SloegebiedOp het bedrijfsterrein van op- en overslagbedrijf Kloosterboer in het Sloegebied komen vier windmolens van maximaal honderd meter hoog te staan.
Op een compostterrein van Delta Milieu is ook een nieuwe windmolen bedacht.

Eerder werd al bekend dat Delta en kerncentrale-exploitant op het terrein van op- en overslagbedrijf Ovet twee turbines (175 meter hoog) mogen bouwen. Winvast BV wil op het compostterrein een molen plaatsen met een opwekkingsvermogen van twee tot drie megawatt. Delta Energy en Kloosterboer willen vier molens plaatsen van honderd meter hoog, elk met een vermogen van drie megawatt. Onderzoek wijst uit dat de turbines nauwelijks effect hebben op de natuur en de veiligheid in het gebied. De molens op het terrein van Kloosterboer zorgen weliswaar voor slagschaduw bij twee woningen, maar die valt met een verwachte hinderduur van twintig minuten per jaar binnen de normen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 19 augustus 2010

Bed & breakfast met zorg bij De Blazekop

Molen De Blazekop bij OvezandeDe negentiende eeuwse boerenschuur bij molen De Blazekop in Ovezande gaat dienst doen als bed & breakfast.
In de schuur worden twee appartementen ingericht, waaraan een zorgfunctie wordt gekoppeld.

Het is de bedoeling dat de exploitant begin 2011 haar intrek neemt in de schuur. "Ook komt er een kleine horecaruimte (een tearoom). Ook willen we een varkenskot op het terrein weer een mooi aanzien geven", zegt voorzitter Willem den Herder van de Stichting Monumenten Goes.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 19 augustus 2010

Fort met de kerst waterdicht

Fort Ellewoutsdijk wordt gerenoveerdRond de kerst is Fort Ellewoutsdijk waterdicht. Eind deze maand, begin september begint de omvangrijke restauratie, waar eigenaar Natuurmonumenten al jaren naar streeft.
Er is 850.000 euro mee gemoeid. Natuurmonumenten heeft een plan liggen om het fort publieksvriendelijker te maken. Een goede expositieruimte, een kleine horecagelegenheid en een kleinschalige overnachtingsmogelijkheid. Het idee is even in de ijskast gezet, omdat de restauratie voorrang krijgt. Die is hard nodig. Het ingenieuze systeem voor de waterhuishouding werkt al jaren niet meer goed. Het dak van de kazematten lekt, waardoor het overal in het fort erg vochtig is. Aannemer Van Deurloo uit Tholen, die is geselecteerd om de klus te klaren, zal het gronddek op de kazematten moeten weghalen om de lekkages te verhelpen. Dat is een flink karwei. Tijdens de restauratie zal het fort dan ook gesloten blijven voor publiek.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 19 augustus 2006

Directeur Poelwijck en de Kraaijert op non-actief

J. van der Smissen, directeur van de Zuid-Bevelandse zorgcentra Poelwijck en De Kraaijert, is op non-actief gesteld.

Hij was, aldus voorzitter H. Zwartelé van het bestuur van beide centra, niet meer te handhaven, vooral omdat partners van Poelwijck en De Kraaijert het vertrouwen in Van der Smissen hadden opgezegd. Zij dreigden de samenwerking met de zorgcentra volledig te beëindigen.

Partners
De partners waar Zwartelé het over heeft, zijn woningstichting R & B Wonen (ontwikkelaar en sociale verhuurder in Reimerswaal en Borsele), thuiszorgorganisatie Allévo en op de achtergrond ook de gemeente Borsele. Zij wensten niet meer met Van der Smissen samen te werken, omdat met hem geen sluitende afspraken te maken waren. "Hadden we Van der Smissen niet op non-actief gesteld", geeft Zwartelé aan, "dan was het voortbestaan van onze stichting direct in gevaar gekomen. Wij kunnen eenmaal niet zonder die partners."

