Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele voor 5 juni

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 5 juni 2018

Jeugdsozen werken goed samen

Soostour Borsele succesDe SoosTour is een samenwerkingsverband waarbij de jeugd bij toerbeurt één van de deelnemende sozen bezoekt.

Het is bedacht door de sozen Pleasure Dome in Oudelande, soos De Klomp in Ovezande en Soos Kwadendamme.

Kwam er voorheen geen kip naar de soosavonden, nu zijn er steeds zo'n 15-40 jongeren binnen en daarmee is seizoen één van de Soos Toer geslaagd.

In september start seizoen twee.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 5 juni 2013

Binnenkort jodiumtabletten op de deurmat

Uitgave jodiumtabletten in BorseleGoed voorbereid zijn, heeft u zelf in de hand. In juni krijgen alle huishoudens in Borsele en 10 andere gemeenten in Zeeland en West-Brabant met één of meerdere personen van 40 jaar en jonger een doosje jodiumtabletten thuis bezorgd.

Met deze tabletten kunnen u en uw gezin zich beschermen tegen radioactief jodium dat vrij kan komen bij een nucleair ongeval. De kans op een kernongeval is zeer klein, maar mocht er toch iets gebeuren dan is het belangrijk dat u – naast de overheid – de juiste maatregelen kunt treffen.

De tabletten worden bezorgd in (delen van) de Zeeuwse gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Vlissingen en (delen van) de Brabantse gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht. De tabletten worden verspreid aan inwoners die binnen een straal van tien kilometer van de kerncentrale Borssele of binnen een straal van twintig kilometer van de kerncentrale Doel wonen.

Binnen de gemeente Borsele worden de tabletten verspreid in de hele gemeente.
Kijk voor meer informatie op ZeelandVeilig.nl

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 5 juni 2009

PVV krijgt ook vaste voet aan de grond in Borsele bij lage opkomst

Gemeente Borsele: uitslag Europese verkiezingen 2009 - alle partijen

Ook in de gemeente Borsele wist de PVV vaste voet aan de grond te krijgen met ruim 13 procent van de stemmen. Het CDA bleef nagenoeg gelijk, terwijl PvdA en VVD flink kelderder. Winst was er voor de ChristenUnie en D66.

De opkomst was met 38% kiezers 5% lager dan in 2004 bij de vorige verkiezingen voor het Europese parlement en ruim minder dan de helft van de Twee Kamer verkiezingen in 2006.

Borsele 22551 inw.
EP2009EP2004TK2006
Kiesgerechtigden
%16900
%16532
%16552
Opkomst
38,0%6426
43,0%7105
83,3%13788
Ongeldig/Blanco
0,3%22
0,0%3
0,1%12
CDA-Europese Volkspartij
23,7%1515
23,7%1683
33,8%4666
PvdA/Eur.Sociaaldemocr.
7,9%509
16,6%1180
13,6%1870
VVD-Eur.Liberaal-Democr.
8,3%530
11,6%825
11,3%1555
GROENLINKS
5,4%349
4,4%309
2,4%327
SP
4,9%315
4,3%307
13,4%1852
ChristenUnie-SGP
26,2%1675
23,2%1649
17,0%2338
Democraten 66
5,0%319
2,9%203
0,8%111
Newropeans
0,4%28
-%-
-%-
EuropaVoordelig&Duurzaam
0,1%4
-%-
-%-
Solidara
0,3%17
-%-
-%-
Partij voor de Dieren
3,4%218
3,7%266
1,9%265
Eur.Klokkenl.Partij
0,4%28
-%-
-%-
De Groenen
0,1%7
-%-
-%-
Partij voor de Vrijheid
13,4%861
-%-
4,8%658
Lib.Democr.Partij
0,2%10
-%-
-%-
Partij voor Eur.Politiek
0,0%3
-%-
-%-
Libertas
0,3%16
-%-
-%-
Overige
-%-
9,6%680
1,0%134
Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 5 juni 2007

Geen nieuwbouw in kleine kernen.

