Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele voor 23 april

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 23 april 2016

Fruittelers in beroep tegen verbod hagelkanonnen

Fruittelers in beroep tegen verbod hagelkanonnenFruittelers gaan in hoger beroep om de hagelkanonnen alsnog te kunnen gebruiken in Borsele.

De fruittelers vragen ook aan de rechter om de kanonnen te mogen gebruiken zolang er geen uitspraak is gedaan in hoger beroep.

Daarmee willen ze voorkomen dat ze de kanonnen een heel seizoen niet kunnen gebruiken.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 23 april 2016

Herbouwde noodkerk van Ellewoutsdijk geopend

Noodkerk Ellewoutsdijk herbouwd in NieuwdorpDe kerk, die in Bevrijdingspark Nieuwdorp (Bevrijdingsmuseum Zeeland) staat, vertelt de geschiedenis van Ellewoutsdijk in de Tweede Wereldoorlog.

Commissaris van de Koning Han Polman vindt dat het belangrijk dat de waarden van de vrijheid doorgeven worden aan de jongere generatie.


Het Bevrijdingspark is vanaf 30 april weer open voor publiek.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 23 april 2007

In Nieuwdorp moet de Slag om de Schelde herleven

De Slag om de Schelde in het najaar van 1944 verdient het om meer aandacht te krijgen. De aangewezen plek daarvoor is Nieuwdorp, vindt zowel Kees Traas van oorlogsmuseum Infatuate in Nieuwdorp als Hans van Dam van de dorpsraad.

Oorlogsmuseum InfatuateTraas en Van Dam wijzen allebei op een uitspraak van Provinciale Staten begin februari dit jaar. Daarin wordt opgeroepen de Slag om de Schelde meer voor het voetlicht te brengen en om dat gebundeld te doen onder leiding van de provincie. Dus niet verbrokkeld over verschillende plaatsen in Zeeland, waar steeds dezelfde geschiedenis wordt verteld. De Slag om de Schelde is daarvoor, aldus indiener van de motie Frank Streng (VVD), veel te belangrijk.

Geallieerden wilden najaar 1944 een betere aanvoerhaven, dichterbij het front. Antwerpen was bevrijd, maar onbereikbaar. Duitsers zaten nog aan de oevers van de Westerschelde. De Slag om de Schelde was bedoeld om de Duitse troepen uit Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren te verjagen.

Dat lukte, mede dankzij een actie bij Nieuwdorp. De toen enige vaste verbinding tussen Walcheren en Zuid-Beveland, de smalle Sloedam, bleek niet te veroveren. De oplossing kwam bij Nieuwdorp: Schotse troepen trokken vanaf de dijk over de nog niet afgesloten Sloekreek naar Walcheren. Dat gebeurde in de nacht van 2 op 3 november 1944. Het was voor de Duitse troepen op Walcheren een grote verrassing.

"De plek waar de Schotten zijn overgestoken, is nog steeds aanwijsbaar", vertelt Hans van Dam van de dorpsraad van Nieuwdorp. Hij heeft een plan gemaakt voor 'een ommetje' van ruim tien kilometer waarin een wandeling langs de Sloekreek is opgenomen. Van Dam: "Richting Sloedam kunnen mensen dan ook nog bunkers bezichtigen." De dorpsraad heeft het idee voor 'het ommetje' onlangs gepresenteerd.

Dit sluit prima aan bij wat oorlogsverzamelaar Kees Traas wil doen. Al van jongs af aan verzamelt hij. Hij heeft een museum, Infatuate (de codenaam voor de invasie van Walcheren), en wil dit uitbouwen. De provincie is daar inmiddels volop bij betrokken. Een stichting is actief. Traas heeft deskundigen in de arm genomen om van Infatuate hét museum over de Slag van de Schelde te maken. En zijn plan is op verzoek van de provincie uitgebreid. Er komt meer educatie in, het wordt allemaal stukken professioneler. Iets wat Traas dolgraag wil. "Ik wil het goed nalaten." Het plan is daardoor duurder geworden; 800.000 in plaats van 350.000 euro. Inmiddels is 225.000 euro beschikbaar. Traas heeft goede hoop dat het lukt onder meer via sponsporing voor 1 juli nog 250.000 euro te ontvangen. "En dan gaan we beginnen."

