Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele voor 24 oktober

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 24 oktober 2009

Aanleg pad Sloelijn op lange baan

Fiets-wandelpad op lange baan De aanleg van een fiets-voetpad op het tracé van de voormalige Sloelijn wordt uitgesteld tot na 2010. De provincie heeft er geen geld voor. Het voormalige goederenspoor tussen 's-Heerenhoek en Eindewege is afgelopen maart gesloopt door spoorwegbeheerder ProRail.
Vanwege de aanleg van een nieuw tracé naar Vlissingen-Oost had het zijn functie verloren. Een werkgroep met onder meer de dorpsraad Heinkenszand heeft vervolgens voorgesteld er een fiets-wandelroute van te maken. Het tracé ligt zowel op Borsels als Goes' grondgebied, maar omdat die laatste geen interesse had in overname, heeft de provincie voorgesteld het project op zich te nemen en te financieren. Voorwaarde was wel dat de gemeente(n) en/of het waterschap het onderhoud en beheer zorgen. Daarover wordt momenteel overlegd, maar het fiets-wandelpad wordt echter voorlopig helemaal niet aangelegd, zegt gedeputeerde Tione Poppelaars. Hij bevestigt daarmee geluiden die de Borselse PvdA-fractie ter ore waren gekomen. "Gezien de huidige financiële situatie (deze week werd bekend dat de provincie volgend jaar maar twee miljoen euro aan nieuwe plannen kan uitgeven, omdat er 20 miljoen minder van het Rijk komt, red.) moeten we herprioriteren. Infrastructurele projecten die met veiligheid te maken hebben, gaan boven projecten met een puur recreatieve functie", aldus Poppelaars. Volgens hem zit de aanleg er voorlopig niet in. "Dat wordt na 2010." Naar schatting is er zo'n anderhalf miljoen euro gemoeid met de aanleg van het fiets-voetpad.

De Borselse wethouder Marga Vermue is op de hoogte van het standpunt van de provincie, maar volgens haar 'is de deur nog niet helemaal op slot'. "Op het moment dat er helderheid is over het onderhoud, wordt de afweging opnieuw gemaakt, is mij verteld."

Het is overigens de bedoeling dat het fiets-voetpad, als verbindingsweg, deel gaat uitmaken van een toeristische route langs Borselse molens. Daar is een subsidie voor aangevraagd.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 24 oktober 2007

Ontwikkeling terrein Van den Dries in zicht

Voor het terrein van voormalig oliehandel Van den Dries in hartje Lewedorp gloort hoop. Aannemer Sagro uit 's-Heerenhoek, eigenaar van het terrein, is in gesprek met de gemeente Borsele over een bouwplan voor het gebied. "We voeren constructieve, positieve besprekingen", aldus Sagro-directeur R. de Jonge.

De kavel "van den Dries"De Jonge reageert op de handtekeningenactie die de dorpsraad Lewedorp is begonnen om druk op de ketel te zetten. Het is inwoners van Lewedorp al jaren een doorn in het oog dat er niets gebeurt op een plek die beeldbepalend is voor het dorp. Inzet van de handtekeningenactie is dat Sagro zo snel mogelijk de huidige bebouwing afbreekt en - als er nog geen bouwplan is - een grasveld aanlegt. "Dat zullen we in elk geval niet doen", geeft De Jonge alvast te kennen, "want dat zou wel een erg duur grasveld worden."

Sagro kocht het terrein van voormalig oliehandel Van den Dries uit de failliete boedel van een ontwikkelaar. Sindsdien is er weinig meer gebeurd. Vorig jaar heeft het bedrijf nog wel de oude olietanks uit de grond verwijderd. Dat gebeurde op last van de gemeente Borsele. Momenteel wordt vanwege de komende ingrijpende herinrichting van de Postweg, de oude rijksweg, grond op gemeentelijk grondgebied gesaneerd.

