Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele voor 21 april

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 21 april 2011

'Rijk moet verbetering dijk bij kerncentrale betalen'

de Westerscheldedijk tussen Baarland en EllewoutsdijkAls minister Verhagen zo nodig kernenergie bij Borssele wil, moet het rijk de kosten van de verbetering van de dijk bij de kerncentrale maar betalen.
Dat is de strekking van vragen die GL-Statenlid Leen Harpe aan het dagelijks provinciebestuur heeft gesteld. Dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen vertelde deze week dat het de bedoeling is dat rijk en waterschap elk de helft betalen van de 1,2 miljoen eurodie de dijkverbetering kost.

Zie ook PZC-artikelen: Dijk bij kerncentrale Borsele ondeugdelijk, Waterschap maakt dijk bij kerncentrale flink sterker en Minister Schultz stuurt Kamer brief over dijk bij kerncentrale Borssele

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 21 april 2010

Nieuw kabinet moet zich buigen over verwerking kernafval

Splijtstofstaven uit Borssele mogen naar FrankrijkEen nieuw kabinet zal moeten nadenken over hoe na 2015 verder te gaan met het afval van de kerncentrale Borssele.
Dat zei minister Tineke Huizinga (VROM, ChristenUnie) in de Tweede Kamer. Tot en met 2015 kan exploitant EPZ weer kernafval naar Frankrijk transporteren voor opwerking. De Tweede Kamer keurde een nieuw verdrag met Frankrijk goed dat dit mogelijk maakt.

"Dit verdrag is hard nodig voor de bedrijfsvoering van de kerncentrale", zei Huizinga. Maar GroenLinks en de PvdA willen dat zo snel als mogelijk wordt gestopt met opwerking en export. "Van het afval wordt 75 procent geëxporteerd naar Rusland. Dat is onverantwoord en moet stoppen", zei Kees Vendrik (GroenLinks). Ook de PvdA wil dat en wijst op nieuwe technieken waardoor het afval minder lang radioactief blijft.

"De techniek van transmutatie is tot 2025 geen echt inzetbare techniek", pareerde demissionair-minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA). PvdA en GroenLinks willen dat kernafval na 2015 wordt opgeslagen bij de Covra.

Huizinga: "Theoretisch is er een mogelijkheid om na 2015 anders om te gaan met het kernafval. Maar dan zal EPZ mogelijkheden moeten hebben om al het afval op te slaan. Daarvoor moet een nieuw gebouw worden neergezet want dat is nu niet mogelijk. Dat kost circa 100 miljoen euro. Er moet op tijd over worden nagedacht anders maken we het EPZ onmogelijk om door te kunnen gaan tot 2033."

GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik zei verbaasd te zijn over de uitspraken van Verhagen over de wens om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Verhagen: "Nieuwe kerncentrales vervangen geen duurzame energie, maar oude kolencentrales. Het is aan een volgend kabinet een besluit te nemen of er nieuwe kerncentrales in Nederland worden gebouwd."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 21 april 2008

Beeldenroute van Borsele te boek

Wat in 1989 begon als een voorstel van de Borselse cultuurambtenaar Rinus Knuit, is helemaal af. Alle vijftien dorpen van Borsele zijn al sinds 2006 voorzien van eigentijdse kunstwerken.
Onlangs is het project echt afgesloten. Alle beelden zijn vervat in een boek: Wankel Evenwicht.

Rinus Knuit wilde twee vliegen in één klap slaan: een moderne beeldenroute in Borsele laten maken door professionele kunstenaars uit Borsele. Zes van de negen kunstenaars werkten mee. Ze hebben niet allemaal evenveel aan de route bijgedragen. Wies de Bles en Sander Littel maakten vier objecten, Martin McNamara drie, Hans de Win twee, Paul Bartels en Iris de Leeuw ieder één.

Het eerste werk is in 1991 bij het gemeentehuis in Heinkenszand geplaatst, Op Deltahoogte van McNamara. In 2006 volgden tot besluit Lewedorp en Nieuwdorp. In Wankel Evenwicht wordt het niet gemeld, maar het meest geslaagd is wel het schaap met de omgekeerde kop in Lewedorp. Hoe vaak is er niet iets met dat beeld uitgehaald, tot ergernis van maakster Wies de Bles. Ze zou er blij mee moeten zijn. Wankel Evenwicht, met tekst van Nico Out en foto's van Dirk-Jan Gjeltema, kost vijf euro en is onder meer te koop bij de gemeente Borsele.