In Nieuwdorp bestaat initiatief om museum over de Slag om de Schelde professioneel in te richten met daaraan gekoppeld een wandeling langs gedenkpunten.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 23 april 2004

Burgerjaarverslag Gelok gereed

Het tweede burgerjaarverslag van Borsele, het jaarverslag van de burgemeester, is gereed. In het jaarverslag blikt E.J. Gelok terug op het jaar 2003 en kijkt vooruit. Om dit laatste kracht bij te zetten, plaatst hij hier en daar aanbevelingen voor het college van B&W, de gemeenteraad maar ook direct voor burgers. Om de reacties van de lezers te polsen, heeft de burgemeester een stelling over het burgerjaarverslag op het forum van de gemeentelijke website geplaatst.

Het tweede jaarcerslag van burgemeester Gelok Het burgerjaarverslag kent verschillende onderdelen. Burgemeester E.J. Gelok geeft er in weer welke ontwikkelingen er in 2003 waren voor wat betreft zijn wettelijke taken, zoals zijn voorzitterschap van het college van B&W en de gemeenteraad. Ook zijn taak op het gebied van Openbare orde en Veiligheid stelt hij uitvoerig aan de orde. De burgemeester heeft het in dat deel nadrukkelijk over Integrale Veiligheid, de ‘tunnelbrandweer' en de rampbestrijdingsplannen die bij de provincie zijn ingediend.

Vanuit zijn representatieve rol blikt de burgemeester terug op een aantal belangrijke momenten in 2003; de opening van Westerscheldetunnel ziet hij als mijlpaal voor de gemeente en de provincie.
Ook bericht de burgemeester over andere portefeuilleonderdelen: Hoe staat het bijvoorbeeld met communicatie? Hoe ontwikkelt de automatisering van de gemeente en de afdeling Personeel en Organisatie zich? Daarnaast komen de onderwerpen burgerparticipatie in Borsele en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening aan de orde.

De burgemeester wil graag de mening van de lezers over het verslag weten. Op de website van Borsele is hier een speciale forumdiscussie voor geopend. Bijzonder aan het Borselse forum is dat iedereen zich kan abonneren op een forumonderwerp. Dit houdt in dat als er een nieuwe reactie op dit onderwerp geplaatst wordt, de abonnee hiervan met een e-mail op de hoogte wordt gesteld. De abonnee hoeft dus niet iedere keer het forum aan te klikken om te kijken of er reacties zijn toegevoegd. Medewerkers en collegeleden die bij een bepaald forumonderwerp betrokken zijn, worden direct als abonnee aangemeld op het moment dat een nieuw forumonderwerp wordt gelanceerd. De digitale discussieruimte is bedoeld voor onderwerpen die actueel zijn. Burgers kunnen zelf ook onderwerpen voor het forum aandragen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 23 april 2003

Snel brede school in 's-Gravenpolder

Sporthal Zwake te 's-GravenpolderDe gemeente Borsele heeft haast met de herstructurering van `s-Gravenpolder. Het bouw van een brede school in het gebiedje bij sporthal De Zwake kan niet meer te lang wachten omdat de toestand van de bestaande scholen, met name die van de christelijke basisschool De Rank, niet lang meer houdbaar is.

De gemeente wil zo snel mogelijk een concept-masterplan in de inspraak brengen, waarin niet alleen de scholen worden verplaatst, maar ook appartementen, een jeugdsoos, bibliotheek en voorzieningen voor de kinderopvang worden gebouwd rond de sporthal. De raad heeft een plan om ook het dorpshuis en het vrijwilligershuis naar het Magnoliagebied te halen inmiddels opzij geschoven.
Omdat op verschillende plaatsen heel wat gaat veranderen, houdt de gemeente per gebied een inspraakavond. Het eerst is de buurt rond de sporthal De Zwake aan de beurt, op maandag 28 april. Uit verschillende ontwikkelingmodellen heeft de raad gekozen voor een variant waarbij de bouw van de scholen, kinderopvang en peuterspeelzaal ten zuidwesten van de bestaande sporthal is gepland.
Flinke parkeerplaatsen worden dan bereikbaar vanaf de Langeweg en vanuit twee inritten aan de Magnoliastraat. De tennis en de scouting moeten daarvoor plaats maken.