Waarom is er al die jaren niks met het terrein gebeurd? Veel heeft tegengezeten. "We hadden een bouwplan, maar dat is door de gemeentelijke welstandscommissie afgewezen. Die vond de bebouwing te groot voor de schaal van Lewedorp", verklaart De Jonge. Woningcorporatie R&B Wonen heeft vorig jaar een poging gewaagd, maar die liep stuk op de kosten. R&B Wonen wilde ook een groter gebied dan het terrein Van den Dries ontwikkelen. Sagro is weer zelf aan zet. De Jonge: "Wat ons nu voor ogen staat, beperkt zich tot het Van den Dries-terrein." Heel concreet is De Jonge nog niet over het plan. Hij vertelt dat Sagro voor senioren en starters wil bouwen en ruimte wil bieden voor supermarkt Attent.

De Jonge hoopt 'zo snel mogelijk' duidelijkheid te hebben van de gemeente. Komt die er, dan is Sagro van plan gelijktijdig met de herinrichting van de Postweg in 2008 de bebouwing te slopen en het terrein te saneren. Wethouder M. Vermue-Vermue (CDA) vraagt zich in een reactie af waarom Sagro dit niet nu al doet. "Maar het lijkt de goede kant op te gaan," zegt ze.

Al jaren zit er geen schot in de ontwikkeling van het terrein van voormalig oliehandel Van den Dries. Eigenaar Sagro lijkt er nu eindelijk werk van te maken.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 24 oktober 2006

Weinig enthousiasme plan school Borssele

Met een flinke dosis wantrouwen is gisteravond door bewoners van Borssele gereageerd op het ontwerp voor een nieuwe school met twaalf seniorenappartementen aan de rand van het dorp. De bouw dreigt ook vertraging op te lopen door één bezwaar.

Ontwerp voor de nieuwbouw voor de reformatorische ds G. H. Kerstenschool: Kees de Rijcke Kader illustraties/vormgevingDe gemeente Borsele presenteerde het plan voor de nieuwbouw voor de reformatorische ds G. H. Kerstenschool op een vergadering van de dorpsraad. Het ontwerp van architect J. Dieleman van het bureau Archikon uit Goes is een langgerekt, zwartkleurig gebouw dat wordt omzoomd door veel groen. Het geeft het idee van een boerenerf met een grote schuur erop, met aan de éne kant de school met in eerste instantie negen lokalen en aan de andere kant de twaalf seniorenappartementen. Het geheel moet schuin achter de kerk van de gereformeerde gemeente komen aan de Oostsingel, tegen het beschermd dorpsgezicht van Borssele aan.

Monumentenzorg
Met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is overlegd over het plan. Die is akkoord. En dat verbaasde een aantal bezoekers. Zij vroegen zich af hoe zo’n ’rechthoekig zwart gebouw’ op instemming van de Rijksdienst kan rekenen, terwijl bewoners van Borssele soms de grootste moeite hebben om een verbouwing van hun eigen woning rond te krijgen. „Een blamage“, noemde één van de aanwezigen het schetsontwerp.

Wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruimtelijke ordening) reageerde met de opmerking: „Over smaak valt altijd te twisten.“ Ze gaf aan dat zij het eerst ook ’een gewaagd plan’ vond. Vandaar dat het direct aan Monumentenzorg is voorgelegd. „We zijn in de rondgang daaropvolgend alleen enthousiaste mensen tegengekomen.“ Op de deskundigen na leken die gisteren in de zaal niet te vinden.

Geld
De Borselse gemeenteraad is 2 november aan zet om het geld voor het project beschikbaar te stellen. Het gaat al met al om ruim 3,6 miljoen euro; 2,9 miljoen voor de nieuwbouw van de Kerstenschool, 720.000 euro voor de verbouwing van de huidige Kerstenschool aan de Kalootstraat voor de openbare Franck van Borsseleschool, de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een ruimte voor zorgorganisatie Allévo. De Kerstenschool moet verkassen vanwege ruimtegebrek. De Franck van Borsseleschool is dit schooljaar al verhuisd naar een deel van de Kerstenschool, een deel van de Kerstenschool zit tijdelijk in de Van Borsseleschool. Die vreemde beweging heeft alles te maken met Haagse financieringsregels voor onderwijs.

