Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele voor 22 oktober

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 22 oktober 2010

'Bij voldoende animo dorpsbusje in Baarland'

Als het aan de Borselse wethouder Marga Vermue ligt, krijgen de inwoners van Baarland in navolging van Ellewoutsdijk ook een dorpsbus.
Tenminste, als openbare basisschool De Berenburcht daadwerkelijk sluit én er draagvlak is voor het vrijwillig bemannen van zo'n busje.

"Zonder vrijwilligers zijn we namelijk nergens. Het initiatief moet wel echt vanuit de bevolking komen", aldus Vermue. "Ik heb nog niets van inwoners vernomen, maar het zou mooi zijn als er ook in Baarland draagvlak komt voor een busje. Ja, dat kost de gemeente geld. Maar een school openhouden kost nog veel meer."

De Berenburcht telt nog tien leerlingen, dertien minder dan het minimum. Schooldirecteur Rob Hettema sprak deze week al het vermoeden uit dat de school zal sluiten. Het schoolbestuur adviseerde een aantal leerlingen elders speciaal onderwijs te volgen. De kwaliteit van het onderwijs moet voor het kind zijn gewaarborgd, vindt Hettema, ook al zijn de consequenties voor de school vervelend.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 22 oktober 2008

Borsele redt basisschool

Om de enige basisschool in Baarland te behouden heeft de gemeente Borsele een noodgreep moeten toepassen.
Borsele neemt de bekostiging van het schoolgebouw met ingang van het schooljaar 2009-2010 van de rijksoverheid over, omdat Den Haag er geen geld meer voor zou betalen vanaf 1 augustus 2009.

De BerenburchtVoor Borsele kwam dit als een onaangename verrassing. De gemeente ging er tot voor kort vanuit dat elke basisschool nog drie jaar door Den Haag wordt bekostigd als die te weinig leerlingen telt. Pas als er na drie jaar nog te weinig kinderen zijn, zou de school dicht moeten. De opheffingsnorm voor Borselse scholen ligt op 23 leerlingen. De basisschool in Baarland, De Berenburcht, telde er 1 oktober twintig, tegen 28 op 1 oktober 2007. Die scherpe daling was niet voorzien, al heeft dit jaar een grote groep 8 de school verlaten.

Dat De Berenburcht nog maar twintig kinderen had, leidde eerst niet tot onrust. Tot uit speurwerk in wetgeving bleek dat de drie jaren-regeling wel opgaat voor een basisschool die een nevenvestiging is, zoals die in Ellewoutsdijk, maar niet voor een zelfstandige school als die in Baarland.

Wethouder Jan Zandee (SGP/CU, onderwijs) heeft daarop overleg gevoerd met fractievoorzitters in de Borselse raad. Zij hebben met een dure oplossing ingestemd. De Berenburcht kon namelijk niet meer worden omgezet in een door Den Haag volledig te financieren nevenvestiging. De school was alleen te redden als dependance. Den Haag geeft dan slechts een leerlingvergoeding, andere kosten zijn voor de gemeente. Dat gaat op jaarbasis om ruim 100.000 euro.

Borsele behandelt De Berenburcht wel als nevenvestiging. De school moet over drie jaar op minimaal 23 leerlingen zitten. Zandee: "Lukt dat niet, dan zullen we ons beraden." In 2009-2010 is een lichte groei voorzien. Het leerlingaantal bij De Berenburcht is snel gezakt. In 2002 waren er nog 46 kinderen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 22 oktober 2007

Entree van recreatiegebied Stelleplas in Heinkenszand verpauperd

De entree van recreatiegebied Stelleplas in Heinkenszand is verpauperd. Het wordt hoog tijd dat de gemeente Borsele investeert in renovatie ervan, vinden de eigenaren van de vakantiewoningen en de ondernemers op het terrein.

StelleplasHo ho, zegt de gemeente, 'voor wat hoort wat'. Eerst moeten jullie beloven iets te doen aan de illegale bouwpraktijken. Dan zeggen wij toe dat we de entree gaan aanpakken.