De vertrouwensbreuk met de buitenwacht was niet de enige reden voor het bestuur om in te grijpen. Zwartelé heeft het ook over 'een fors gebrek aan dossierkennis', waardoor ernstige vertraging is opgetreden in de voorbereiding van de noodzakelijke nieuwbouw van Poelwijck én onduidelijkheid bleef bestaan over de toekomst van een paar honderd seniorenwoningen van Poelwijck in de gemeente Borsele. De woningen zijn niet meer van deze tijd en staan op de nominatie te worden gesloopt.

Ontbinding
Van der Smissen is 4 augustus op non-actief gesteld. Het bestuur van Poelwijck en De Kraaijert heeft bij de Middelburgse kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst aangevraagd. De zaak dient eind deze maand. Zwartelé verwacht niet dat een ontslag de stichting veel geld zal kosten. Van der Smissen is sinds 1 april 2004 directeur van stichting zorgcentrum Poelwijck en stichting seniorenwoningen Poelwijck. Hij heeft sinds 1 februari 2005 dezelfde functie bij De Kraaijert in Lewedorp. De drie verschillende stichtingen met één bestuur gaan fuseren. Zwartelé hoopt dat de nieuwbouw voor Poelwijck met een inhaalslag in 2007 kan beginnen. Wat er met de seniorenwoningen in Borsele gebeurt, of bijvoorbeeld de woningen naar R & B Wonen gaan en de zorg bij Poelwijck blijft, kan hij niet zeggen. "Een finaal besluit moet nog worden genomen." Van der Smissen die in West-Brabant woont, was gisteren niet bereikbaar voor een reactie. Het bestuur, dat handelt in nauw overleg met ondernemingsraad en managementteam van Poelwijck en De Kraaijert, wil zo snel mogelijk een interim-directeur aanstellen. Zwartelé stelt zich tot doel per 1 januari een nieuwe directeur in huis te hebben.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 19 augustus 2003

Directie Westerscheldetunnel is stremmingen in tunnel zat

Het tolpeinDe directie van de Westerscheldetunnel geeft tunnelbouwer Kombinatie Middelplaat Westerschelde (KMW) nog tot uiterlijk 1 september de tijd de laatste 'restpunten' van de bouw af te werken. Daarna geeft de directie van de NV Westerscheldetunnel geen toestemming meer voor werkzaamheden, die het verkeer hinderen.

Sinds de ingebruikname van de tunnel op vrijdag 14 maart werd het tunnelverkeer bijna wekelijks geconfronteerd met beperkingen. Naast de gebruikelijke tweewekelijkse onderhoudswerkzaamheden, waarbij het verkeer door één tunnelbuis wordt geleid, werd de linkerrijbaan in beide tunnelbuizen regelmatig afgesloten voor aanpassingen in de dwarsverbindingen (bijstellen van de overdruk en dergelijke) en bijvoorbeeld het aanbrengen van voorzieningen voor een goede GSM-ontvangst. Eind vorige week kondigde de tunneldirectie aan dat de tunnel in de nacht van woensdag op donderdag en volgende week in dezelfde nacht voor alle verkeer is gesloten, in verband met aanpassing van het veiligheidssysteem en een andere ultieme test. Daar kwam vervolgens de mededeling overheen dat de linkerrijbaan in de tunnelbuizen vanaf gisteren tot 28 augustus opnieuw wordt afgesloten vanwege werkzaamheden aan de vluchtdeuren in de dwarsverbindingen. In alle gevallen geldt voor de nog wél beschikbare rijbanen een maximumsnelheid van vijftig kilometer.
De tunneldirectie geeft tandenknarsend toe dat de irritatie over de beperkende verkeersmaatregelen alom groeit. Hoofd technische dienst D. Grevink: "Dit past absoluut niet in ons streven naar een optimale dienstverlening. Daarom willen we ook dat dit ophoudt. We moet oppassen dat we niet het imago krijgen van 'die tunnel waar altijd iets aan de hand is'. We moeten gewoon die tunnel zijn, waar je met honderd kilometer doorheen kunt, niet meer en niet minder. Vandaar de brief aan KMW."
Al vóór de ingebruikname was in kringen van de exploitant en de bouwer te horen dat de afbouw van de tunnel nog maanden op zich zou laten wachten.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 19 augustus 2003

Borsele investeert in zorg

De gemeente Borsele wil goed beslagen ten ijs komen als de modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in rap tempo doorzet. Opzet van die modernisering is de zogenaamde vermaatschappelijking van de zorg. Dat wil zeggen dat mensen met een handicap of een functiebeperking niet langer afgezonderd van de rest van de samenleving moeten worden verzorgd, maar middenin de maatschappij moeten meedraaien.

