Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele voor 18 juni

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 18 juni 2010

Minder huizen op de Bevelanden

De komende 10 jaar ruim 5000 huizen minderDe vijf Bevelandse gemeenten willen de komende tien jaar 5101 huizen bouwen. Dat staat in het woningbouwprogramma 2010-2020. Dat is minder dan de vorige planning.

Volgens de Borselse wethouder Marga Vermue, die als woordvoerder optreedt namens de gemeenten, komt dat omdat er een andere systematiek is gebruikt. "Het is nu niet meer ieder voor zich, maar een regionaal programma dat door samenwerking tot stand is gekomen. Daardoor is deze planning heel wat realistischer. Dat heeft ook te maken met de ontwikkelingen op de woningmarkt, er is minder vraag."

Uit de planning blijkt dat Goes met 3078 huizen veruit de grootste 'slokop' is. Dat komt met name door het project Goese Schans, de omvorming van het havenindustriegebied tot woonwijk. De bulk van de ongeveer 2000 huizen, 1676, moet er volgens de planning in 2010 staan. Opvallend is dat Goes kennelijk nog steeds uitgaat van de bouw van de zevetig meter hoge en zestig appartementen tellende woontoren 'Scheldewachters' in het Stationspark. Rond dat project, waar inmiddels al meer dan tien jaar over wordt gesproken, is het de laatste drie jaar oorverdovend stil.

Goes, Borsele, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland doen de komende tien jaar vooral aan inbreiding. Tweederde van de toekomstige woningen komt binnen de bestaande bebouwing. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de eis van de provincie dat dat voor minstens de helft van de huizen moet gelden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 18 juni 2010

Jongerenraad Borsele houdt enquête

Jongerenraad houdt enquêteDe Jongerenraad Borsele peilt met een enquête de mening van jongeren tussen de 12 en 22 jaar over vrijetijdsbesteding, veiligheid en inspraak bij jongerenzaken in de gemeente Borsele.
De enquête valt vanaf volgende week vrijdag bij de Borselse jongeren op de deurmat. De jongerenraad hoopt zo niet alleen de mening van leeftijdsgenoten te horen, maar ook nieuwe leden te werven. De raad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies en organiseert evenementen (zoals de Movietour en de bandwedstrijd 2nd Influenz).

Het college van burgemeester en wethouders kondigde vorige week aan in het kader van een bezuinigingsoperatie de jongerenraad voortaan met tien procent minder subsidie te bedelen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 18 juni 2005

Lasten omhoog voor bouw school Borssele

B&W van Borsele willen ozb jaarlijks met een procent laten stijgen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele zien zich genoodzaakt om de onroerendezaakbelasting (ozb) in de jaren 2007 tot en met 2009 telkens met één procent te verhogen. Daarmee willen ze de bouw van een nieuwe school in het dorp Borssele betalen.

De Ds.Kerstenschool in BorsseleDie koppeling is voor het college erg belangrijk: de ozb omhoog voor de bouw van de school en dus nergens anders voor. "Natuurlijk vindt helemaal niemand het leuk dat de ozb omhoog gaat, maar door heel concreet te benoemen wat we met die extra opbrengsten gaan doen, hopen we het draagvlak onder de bevolking te vergroten", legt wethouder M. Vermue (financiën) uit. Ze vreest niet dat dat draagvlak alleen in Borssele aanwezig zal zijn. Daar wordt de school immers gebouwd. "Mensen snappen best dat uiteindelijk heel de gemeente ervan profiteert", zegt ze.

Zo heeft de bouw van een nieuwe school in Borssele rechtstreeks te maken met de situatie in Nieuwdorp. De reformatorische ds Kerstenschool in Borssele verhuist straks naar het nieuwe pand, waarna de openbare school naar het huidige gebouw van de Kerstenschool verplaatst wordt. Op die manier komt de openbare school van Borssele op ruim twee kilometer van de openbare school in Nieuwdorp te liggen en kan één van die twee als nevenvestiging blijven bestaan. Daar wordt volgens burgemeester en wethouders uiteindelijk het hele openbare onderwijs in de gemeente beter van.

Vermue denkt dat de raad akkoord zal gaan met de stijging van de ozb. Die heeft zelf immers klip en klaar duidelijk gemaakt dat ze het behoud van onderwijs in elke kern heel belangrijk vindt. Als er straks toch partijen zijn die geen extra stijging van de ozb willen, maar wel vasthouden aan de bouw van een nieuwe school, moeten die partijen volgens Vermue zelf maar met de dekking daarvoor komen, want het college weet niet meer waar ze het geld vandaan moet halen.

Volgens de wethouder zijn alle mogelijke bezuinigingen wel doorgevoerd. Dat is vooral volgens de zogeheten kaasschaafmethode gebeurd. Dus hier en daar een beetje weghalen, zodat de burger er niet al te veel van merkt. Zo wordt bijvoorbeeld bespaard op het inhuren van externe deskundigen en de vervanging van meubilair. Verder is voor nieuw beleid geen ruimte. "Al met al is het een redelijk somber verhaal", vindt de wethouder. "Maar omdat de ozb de afgelopen jaren met niet meer dan het inflatiepercentage is gestegen, vinden wij de extra verhoging die we nu voorstellen acceptabel."