Kunstwerken slideshow

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 21 april 2007

Service belbus moet over paar weken beter zijn

De service van de belbus moet binnen 'nu en een paar weken' door vervoerder Connexxion verbeterd zijn. F. Chervet, belast met openbaar vervoer bij de provincie, sprak die verwachting uit op de jaarvergadering van de dorpsraad Ellewoutsdijk.

ConnexxionChervet was in Ellewoutsdijk, omdat uit dat dorp nogal wat klachten komen over de belbus. Sinds de nieuwe dienstregeling december vorig jaar is ingegaan, is Ellewoutsdijk voor wat betreft openbaar vervoer volledig afhankelijk van de belbus. Die rijdt naar Baarland waar kan worden overgestapt op een streekbus naar Goes. Vooral middelbare scholieren maken in de wintermaanden gebruik van de belbus.

Dat bleek een kleine ramp. De belbus kwam nogal eens niet opdagen in Ellewoutsdijk of Baarland. Ouders moesten gestrande kinderen ophalen. Kinderen waren veel geld kwijt aan het bellen met hun mobieltjes naar de belbuscentrale - 'waar blijft die nou?' - of naar huis.

Provincieambtenaar Chervet had voor de belkosten een oplossing. "Voor het speciale belbusnummer geldt met een vaste telefoonlijn het lokale gesprekstarief. We hebben ons niet gerealiseerd dat bellen naar een 0900-nummer met een mobieltje extra kost." De toezegging volgde: "We gaan proberen het belbusnummer gratis te maken."

Het beter organiseren van de belbusservice is een ander verhaal. Chervet gaat ervanuit dat de belbuscentrale in IJsselmuiden (Overijssel) binnen 'nu en een paar weken' op orde kan zijn; dat aanvragen binnen twee minuten worden afgehandeld. En dat ook binnen enkele weken uitvoerders alle dorpen in Zeeland kunnen thuisbrengen.

Tot de zomer krijgt Connexxion vervolgens de tijd om met haar onderaannemers (Zeeuwse taxibedrijven) genoeg personeel en taxi's of taxibusjes beschikbaar te hebben voor de belbus. Chervet sprak van een ultimatum. Hij meldde verder dat de provincie 'binnenkort' een klachtenlijn opent. En waar de belbus vaak moet rijden, komt mogelijk een vaste bus (terug). Volgens Chervet is Ellewoutsdijk een kanshebber.

Onder meer naar aanleiding van klachten uit Ellewoutsdijk over de belbus heeft de provincie vervoerder Connexxion een ultimatum gesteld.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 21 april 2006

Nieuwbouw in Borsele moeilijker

De uitbreiding van kleine kernen in Borsele dreigt een probleem te worden, omdat een groot deel van de gemeente is aangewezen als te beschermen Nationaal Landschap.

Nieuwbouw in BorseleDe provincie heeft in dat verband voor het eerst een extra onderbouwing gevraagd van een nieuwbouwplan in Borsele, Oude Vreeland II bij Kwadendamme. In dorpen die in Borsele onder het Nationaal Landschap vallen - en dat zijn de meeste - mag in principe alleen voor de natuurlijke aanwas van de bevolking worden gebouwd. In Oude Vreeland II zijn 31 huizen gepland tot 2016. Dat kunnen er op grond van de natuurlijke groei van Kwadendamme wel eens te veel zijn.

Wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruimtelijke ordening) maakte de extra eis van de provincie gisteravond bekend in de Borselse gemeenteraad, waar de woningbouwplannning tot 2016 werd gepresenteerd. Al te veel zorgen over de gevolgen van het Nationaal Landschap voor de nieuwbouw in de kleine kernen van Borsele maakte de wethouder zich overigens niet. Al tekende zij aan dat daar binnen het gemeentehuis, ambtelijk dus, anders tegenaan wordt gekeken. Dat deed ook CDA-raadslid M. van de Plasse-Nagelkerke die in Kwadendamme woont. Zij vroeg zich af welke consequenties de nieuwe toets kan hebben voor ontwikkelingen in andere dorpen.

Testcase
's-Gravenpolder en Heinkenszand zijn als groeikernen binnen de stedelijke zone van Goes buiten het Nationaal Landschap gelaten. Die kunnen lustig doorgroeien, waarbij Heinkenszand het vooral moet hebben van uitbreidingswijk Over de Dijk en voor 's-Gravenpolder ook naar nieuwbouw aan de oostkant van het dorp wordt gekeken (en aan de westkant, bij de Schuitweg).