In het voorkeursmodel wordt de ingang van de sporthal naar de andere kant verplaatst: het dichtst bij de scholen. Een nieuwe kantine zou moeten komen waar nu de ingang is en de bibliotheek kan op dezelfde plaats worden vernieuwbouwd. Daartussenin, op de begane grond zou de jeugdsoos moeten komen met een commerciële ruimte, aan de andere kant, tegen de supermarkt. Voor en achter op de verdieping is plaats voor twee keer twaalf appartementen. De bedoeling van het plan is, behalve het maken van betere, gecentraliseerde voorzieningen, ook het opzomeren van de sporthal. De kale blinde bouw wordt ingepakt in aantrekkelijke functionele ruimten en het geheel wordt met de appartementen ook minder verlaten. Borsele streeft er bovendien naar om meer te bouwen voor ouderen en voor alleenstaande jongeren.
Voor de bewoners van de buurt rondom de bestaande scholen, wordt de informatieavond woensdag 7 mei gehouden. Op die plaats, Andendiek, verandert er ook veel. De scholen verdwijnen en het hele gebied wordt als woongebied ontwikkeld. De ontsluiting van het nieuwe wijkje, waarvoor nog geen concrete plannen op papier staan, zou moeten gebeuren via aansluitingen op de Schoolstraat en Nazareth, met daartussenin een straat parallel aan de Haagdijk.
De derde avond, op donderdag 8 mei, is voor de mensen die in de buurt van de Zaaidijk, in het oosten van `s-Gravenpolder wonen.
De tennisbanen en de scouting worden daarheen verplaatst en de volkstuinen blijven waar ze zijn. Er komt aan de Zaaidijk wel meer parkeerruimte en verlichting. Het complex is bereikbaar via de Langeweg. Als alles is opgeteld en afgetrokken, gaat de realisering van het masterplan `s-Gravenpolder de gemeente naar schatting een kleine vier miljoen euro kosten. Het geld daarvoor moet nog worden gevonden.
Alle informatieavonden worden gehouden in het dorpshuis en beginnen om 19.30 uur.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 23 april 1999

Leeftijdsgrens op stembureaus geslecht.

Na felle kritiek van diverse kanten op het Borselse standpunt om bij de bemensing van stembureaus een leeftijdsgrens van 70 jaar te hanteren, is deze grens geschrapt.
Niet alleen Borsele, maar diverse andere gemeenten hanteerden ook bij de laatste Provinciale verkiezingen nog deze leeftijdsgrens. Alle op een na, het Friese Kollummerland, hebben nu deze vorm van leeftijdsdiscriminatie afgeschaft.
Voor burgemeester Mandos maakt de leeftijd allemaal niet zo veel uit. De stemcomputer doet toch het werk, stelde hij.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 23 april 1999

Goes gaat bloemdijken in ere herstellen.

Bloeiende dijk bij HeinkenszandIn navolging van de gemeente Borsele heeft ook de gemeente Goes een convenant voor behoud van de bloemdijken ondertekent met de landbouworganisatie ZLTO-Goes en de Zeeuwse milieufederatie. Namens de gemeente ondertekende burgemeester Van der Zaag het akkoord. Na inventarisatie bleek dat van de 90 kilometer dijk, die Goes rijk is er 72 kilometer kan worden aangemerkt als bloemdijk met bijzondere flora. Reden genoeg voor de gemeente om hier zuinig mee om te springen.
Bij het opstellen van het convenant is uitgegaan van de ervaring in andere gemeenten, waaronder met name Borsele.
Ook werden bij het opstellen van het convenant de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de stichting het Zeeuwse Landschap betrokken.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.