Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele voor 18 oktober

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 18 oktober 2016

Nieuw muziekfestival in Nisse

Muziekfestival Nisse in de MariakerkAls kleinschalige opvolger het dit jaar ter ziele gegane zomerfestivel Pastorale au Parvis, vindt voor de eerste keer het Muziekfestival Nisse (MFN) plaats.

Onder meer De DIJK tibute Dubbel D zal optreden in de Mariakerk (en tent ernaast).

De start is op 26 november om 15.00 uur.

Facebook

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 18 oktober 2007

Berisping kerncentrale

De Kernfysische Dienst (KFD) heeft de kerncentrale Borssele vorig jaar flink op de vingers getikt. De nucleaire waakhond van het ministerie van Vrom maakte zich zorgen over de toename van het aantal storingen in de centrale in 2005, hoge werkdruk, afname van aandacht voor nucleaire veiligheid en de afstand tussen medewerkers en management.

Kerncentrale wordt berispt door KFDIn 2005 meldde EPZ, de exploitant van de kerncentrale, dertien incidenten op de internationale schaal van nucleaire gebeurtenissen. Vorig jaar waren het er zeventien. Dit jaar is tot dusver één storing gesignaleerd. Bij al deze gebeurtenissen is de veiligheid nooit in het geding geweest.

De gang van zaken in 2005 en in de eerste helft van 2006 was voor de KFD aanleiding te constateren dat bij EPZ 'een serieus probleem ontstaat ten aanzien van de nucleaire veiligheid'. De dienst eiste dan ook een plan van aanpak om tot verbeteringen te komen en vond dat EPZ 'meer organisatorische rust' moest scheppen.

De KFD maakte haar zorgen kenbaar in een brief aan EPZ in juni 2006. Uitgerekend diezelfde maand werd bekrachtigd dat de kerncentrale Borssele - mede vanwege haar prestaties op veiligheidsgebied - tot 2033 open kan blijven. Volgens de woordvoerster van EPZ was de kerncentrale-exploitant vorig jaar al volop bezig verbeteringen tot stand te brengen, zowel technisch als op het gebied van de organisatie. Dat alles heeft effect gehad. Het Internationaal Atoom Energie Agentschap oordeelde in 2005 en 2006 positief over de gang van zaken bij de kerncentrale.

Een woordvoerster van Vrom onderstreepte dat de KFD EPZ scherp wil houden. Uit het feit dat dit jaar één onschuldig incident is gemeld, leidt ze af dat dit is gelukt.

Zie ook de PZC-artikelen:
Openheid over Borssele is plicht
Veiligheid zit 'm ook in de sfeer op de werkvloer
Foutje met neutronenabsorberend boriumwater
Een behoorlijke prestatie van EPZ

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 18 oktober 2006

Inwoners erg betrokken bij dorp

Het zit wel goed met de sociale betrokkenheid in de kleine dorpen van de gemeente Borsele. Over de voorzieningen zijn de inwoners minder tevreden. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het leefbaarheidsonderzoek dat de Universiteit van Amsterdam in april dit jaar uitvoerde.

De sociale betrokkenheid in de kleine dorpen van de gemeente Borsele is grootVijftig studenten Sociale Geografie onderzochten de leefbaarheid in de dorpen ’s-Heerenhoek, Lewedorp, Driewegen, Oudelande, Kwadendamme, Nisse, Ovezande en Nieuwdorp. Eén van de aanleidingen is de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) op 1 januari 2007, omdat daarmee de zelfredzaamheid van mensen steeds belangrijker wordt. Daarnaast wilden de studenten de resultaten vergelijken met een soortgelijk onderzoek, dat vijftien jaar geleden gehouden is.

Zo’n zestig procent van de ondervraagde inwoners zegt vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast zegt een groot deel van de mensen dat ze zich betrokken voelen bij hun dorp en dat ze bereid zijn hun naasten te helpen.

Rooskleurige resultaten, zou je zeggen.

Universitair docent R. Thissen, die het onderzoek leidt, heeft toch wat bedenkingen. "Er is bij dit soort vragen een grote kans op sociaal wenselijke antwoorden." Dat betekent dat er een verschil kan zijn met de dagelijkse praktijk.

