Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele voor 22 juni

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 22 juni 2010

Eerste ritten voor dieseltreintje

Stoompluimen in de PluimweideDe Stoomtrein Goes-Borsele rijdt komende weekend tijdens het venement 'Stoompluimen in de Pluimweide' voor het eerst met een compact dieseltreintje uit de jaren vijftig rijden.

Deze Duitse motorwagen stopt niet alleen in Goes, Kwadendamme en Hoedekenskerke (waar ook de stoomtreinen stoppen), maar ook in 's-Gravenpolder, Nisse en Baarland. De dienst is het eerste onderdeel van het SGB-project Toeristische Hoofdas, waarin de museumtreinen dienst doen als schakel tussen diverse attracties in de regio. De eerste rijdagen vallen samen met het evenement Stoompluimen in de Pluimweide in Hoedekenskerke van 11.00-17.00u.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 22 juni 2010

'Borssele 2, Nee' in actie in Goes

Borssele2, NeeDe anti-kernenergiebeweging wordt met de plannen voor de bouw van een tweede kerncentrale bij Borssele nieuw leven ingeblazen.

Het nieuwe comité 'Borssele 2, Nee' komt vandaag in actie tijdens de aandeelhoudersvergadering van Delta in het stadskantoor van Goes.

’Borssele 2, Nee’ is een initiatief van de Socialistische Partij. Het doel is een zo breed mogelijk front te organiseren tegen de bouw van een tweede kerncentrale bij Borssele. Samen met andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties hoopt het comité een brede publieke discussie over kernenergie los te maken.

Marieke van Riet (36) uit Middel­burg en Anne Makkinga (28) uit Ossenisse zijn twee pijlers van de actiegroep. Anne Makkinga is fractieondersteuner van de SP-Zeeland. Marieke van Riet is docente biologie op het ROC. Zij was tien jaar geleden al actief bij protesten tegen nucleaire transporten vanuit Borssele. Dat deed ze toen onder de vlag van het netwerk WISE (World Information Service on Energy).

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 22 juni 2007

Kerncentrale Borssele is veilig

De kerncentrale in Borssele is veilig. De centrale is goed onderhouden en wordt goed beheerd. Dat blijkt uit onderzoek van het internationaal atoomagentschap uit Wenen, dat vrijdag is afgerond.

Het agentschap deed in 2005 ook al onderzoek bij de kerncentrale. Volgens de onderzoekers heeft de kerncentrale aanbevelingen en suggesties uit dat onderzoek goed opgevolgd.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 22 juni 2007

Borsele investeert 8,6 miljoen in Ovezande

Alle investeringen die de gemeente Borsele in Ovezande (1227 inwoners) wil doen, komen uit op samen ruim 8,6 miljoen euro. Voor dat bedrag krijgt Ovezande: een nieuwe brede school met nieuwe gymzaal, een gerenoveerd en vergroot dorpshuis, een nieuw sportpark voor de tennis en voetbal én in het centrum een nieuw plein met een park.

Het huidige Trefpunt in OvezandeDe Borselse gemeenteraad mag er morgenavond over beslissen. Het college van B en W heeft keuzes gemaakt en gekozen voor de beste in plaats van de goedkoopste oplossingen. Zo is het goedkoper de bestaande gymzaal op te knappen, maar dat is niet praktisch als de nieuwe school ernaast komt. Een nieuwe gymzaal is wel bijna twee keer zo duur (886.000 euro). Om een goed dorpshuis te maken, is ook het dubbele nodig (879.000 euro). Nog niet alle kosten zijn gedekt. Van de ruim 8,6 miljoen, 700.000 euro. Verkoop van grond van de school levert aardig wat op. Woningstichting R&B Wonen zal er bouwen. R&B gaat vlakbij het dorpshart ook ouderenwoningen slopen om plek te maken voor een zorgcomplex. Borsele wil zoveel geld in Ovezande steken om de centrumfunctie van het dorp in de Zak van Zuid-Beveland te waarborgen en te versterken.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 22 juni 2005

Ozb-verhoging Borsele valt fout

Niet één politieke partij in de Borselse gemeenteraad wil zonder meer de onroerend zaakbelasting (ozb) verhogen om de bouw van een nieuwe school in Borssele mogelijk te maken. De bouw van die school is nodig om sluiting van een openbare basischool in de gemeente te voorkomen.