Voor de andere kernen ligt dat wellicht anders. 'Zie Oude Vreeland II in Kwadendamme als een testcase', luidde kortweg de reactie van Vermue-Vermue. Borsele gaat van de onderbouwing van dat project echt werk maken om klaar te zijn voor plannen in de andere dorpskernen.

Inbreiding
Eén van de grotere plannen is nieuwbouw bij de Plataanweg in Ovezande. De kans dat de provincie ook daar een extra onderbouwing voor vraagt, wordt laag ingeschat.

Nieuwtje
Het project Plataanweg Ovezande valt grotendeels onder de noemer 'inbreiding binnen de bestaande bebouwde kom' en daar speelt dit probleem vrijwel zeker minder dan bij 'gewone' uitbreidingsplannen. Voor 's-Heer Abtskerke had wethouder Vermue-Vermue nog een nieuwtje in petto. Het wil maar niet vlotten met de aankoop van een stuk grond, een boomgaard, aan de oostkant van het dorp, in het verlengde van de Van de Plasschestraat. Borsele gaat nu bekijken of ook op andere plekken bij 's-Heer Abtskerke een uitbreiding mogelijk is. Grondbezitters zullen worden benaderd, waarmee de druk op de eigenaar van de boomgaard een stuk wordt opgevoerd.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 21 april 2001

Kees Feijtel uit Hoedekenskerke beste buur van Borsele.

Winnaar Kees Feijtel met vrouw en kinderen en zijn buurvrouwTwaalf nominaties waren er dit jaar maar liefst voor de verkiezing van de beste buur uit Borsele. Uiteindelijk ging Kees Feijtel uit Hoedekenskerke met een oorkonde, bloemen, een fraai beeldje, zijn familie en zijn buren terug naar Hoedekenskerke. De jury, onder voorzitterschap van burgemeester Mandos, hadden veel lovende woorden voor het goede nabuurschap van alle voorgedragenen. De winnaar bijvoorbeeld, helpt naast zijn gewone werk in de bouw, vele buren. Hij is ook actief in het Wienkeltje van Wullempie en andere sociale gebeurtenissen in Hoedekenskerke. Nog nooit zoveel mensen droegen dit jaar hun buren voor. Opvallend veel kandidaten kwamen uit 's-Heerenhoek.

 

 

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 21 april 2001

Digitale Speelplaats Borsele geopend.

Zaterdag is de nieuwe digitale speelplaats voor de jeugd geopend. Burgemeester Mandos voltooide met vallen en opstaan een virtueel rondje racen in de huid van Jos Verstappen.
Burgmeester Mandos aan het racen.Het digitale speeltuig staat opgesteld op de zolderruimte van de oude brandweerkazerne aan de Kerklaan te Heinkenszand. Er staan onder meer vier internet PC's, twee Playstations met bijbehorende attributen en een "gewoon voetbalspel". De internet PC's zullen ook dienst gaan doen om de jeugdsite in voorbereiding meer gestalte te geven. Zo wordt er binnenkort ook een webcam op aangesloten.
Voorlopig kan de jeugd op maandag, woensdag en vrijdag terecht van 15.30-18.30 uur. Beheerder is Jeroen van Sluis, die bij de opening nog een fraaie radio cadeau kreeg van de gemeente.
De politie Zeeland steunt het iniatief van harte.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 21 april 2000

Positieve reactie op plan Natuurmonumenten voor de Zak.

Waardevol Cultuur Landschap (WCL) en Het Zeeuwse Landschap hebben positief gereageerd op de plannen van de Vereniging Natuurmonumenten om de "Zak van Beveland" tot Nationaal Landschap te benoemen. Gematigd positief was de reactie van de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Borsele, Vollaard: "De Zak moet geen museum worden, er moet sprake zijn van ontwikkeling. Ook de Zak leeft in de 21ste eeuw".
De Zak heeft nu al de status van Waardevol Cultuur Landschap.
Deze week lanceerde de Vereniging Natuurmonumenten het plan om de "Zak van Beveland" -als een van tien gebieden- tot Nationaal Landschap te benoemen. Voorwaarde is dat zo'n gebied een oppervlakte heeft van meer dan10.000 hectare. Natuur, recreatie, landbouw en wonen moeten een samenhangend geheel vormen. Naast de Zak denkt de Vereniging aan de Waddenzee, het Zuid-Limburg Heuvellandschap, het Esdorpenlandschap in Drente, het gebied van de Biesbosch tot de Voordelta.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.