Er is al dertig jaar geen onderhoud gepleegd aan de parkeerplaats, toegangswegen, groenstroken en dijken aan de voorkant van de Stelleplas, constateert P. Stockx. Hij spreekt namens de belanghebbende partijen op het terrein: de eigenaren van de camping, het zwembad, de brasserie en verenigingen van eigenaren Hof van Zeeland (met 161 woningen) en Geertruidahof (30 woningen).

Stockx: "Na een regenbui staan er grote, diepe waterplassen op het parkeerterrein en de toegangsweg naar de receptie van Hof van Zeeland en brasserie Stelleplas. Bij een feestje moeten de gasten zo ongeveer door de modder. Overal is zwerfvuil, er zijn geen afvalbakken en er is slechte verlichting."

Volgens Stocks hebben de ondernemers van de Stelleplas veel geld geïnvesteerd om het park aan te passen aan de eisen van de moderne vakantieganger. "Ze hebben diep in de buidel getast, maar een vakantie begint met de eerste indruk. Je schaamt je hier de oren van de kop. De ondernemers zijn zelfs bereid de entree dan maar zelf op te knappen, maar dat kan niet. Het terrein is van de gemeente en die wil niet verkopen."

Wethouder M. de Bruijne (VVD, toerisme en recreatie) is van het voorjaar zelf poolshoogte komen nemen op het terrein. Stockx: "En vervolgens krijgen we een brief dat we iets moeten doen aan illegale uitbouw en het ontbreken van gedoogvergunningen. Dat gaat om een paar gevallen, terwijl we met honderden eigenaren zijn. Over onderhoudsplannen horen we niets." De Bruijne heeft een andere lezing: "We hebben toen afgesproken dat zij eerst wat zouden doen aan de handhavingszaak. Het gaat om meer dan een paar uitwassen. Ze hoeven het niet eerst op orde te hebben, als ze maar akkoord gaan om er iets aan te doen."

Ondernemers Stelleplas willen entree desnoods zelf opknappen. De grond is echter eigendom van de gemeente. Borsele eist belofte om illegaliteit aan te pakken.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 22 oktober 2004

Nieuwbouwwijk Over de Dijk is volgens Goes te stedelijk

Over de Dijk te HeinkenszandMet Over de Dijk I en II bij Heinkenszand slaat de gemeente Borsele de plank mis, vindt het Goese college van burgemeester en wethouders. Veel te stedelijk zijn die nieuwbouwwijken en zeker niet dorps, terwijl Goes, Kapelle en Borsele juist hadden afgesproken alleen in Goes stedelijk te bouwen.

"Over de Dijk I kun je zo verplaatsen naar een grote Vinex- uitbreidingswijk bij Utrecht of Den Haag", zo verklaart de Goese burgemeester D. van der Zaag wat hem niet zint. Dat een Goese nieuwbouwwijk als Ouverture ook als twee druppels water lijkt op wijken als Leidschenveen bij Den Haag of Leidsche Rijn bij Utrecht, erkent Van der Zaag. "Maar dat wij in Ouverture stedelijk zouden bouwen, was de bedoeling van de regiovisie die is opgesteld met Borsele en Kapelle."

Wozoco Dijkstede in het plan Over de DijkDe kritiek van Van der Zaag - hij heeft het zelf liever over het plaatsen van vraagtekens - komt niet uit de lucht vallen. In 1998 was hij tijdelijk burgemeester van Borsele, zijn toenmalige Borselse collega B. Mandos zat een maand in Goes. "Het bestemmingsplan Over de Dijk I kwam toen ter sprake in het Borselse college van B en W", vertelt Van der Zaag, "en ik heb indertijd al gezegd dat zo'n wijk met appartementengebouwen niet past bij een dorp als Heinkenszand."

Wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruimtelijke ordening) van Borsele laat in een reactie weten 'blij te zijn dat Goes met ons meedenkt'. De kritiek verbaast haar. Zij vindt de nieuwbouw goed passen bij Heinkenszand. Wat hoogbouw is naar haar oordeel ook toegestaan in Heinkenszand en 's-Gravenpolder, want die dorpen vallen binnen 'de stedelijke ontwikkelingszone van Goes'. Is het Goese college van B en W nog niet overtuigd, dan is Vermue-Vermue bereid haar collega's in Over de Dijk rond te leiden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.