De Ds.Kerstenschool in BorsseleDe Borselse gemeenteraad heeft er zelf voor gekozen in elke kern een basisschool te handhaven, met als consequentie dat in Borssele de vrij grote reformatorische ds Kerstenschool naar een nieuw schoolgebouw moet en de openbare school naar het 'oude' gebouw van de Kerstenschool.

Voor de gemeente brengt dit een rekening met zich mee van 1,8 miljoen euro. Dat bedrag hoeft niet in één keer op tafel te komen, maar kan over vele jaren worden uitgesmeerd. Al met al is er jaarlijks toch 134.000 euro nodig. Het college van B en W heeft onlangs voorgesteld dit bedrag te dekken door drie jaar achter elkaar - te beginnen in 2007 - de ozb-belasting met één procent bovenop de normale stijging te verhogen.

Gevraagd naar reacties op dit voorstel gaat niet één fractievoorzitter in de Borselse raad zover dit idee te omhelsen. Het voorstel staat volgens VVD-fractievoorzitter R. Boekholt op gespannen voet met een uitspraak van de gemeenteraad. Op voorstel van de VVD is eerder besloten dat de ozb met niet meer dan de gemiddelde prijsstijging omhoog zou mogen. "Ozb verhogen is de gemakkelijkste weg", meent Boekholt, die aangeeft dat het beter is nog eens te bekijken of het mogelijk is de kosten te dekken uit de algemene financiële reserve.

P. van den Dries (CDA) en C. Miermans (PvdA) hebben al een tussenvoorstel in gedachten: een deel van de extra kosten dekken uit de ozb-verhoging en een deel uit de financiële reserve. Ze hebben het idee dat de bevolking van Borsele wel bereid is iets meer te betalen aan de gemeente om de kleine kernen leefbaar te houden. Met de bouw van een nieuw schoolpand in Borssele wordt in elk geval voorkomen dat er in een dorp, bijvoorbeeld Baarland, de school dicht moet en kinderen elders onderwijs moeten volgen.

Hoe moeilijk de financiering ook is, voor J. Zandee (SGP) is het zo klaar als een klontje dat het uitgangspunt blijft: in elke dorpskern moet een school blijven. Wat hem betreft valt daar niet aan te tornen. Of daarvooor desnoods de ozb moet worden verhoogd, wil hij nog niet zeggen. Hij wil eerst nagaan of het geld ergens anders gevonden kan worden. Zandee: "Een lastenverhoging voor de burgers is het laatste."

N. Werri, fractievoorzitter van de Lokale Partij Borsele (LPB), toont zich creatief. Hij stelt voor te bezuinigen op andere posten, zoals het aantal bibliotheken. Borsele heeft er twee, één in 's-Gravenpolder en één in Heinkenszand. Werri: "Eén van de twee kan dicht." Hij noemt heel zachtjes de bibliotheek in 's-Gravenpolder. Terugkijkend had volgens het LPB-raadslid op de nieuwe brandweerkazerne in Borssele veel kunnen worden bespaard. "Er is 2,6 miljoen euro voor uitgetrokken. Met 1,6 miljoen euro had nieuwbouw ook gekund."

GroenLinks-raadslid C. Traas staat ervan te kijken dat B en W de ozb willen verhogen. "Laatst is er een motie aangenomen om de hele ozb af te schaffen. Een ozb-deel vervalt bovendien al landelijk. Dat maakt de financiering van de nieuwbouw in Borssele erg onzeker."