Het is overigens niet allemaal kommer en kwel, want de jaarrekening over 2004 laat zien dat er enkele tonnen over zijn gebleven. Het grootste deel daarvan wordt weggezet voor een mooiere en betere publieksbalie in het gemeentehuis. Die wens is er volgens Vermue al bijna tien jaar. Overigens zal het er ook nu niet direct van komen, want zelfs met het geld dat er al stond en het bedrag dat er nu nog eens bij komt, is een balie nog niet te betalen. "Maar hij is weer wel een stukje dichterbij gekomen", aldus de wethouder.

Zie reactie in artikel: Ozb-verhoging Borsele valt fout

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 18 juni 2003

Rijksoverheid slaat bodem onder beroepsbrandweer weg

Komt er een beroepsbrandweer?De rijksoverheid dreigt maar liefst bijna de hele subsidiebijdrage voor de vorming van een beroepsbrandweer voor de Westerscheldetunnel terug te draaien. Van de toegezegde 12,5 miljoen, de helft van de totale kosten, blijft slechts 1,5 miljoen over. Dit tot woede van de gemeenten Borsele en Terneuzen. Voor burgemeester J. Gelok van Borsele is het daardoor 'niet langer mogelijk zijn verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid in de tunnel te dragen'.

Een professionele brandweer is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat zij bij calamiteiten in de tunnel snel kan uitrukken. De korpsen van Borsele en Terneuzen bestaan nu grotendeels uit vrijwilligers, die bij incidenten eerst moeten worden opgeroepen. Daardoor duurt het gemiddeld zestien minuten voordat de brandweer ter plaatse is. In het rampenbestrijdingsplan is een norm van elf minuten opgenomen.
De financiering van een beroepsbrandweer per 2005 leek vrijwel rond. Van benodigde 25 miljoen euro zou het Rijk de helft betalen. De rest werd dan gezamenlijk opgebracht door Borsele, Terneuzen, de provincie, de regionale brandweer en het havenschap.
Vanuit Den Haag is nu het bericht gekomen dat er geen 12,5 miljoen euro voor de tunnelbrandweer komt, maar slechts 1,5 miljoen euro. Daarmee valt de basis onder de vorming van een professioneel korps weg. Als gevolg daarvan kunnen ook vanaf 2005 de aanrijtijden niet worden gehaald en valt dus voor de burgemeesters de brandveiligheid niet langer te garanderen.

Burgemeester Gelok heeft dat standpunt ook al officieel ingenomen. Gelok geeft donderdag een persconferentie over de kwestie. Burgemeester R. Barbé van Terneuzen wijst erop dat er op verschillende fronten toezeggingen zijn gedaan, zoals in een brief van toenmalig staatssecretaris Hessing. "Die afspraken worden nu opeens met voeten getreden, terwijl wij juist alle moeite hebben gedaan om onze gemeenteraden ervan te overtuigen dat ze hun deel op tafel moeten leggen. Je wordt gewoon voor aap gezet door dit soort manoeuvres van de rijksoverheid."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 18 juni 2003

Schoolsportolympiade

Borsele Beweegt325 kinderen van 15 basisscholen in de gemeente Borsele hebben dinsdag de strijd met elkaar aangebonden. Op het schutterijcomplex in Ovezande vond van 9.45 tot 15.30 uur de Schoolsportolympiade plaats.

Verdeeld over 30 teams speelden de leerlingen 15 spellen: hockey, voetbal, slagbal, handbal, tsjoek-bal, 2x trefbal, touwtrekken, 2x estafette, frisbee, volleybal, korfbal, kegelvoetbal en ravijnenrace. Hoewel bij een enkel onderdeel, zoals hockey, wat blessures vielen, was het enthousiatme groot. Winnaar werd de Mgr. Heyligersschool uit Kwadendamme. De tweede plaats was voor de Jan van Schengenschool uit Heinkenszand. De Leeuwerik uit Lewedorp werd derde.

De Schoolsportolympiade werd georganiseerd door medewerkers van Borsele Beweegt.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 18 juni 1999

Zandtransportband Westerscheldetunnel bij Ellewoutsdijk in gebruik genomen.

Bezwaarschriften van Zeeuws-Vlaamse grondeigenaren zorgden voor enige vertraging, maar nu is de zandtranportband bij Ellewoutsdijk voor aanvoer van zand voor de Westerscheldetunnel toch in gebruik genomen. Het opvallende bouwwerk loopt over de nieuwe zeewering en de weg naar het werkterrein van de aannemer. Het zand wordt van zandwinplaatsen in de Westerschelde aangevoerd en moet gaan dienen als fundament voor de aan te leggen wegen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.