Pluim
De gemeente Borsele krijgt van de inwoners een pluim, want een groot deel van de inwoners vindt dat de gemeente voldoende doet voor het dorp. Dat is een veel positiever beeld dan vijftien jaar geleden. Thissen: "Het is een verrassend resultaat als je het vergelijkt met de landelijke trend, waaruit blijkt dat burgers kritisch zijn over de overheid." Wethouder M. Vermue (CDA) is blij met die uitkomst. "We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Het is goed om te zien dat het nu vruchten afwerpt."

Daarnaast hebben de ondervraagden meer vertrouwen in de dorpsraden. Die hebben nu daadwerkelijk wat in te brengen bij de gemeente, denken de ondervraagden. "Dat heeft denk ik ook te maken met het moment waarop het onderzoek gehouden is", relativeert H. van Dam van de dorpsraad Nieuwdorp. "Er speelden toen veel zaken, waardoor er veel publiciteit was." P. de Moor van de dorpsraad ’s-Heerenhoek is het daarmee eens. "Het postieve resultaat komt ook doordat er vijftien jaar geleden maar weinig dorpsraden bestonden in de gemeente."

Vandalisme
Alhoewel de meeste mensen met veel plezier in hun dorp wonen, zijn ze vaak minder tevreden over de voorzieningen in hun woonplaats. De inwoners voelen zich achtergesteld in vergelijking met ’s-Gravenpolder en Heinkenszand. Met name het openbaar vervoer scoort onvoldoende. Daarnaast blijkt dat mensen meer overlast ondervinden. Zo is de overlast van vandalisme flink gestegen sinds 1991. "We weten niet wat daar de oorzaak van is. Wel is bekend dat vandalisme een gevoeliger onderwerp is geworden. Het kan ook aan de beleving van mensen liggen", analyseert Thissen.

Het onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam gaat in de komende maanden verder met het onderzoek. In het voorjaar van 2007 moeten de definitieve resultaten bekend zijn.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 18 oktober 2006

Wethouder Tollenaar treedt af.

Naar aanleiding van een incident, waarbij alcohol in het spel was, treedt SGP-wethouder Frans Tollenaar met onmiddellijke ingang af als wethouder van de gemeente Borsele.

(Ex-)wethouder Frans TollenaarVrijdagnacht -na een etentje waarbij hij teveel alcohol genuttigd had- is Tollenaar in 's-Heerenhoek tegen een paaltje gereden. Hij is daarop doorgereden. Getuigen noteerden het kenteken, waarna de politie is ingeschakeld. Die constateerden dat Tollenaar drie maal de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had en hebben het rijbewijs ingevorderd.
Zatermorgenvroeg heeft hij burgemeester Gelok op de hoogte gebracht van het incident.

In een verklaring van Tollenaar, donderdag in het gemeentehuis te Heinkenszand voorgelezen door burgemeester Gelok, betuigt hij enorme spijt, maar realiseert zich dat hij zijn eigen naam en die van de gemeente Borsele heeft geschaad. Hij constateert ook dat hij in zijn functioneren belemmerd zal zijn door het ongeval en treedt zelf terug.

Donderdagavond zouden de fractievoorzitters vergaderen over de positie van de wethouder. Hij heeft deze discussie dus niet afgewacht, maar zelf zijn conclusie getrokken.
Tollenaar was bezig aan zijn achtste jaar als wethouder en werd alom gewaardeerd om zijn dossierkennis en betrokkenheid.

Jan Zandee volgt Frans Tollenaar op in het college.

PZC-artikelen: Tollenaar houdt eer aan zichzelf en Iedereen maakt wel eens een fout

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 18 oktober 2004

Elektriciteit uit getijdenstroom Westerschelde

Drie locaties bieden kansen voor getijdenstroom; ook koppeling aan WCT mogelijk.

WaterturbineAanleg van een Westerschelde Container Terminal biedt goede mogelijkheden voor het opwekken van getijdenstroom. Daartoe moeten aan of in de geplande containerkade stromingsturbines worden gekoppeld.

Andere plekken in de Westerschelde die voor een dergelijke vorm van stroomopwekking in aanmerking komen, liggen naast de Pas van Baarland, de Schaar van Ossenisse en bij het Nauw van Bath. Ook kan, gelet op de voortdurende veranderingen van de rivierbodem, mobiele toepassing van getijdenstromingsenergie worden overwogen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Delta Energy naar de mogelijkheden voor energie-opwekking uit getijden in de Westerschelde (waarvoor bureau Altran is ingeschakeld). Anders dan in de Oosterschelde, heeft getijdenstroom op kleine schaal in de Westerschelde een grotere kans van slagen.