De planning is erop gericht de nieuwbouw voor de Kerstenschool mei 2008 af te hebben. Of dit lukt, is zeer de vraag. Wethouder Vermue-Vermue meldde dat er één bezwaar is binnengekomen. De afwikkeling daarvan kan tot ’een behoorlijke vertraging’ leiden.


(Kees de Rijcke Kader illustraties/vormgeving)
Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 24 oktober 2006

Pechiney staat te koop

Aluminiumsmelter Pechiney in het Sloegebied staat te koop. Moederconcern Alcan doet de fabriek van de hand vanwege te hoge stroomprijzen. Personeel is somber gestemd. De vakbonden en directie zien nog kansen. Bij Pechiney werken 750 mensen.

Moederbedrijf Alcan van PechineyAlcan heeft het besluit gisteren wereldkundig gemaakt. De directie van Pechiney Nederland heeft gistermiddag de ondernemingsraad, vakbonden en een deel van het personeel geïnformeerd. Vandaag krijgen de overige ploegen de nadere toelichting van directeur T. Sanders.

Aanleiding om de fabriek te verkopen is het, volgens Alcan, falen van het overleg met de Rijksoverheid en de negen energiegrootverbruikers over een oplossing voor de hoge energieprijzen. Dat overleg is gevoerd onder leiding van oud-Hoogovenstopman J.F. van Duyne.

Sanders: "De overheid zoekt serieus naar een oplossing. Maar het voorstel dat nu op tafel ligt, is voor Alcan onvoldoende."

Energieslurpers
Nadat vorige week bekend werd dat de overheid bereid is de energieslurpers geld te lenen om de periode van de bouw van een nieuwe centrale te overbruggen, is in Canada opnieuw gerekend. "Alcan ziet kansen en heeft daarom de fabriek niet direct gesloten", licht Sanders toe. Wel wordt het aandeel van 85 procent verkocht. "Tegelijkertijd zoeken we naar mogelijkheden voor als er zich geen koper aan dient."

Sanders kan niet inschatten of er belangstelling bestaat bij andere concerns. "Ook voor hen zal de stroomprijs hoog zijn", erkent hij. "Of Pechiney interessant is voor een ander bedrijf is afhankelijk van hun strategie."

Meldt zich geen koper voor de aluminiumsmelterij dan worden mogelijk onrendabele onderdelen gesloten. "We zetten alle mogelijkheden nu op een rij. Dat is meer dan een oppervlakkige analyse." Sanders ziet mogelijkheden voor de gieterij. Die staat wereldwijd bekend vanwege de hoge kwaliteit. Minder hoopvol is hij over de afdeling waar het aluminium wordt gemaakt (elektrolyse). Dat onderdeel slurpt namelijk (dure) stroom. Daar werken grofweg 200 werknemers.

Het personeel is somber gestemd, aldus voorzitter H. Eendragt van de ondernemingsraad. "Er is nu duidelijkheid over de positie van Alcan. Tegelijkertijd breekt voor de mensen een tijd aan van grote onzekerheid."

De ondernemingsraad beraadt zich vandaag over wat te doen. De vakbonden zien kansen, al is het een zware opgave om een koper te vinden, verwacht H. van Beers van de CNV Bedrijvenbond. "We zitten niet te wachten op een Oekraïens bedrijf dat snel kennis in huis wil halen om het bedrijf snel weer te verkopen. Gebeurt dat wel, dan moet Alcan zorgen voor een goed sociaal plan. Want de mensen en de werkgelegenheid staan voor ons voorop."

Gedeputeerde M. le Roy (PvdA, economie) spreekt over een ’zwarte maandag’. Ze hoopt dat zich een koper meldt en de werkgelegenheid behouden blijft. "Anders ziet het er heel zwart uit." Wat de tweede aandeelhouder van Pechiney, Hunter Douglas, doet is nog niet bekend.

Zie ook PZC-artikelen: Kamer verbijsterd over Pechiney en Delta steekt geen helpende hand uit naar Pechiney

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.