Dat vergt een veranderde houding van de samenleving en van de gemeenten in het bijzonder. Die moeten letterlijk zorgen dat er plaats gemaakt wordt voor mensen die vroeger op een plekje apart werden gezet.
Het zogenaamde persoonsgebonden budget, waarmee gehandicapten en patiënten zelf de zorg kunnen inkopen waaraan ze behoefte hebben, is niet voldoende om een infrastructuur te scheppen waarlangs de mensen kunnen `winkelen`. Een deel van het aanbod komt regelrecht uit het particulier initiatief, zoals zorgboerderijen, woonzorgcomplexen en bemoeizorg, maar er is meer nodig om de vermaatschappelijking van de zorg in goede banen te leiden. Met de particuliere initiatieven bemoeit de gemeente zich soms vluchtig, soms intensief, maar er moet in ieder geval geen chaos ontstaan. Daarom wil Borsele geld uitgeven aan een regionale gezondheidsnota met een lokale, Borselse paragraaf. Daarin kan worden samengebracht welk aanbod er al is en wat nog gerealiseerd zou moeten worden. Met de nota kan ook worden voorkomen dat op verschillende plaatsen tegelijk eenzelfde initiatief start.
Voor de vermaatschappelijking van de zorg heeft Borsele al eerder 50.000 euro uitgetrokken. Daaruit moet, behalve de nota, ook de doorstart van het opvoedbureau worden betaald. De provinciale subsidie daarvoor vervalt. Een ander project wat bewezen heeft vruchten af te werpen, is de voorlichtingscampagne voor de jeugd over alcohol en drugs. Uit het ontwikkelingsbudget moeten GGD en ZCAD daarmee doorgaan, als het aan Borsele ligt. Een nieuw project is het instellen van dorpsteams die zelfstandig wonenden en zorgbehoevenden gaan ondersteunen. Een haalbaarheidsstudie moet uitwijzen of dergelijke teams in samenwerking met zorgaanbieders en de woonstichting het ideaal van vermaatschappelijkte zorg tot uitvoer kunnen brengen.
De gemeente verwacht dat de beschikbaarstelling van een budget ook wel nieuwe initiatieven in het veld zal opleveren. In een voorstel waarin de bestedingsplannen van de centen uit de doeken worden gedaan, stelt het college dat de gemeente naar verwachting tot en met 2004 met de beschikbare middelen uit de voeten kan. De gemeenteraad moet er wel rekening mee houden dat er daarna, voor eventuele succesvolle projecten die doorlopen, structurele middelen moeten komen.
De raad bespreekt de vermaatschappelijking van de zorg tijdens de openbare vergadering die donderdag 4 september wordt gehouden in de raadsboerderij in Heinkenszand. Aanvang 20.00 uur.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 19 augustus 1999

Goes en Kloetinge in finale Sloepoortcup.

Na Goes is Kloetinge met hoge scores poulewinnaar geworden in de strijd om de Sloepoortcup in Nieuwdorp.
Uitslagen: Kloetinge-Kapelle 2-1; Terneuzen-Kapelle 0-0; Kloetinge-Terneuzen 3-0; Kapelle-Oostkapelle 1-1; Oostkapelle-Kloetinge 2-2; Terneuzen-Oostkapelle 0-0
Eindstand poule: 1 Kloetinge 3-7, 2 Oostkapelle 3-3, 3 Kapelle 3-2, 4 Terneuzen 3-2
Uitslagen dinsdag: Goes-RCS 1-0; Bruse Boys-Borsels elftal 0-3;Goes-Borsels elftal 0-0; Bruse Boys-RCS 0-1; Goes-Bruse Boys 3-0; RCS-Borsels elftal 1-0
Eindstand poule: 1 Goes 3-7, 2 RCS 3-6, 3 Borsels elftal 3-4, 4 Bruse Boys 3-0
De finale wordt zaterdagavond gespeeld.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.