Er is ook gekeken naar energie-opwekking uit getijverschil (eb en vloed). Dat is zowel in de Ooster- als Westerschelde niet kansrijk. Het hoogteverschil van slechts enkele meters is daarvoor te klein. Het wordt pas bij een getijverschil van meer dan zeven meter interessant. Verder blijken langs de hele Zeeuwse kust geen mogelijkheden te zijn voor het opwekken van energie uit golven. Technisch gezien is dat ook in de toekomst niet te verwachten.

Het gebruik van de getijdenstroming voor elektriciteit staat overigens nog in de kinderschoenen. Er zijn nog geen echt commercieel haalbare technieken beschikbaar. Wel worden her en der proeven genomen, waarbij ingespeeld wordt op de ervaring die aanwezig is bij de scheepvaart en de offshore-industrie.

Getijden-energie heeft voordelen boven andere duurzame energievormen als wind en zon. De getijden zijn namelijk zeer goed voorspelbaar, zodat bekend is wanneer en hoeveel elektriciteit kan worden opgewekt. Stromingsturbines (als het ware windmolens onder water) kunnen dichter naast elkaar worden geplaatst dan windturbines. De constructies zijn onzichtbaar en tasten het landschap niet aan. Bovendien treedt geen geluidoverlast of slagschaduw op.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 18 oktober 2000

Uitbreiding COVRA nodig als kerncentrale langer open blijft.

De COVRA bij NieuwdorpAls de kerncentrale langer open blijft dan 2007, is uitbreiding van de opslaggebouwen bij de COVRA noodzakelijk. Er zal dan een extra gebouw voor opslag van hoogradioactief afval moeten worden gebouwd met een kostenplaatje van zo'n 50 miljoen. Dat zal volledig voor rekening komen van de exploitant van de kerncentrale. Directeur J.Bongers van EPZ heeft geen moeite met de extra investering van ongeveer 8 miljoen op jaarbasis bij een afschrijving van zes of zeven jaar. Hij zet echter kanttekeningen bij het jaartal 2007. De overschakeling op splijtstof met een hogere verrijkingsgraad betekent een betere verbranding en dus minder radioactief afval.
Momenteel wordt er bij de COVRA gebouwd aan het opslaggebouw, waarvan het omhulsel bestaat uit 1,70 dik beton. Over drie jaar moet het eerste afval er worden opgeslagen om er uiteindelijk meer dan 100 jaar te blijven.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 18 oktober 1999

Regelgeving speeltuinen schiet door.

Wethouder van Opdorp vreest dat vrijwilligers van speeltuinverenigingen moeilijker zullen zijn te vinden door de vele regels, die er tegenwoordig aan dit soort verenigingen opgelegd. Zo moet er voor ieder toestel een logboek worden bijgehouden, waarin maandelijks de stand van het speeltuig moet worden bijgehouden. Hij is dan ook van plan voor alle vrijwilligers en besturen een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om ze te vrijwaren voor mogelijke claims.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 18 oktober 1999

Afspraken rampbestrijding tunnelbouw.

De gemeenten Borsele en Terneuzen en de bouwer van de Westerscheldetunnel, Kombinatie Middelplaat Westerschelde (KMW) hebben afspraken gemaakt voor de hulpverlening bij calamiteiten tijdens de bouw. De brandweer gaat als enige instantie de tunnel in, terwijl de GGD buiten de tunnel een gewondennest inricht. Hiervoor krijgt de brandweer een speciaal ingerichte wagen met medische wagon als aanhanger. De in te zetten brandweerlieden worden speciaal opgeleid.
De kosten worden gedeeld. Borsele en Terneuzen nemen 750.000 gulden voor hun rekening, evenveel als KMW. Geprobeerd wordt nog een bijdrage te krijgen van het Ministerie van Binnenlandse zaken.
Nu al zijn permanent twee KMW-ers en een verpleegster aanwezig om zo snel mogelijk in te kunnen grijpen bij een calamiteit.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 18 oktober 1999

Commissie voor dialect ge´nstalleerd.

In de Schaapskooi is de commissie voor het Zeeuwse dialect ge´nstalleerd. De commissie moet vooronderzoek gaan doen voor erkenning van het Zeeuwse dialect als streektaal. Dit moet leiden tot een aanvraag bij de staatssecretaris voor erkenning. Prominente Zeeuwen zal worden gevraagd steun te betuigen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.