Het is helemaal niet goed om veel nieuwbouw te plegen in kleine kernen in Borsele. De vraag naar woningen is in die dorpen heel beperkt. Borsele doet er beter aan woningbouw te concentreren in de grotere kernen, in Heinkenszand en ’s- Gravenpolder, gevolgd door ’s-Heerenhoek, Lewedorp en Ovezande.

Wethouder de Bruijne kan zich vinden in de conclusies van Tim KramerTim Kramer, student commerciële economie aan de Hogeschool Zeeland, komt tot die vrij opmerkelijke conclusies na een onderzoek naar de woningmarkt in Borsele. Het college van B enW van Borsele kan zich vinden in de voorstellen van Kramer.
„We zullen de kleine kernen zeker niet vergeten”, tekent wethouder Mart de Bruijne ( VVD, wonen) aan. „We zullen ons daar moeten concentreren op de verbetering van bestaande woningen, met name monumentale pandjes zoals in het dorp Borssele, en op woningbouw op plekken binnen de bebouwde kom. Wij blijven leefbaarheid van kleine kernen hoog in het vaandel schrijven.”

Dorpen waar volgens onderzoeker Kramer vooral aandacht moet worden besteed aan dorpsvernieuwing, zijn: Baarland, Driewegen, Ellewoutsdijk, Nieuwdorp, Oudelande en Hoedekenskerke. Volgens hem is daar verhoudingsgewijs vrij veel leegstand en/of staan er veel huizen te koop. Enige nieuwbouw kan nog in Borssele, ’s-Heer Abtskerke, Kwadendamme en Nisse. Woningbouw moet zich toespitsen op ’ s- Gravenpolder, Heinkenszand, ’s-Heerenhoek, Lewedorp en Ovezande. Wethouder De Bruijne: „We kunnen zo voldoen aan de vraag. Voorzieningen in die grotere dorpen kunnen dan overeind blijven. Ook de inwoners van de kleinere kernen hebben daar veel aan.”

Borsele blijft dus bouwen, terwijl de verwachting is dat het inwonertal van de gemeente sterk daalt: van 22.387 nu naar 20.329 in 2025. Oftewel tien procent. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is vorig jaar met die cijfers gekomen. De Bruijne verwacht dat het niet zo’n vaart zal lopen, gezien de ligging van Borsele, ’in het hart van Zeeland met het Sloegebied als één van de belangrijkste werkgebieden bij de hand’.
Tim Kramers studie kan zonodig als promotiemateriaal voor Borsele gaan dienen. Een aantal mensen vindt de voorzieningen te mager, maar de meesten prijzen Borsele vanwege de rust en ruimte. Nieuwkomers zijn vrijwel allemaal tevreden ( 95 procent) over hun nieuwe omgeving.

De kleinste dorpen van Borsele kennen al vrij veel leegstand en/ of er staan veel woningen lang te koop. Dorpsvernieuwing is daar het beste.

Reactie op dit artikel: 'Laten ze ons iets van Heinkenszand geven'

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 5 juni 2004

Kavels voorbereiden stuk goedkoper

Nieuwbouw in Over de DijkHet bouwrijp maken van de kavels in het nieuwbouwproject Over de Dijk in Heinkenszand door Hoondert BV valt goedkoper uit. De gemeente Borsele steekt het geld dat overblijft in de reservepot Bouwgrond Exploitatie. Volgens voorlichter P. de Vree van de gemeente kan het geld in het geval van een tegenvaller alsnog worden gebruikt. "Hebben we geen tegenvaller dan zal de gemeenteraad er een bestemming voor zoeken", zegt De Vree.

De streefdatum om met de verkoop van de kavels te beginnen is 1 januari 2005. In het project Over de Dijk zijn naast een nieuwe woonwijk vijf appartementencomplexen gepland. Deze komen naast en gedeeltelijk in een te graven waterpartij te staan. Ook is een brede groenstrook door de wijk gepland.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 5 juni 2002

Borsele houdt acht ton over

De jaarrekening van de gemeente Borsele sluit het jaar 2001 af met een batig saldo van 802.811 euro. De raad moet de rekening vaststellen tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 juni. De gemeentewet schrijft voor dat de raad ook een bestemming voor het geld moet vinden, maar burgemeester en wethouders doen nog geen voorstel voor het hele bedrag.