Zie vorig artikel: Lasten omhoog voor bouw school Borssele

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 22 juni 1999

Dorpshuis Nisse wordt verbouwd.

Tijdens het werkbezoek van B&W aan Nisse werd medegedeeld dat het dorpshuis van Nisse een ingrijpende verbouwing zal ondergaan. Als de gemeenteraad akkoord gaat, zal in september worden begonnen met aanbrengen van geluidswerende maatregelen. Bovendien zal de achterkant van het gebouw geschikt worden gemaakt als schietkelder.
Er liggen verder voorstellen om fietsers van de gevaarlijke Drieweg vanaf Heinkenszand tot Nisse om te leiden via een alternatieve route.
Voor nieuwe woningbouw kan Nisse van 2001 tot 2007 rekenen op 14 nieuwe woningen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 22 juni 1999

COVRA start met bouw loods voor hoogradioactief afval.

1,70 dik betonDe betonnen muren van het HABOG (de naam van het gebouw) worden 1,70 meter dik. Het is bestand tegen windhozen, gaswolkexplosies, aardbevingen en overstromingen. Er kan zelfs een vliegtuig op neerstorten zonder dat het nieuwe gebouw voor opslag van hoogradioactief afval in Vlissingen-Oost bezwijkt. Het gebouw van het COVRA (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) heeft speciale apparatuur voor het via afstandsbediening hanteren van het afval.
Het moet de bewaarplaats worden van alle in Nederland geproduceerd hoogradioactief afval. Dat komt van vier bronnen, de kerncentrales in Borssele en Dodewaard en de onderzoekscentra in Petten en Delft. Bij deze laatste voert men proeven uit en maakt men onder meer materialen, die in de geneeskunde worden gebruikt. Per jaar zal er sprake zijn van 10-15 kubieke meter hoogradioactief afval. HABOG gebouwOok zal het laag- en middelradioactief afval van industrie en onderzoek, afgedankte apparaten en medische toepassingen hier worden opgeslagen.
De aanzet voor de bouw werd woensdag gegeven door commissaris van de koningin van Gelder en burgemeester Mandos van Borsele met het plaatsen van een gouden staaf van de bewapening. Het zal worden gebouwd door HBG (Hollandsche Beton Groep NV), de bouwers van onder meer de stormvloedkering in de Nieuwe Maas bij Rotterdam. Het ontwerp is van het bedrijf SGN, dat ook de installaties levert. Met de bouw, die in 2003 moet zijn voltooid, is 421 miljoen gulden gemoeid.
U kunt zich aanmelden voor een bezoek aan het informatiecentrum via 0113-613900.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 22 juni 1999

Meidoorn verdwijnt uit Zeeuwse landschap.

Waterschap de Zeeuwse Eilanden heeft onder druk van vooral de boeren in de algemene vergadering besloten de meidoorn te schrappen uit de groenbeheerplannen. De meidoorn is zeer gevoelig voor de infectieziekte bacterievuur, die weer bedreigend is voor de fruitteelt. Ook is de meidoorn erg onderhoudsgevoelig. Voor een aantal streken in Zeeland was een speciaal plantregiem voorgesteld in de beheerplannen voor 1999-2004. Op Walcheren en Schouwen-Duiveland zou de meidoorn alleen in kleine aantal mogen worden geplant, op ten minste 500 meter afstand van fruitbedrijven. Dit voorstel haalde het dus uiteindelijk niet, wat in de praktijk betekent, dat er geen nieuwe aanplant meer zal zijn van de zo befaamde meidoorn.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 22 juni 1999

Commissaris van Gelder herhaalt standpunt provincie.

Bij de start van de bouw van het HABOG bij de COVRA (zie boven) herhaalde commissaris van de koningin van Gelder de provinciale bezwaren tegen vroegtijdige opslag van hoogradioactief afval bij COVRA. Pas als de bunker klaar is, in 2003, is het afval van ondermeer de onderzoeksreactor van ECN uit Petten welkom, benadrukte hij.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.