Geld voor de brandweerVoor 220.000 euro heeft het college al wel een bestemming. Dat gaat naar projecten die in 2001 zijn begonnen maar pas in 2002 of later worden afgerond. De uitvoering van de jeugdnota bijvoorbeeld kost dit jaar nog 27.000 euro, de gebiedsgerichte aanpak van de verkeersveiligheid 44.000 euro en in verschillende bestemmingsplanherzieningen gaat nog 52.000 euro zitten. Ook de samenwerking tussen de brandweren van Goes en Borsele vergt dit jaar nog 30.000 euro. Het overschot van het batig saldo wil het college voorlopig in de algemene reserve storten, die 136.000 euro in de min stond.
De raadsvergadering wordt vanaf 20.00 uur gehouden in de boerderij tegenover het gemeentehuis in Heinkenszand.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 5 juni 2002

Ingebruikname Westerscheldetunnel in gevaar.

De burgemeesters van Terneuzen en Borsele zijn van plan geen gebruiksvergunning te verlenen als de veiligheidsvoorzieningen nog niet in orde zijn. Ze dreigen de tunnel, nadat koningin Beatrix op 14 maart de openingshandeling heeft verricht, direct weer te sluiten. WesterscheldetunnelDe problemen spitsen zich toe op de financiering van de hulpverlening en rampenbestrijding in de tunnel. Een onderzoeksbureau concludeerde dat voor die hulpverlening een professionele brandweerorganisatie nodig is. De brandweerkorpsen van Terneuzen en Borsele bestaan vooral uit vrijwilligers. Alleen de staf is beroeps.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat een beroepsbrandweerkorps de gemeenten samen jaarlijks 1,6 miljoen euro extra kost. In beide gemeenten betalen de inwoners al een bijdrage voor brandweer en rampenbestrijding die boven het landelijk gemiddelde ligt van 39 euro per inwoner. In Terneuzen is dat 44,50 euro en in Borsele 50,00 euro per inwoner. Dat heeft alles te maken met de aanwezigheid van grote industriegebieden, de scheepvaart en bijvoorbeeld de kerncentrale.

Overigens heeft burgemeester Barbé van Terneuzen het dreigement de tunnel na opening onmiddellijk te sluiten, alweer ingetrokken.

Zouden de twee gemeenten jaarlijks nog eens 1,6 miljoen euro extra voor de brandweer moeten ophoesten, dan wordt het verschil met het landelijk gemiddelde nog beduidend groter. De burgemeesters zijn van mening dat hun inwoners niet mogen opdraaien voor de veiligheid van alle gebruikers van de Westerscheldetunnel. De financiering van de veiligheidsvoorzieningen hoort op het bordje van de hogere overheidsinstanties en de exploitant van de tunnel, de NV Westerscheldetunnel.
Terneuzen en Borsele verzonden gisteren een brandbrief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat, de Commissaris van de Koningin en de tunneldirectie.

De NV Westerscheldetunnel beschouwt de tunnel als een normale openbare weg, zoals alle andere wegen en tunnels in Nederland. Ze ziet het niet als haar taak om de veiligheidsvoorzieningen voor dat stukje openbare weg onder de Westerschelde te betalen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 5 juni 2001

Grafschennis verbijsterd 's-Heerenhoek.

Op de begraafplaats in `s-Heerenhoek zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meer dan honderd graven beschadigd . Vooral ornamenten, christusbeelden, kruisen en foto`s moesten het ontgelden. Enkele grafstenen werden geheel vernield.

Nadat het nieuws in de loop van zaterdag bekend werd, kwamen vele inwoners van `s-Heerenhoek naar de begraafplaats achter de Willibrorduskerk aan de Deken Holtkampstraat om met eigen ogen te zien wat er was gebeurd. Dat leidde tot reacties van ongeloof, onbegrip en woede.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.