Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele voor 28 januari

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 28 januari 2009

Rijk blijft school Baarland bekostigen

Het ministerie van Onderwijs blijft openbare basisschool De Berenburcht in Baarland in elk geval nog een jaar langer bekostigen, over het schooljaar 2009-2010. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft dit aan de gemeente Borsele laten weten.

De BerenburchtBorsele wordt door Dijksma tegemoet gekomen in afwachting van behandeling van een wetsvoorstel waarbij de bekostigingsnormen voor kleine scholen op het platteland worden verruimd. Pas in de tweede helft van dit jaar wordt dit wetsvoorstel waarschijnlijk behandeld door de Tweede Kamer. Dat zou voor Borsele te laat zijn.

Vandaar dat staatssecretaris Dijksma de hand over haar hart heeft gestreken, tot groot genoegen van Borsels onderwijswethouder Jan Zandee (SGP/ChristenUnie). Dijksma maakte haar beslissing bekend naar aanleiding van vragen die PvdA-Kamerleden stelden over de toekomst van de school in Baarland.

Voor Borsele is het besluit van Dijksma vooral een financiële meevaller. De school zou al wel in elk geval de komende twee schooljaren open blijven, was door wethouder Zandee toegezegd. Alleen dat zou - zonder geld van het rijk - Borsele op jaarbasis ongeveer 130.000 euro kosten.

De Berenburcht is in de gevarenzone gekomen, omdat de school op de officiële teldatum 1 oktober 2008 minder dan 23 leerlingen - het minimum - had. De school telde er nog maar twintig. Dat aantal zal de komende twee jaar op één van de officiële teldata (1 oktober 2009 of 1 oktober 2010) weer 23 moeten zijn, anders dreigt De Berenburcht alsnog de deuren te moeten sluiten.

Zie ook artikel: 'De Berenburcht moet open blijven'

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 28 januari 2009

Kamervragen GroenLinks over tweede kerncentrale

GroenLinks vindt de manier waarop het Duitse energieconcern RWE een tweede kerncentrale in Borssele probeert te realiseren 'ontoelaatbaar'. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die Kamerlid Kees vendrik heeft gesteld aan minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken.

RWE heeft de gemeenten en provincies die aandeelhouder zijn van Essent een bonus beloofd op de overnamesom voor dit energiebedrijf als ze een bouwvergunning voor een tweede kerncentrale bij Borssele rond hebben. ,,RWE probeert op deze manier de gemeenten en provincies onder druk te zetten om maar in te stemmen met een nieuwe kerncentrale, terwijl er genoeg motieven zijn om dat juist niet te willen'', aldus Vendrik

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 28 januari 2004

Provincie houdt vast aan WCT

Het dagelijks provinciebestuur houdt onverkort vast aan een herkansing voor het plan om de Westerschelde Container Terminal aan te leggen. Vervolgonderzoeken moeten uitwijzen welke route daarvoor vereist is.

Situatieschets van de WCTIn oktober kunnen Provinciale Staten dan een nieuwe procedure in gang zetten. Er zijn grote onzekerheden over de kans van slagen. Desondanks denkt het provinciebestuur niet aan stoppen.
"We leggen het hoofd niet in de schoot. Zonder logistieke functie is er geen toekomst voor de haven van Vlissingen", zei gedeputeerde H. van Waveren (CDA, ruimtelijke ordening) gisteren bij de presentatie van een rapport, waarin deskundige A. ten Thij aangeeft wat er bij de eerste besluitvorming over de WCT fout ging en wat nodig is voor reparatie.
WCT-initiatiefnemer Zeeland Seaports ziet de vervolgonderzoeken vol vertrouwen tegemoet. Volgens directeur J. van der Hart is het nog niet te laat voor de WCT. Ook beoogd exploitant PSA/Hesse-Noord Natie blijft in de markt.
De Zeeuwse Milieufederatie heeft weinig op met nieuwe onderzoeken. "Dit is een project met blijvende onzekerheden. De haalbaarheid kan bijna niet aangetoond worden", stelt M. van Mierlo. "En er is een zeer strenge toetsing door de Raad van State in het vooruitzicht."
Provinciale Staten beslissen 13 februari over de vervolgonderzoeken (kosten 250.000 euro). Die gaan over de preciese gevolgen van de WCT voor de natuur en over de economische noodzaak. Ook is helderheid nodig over de gevolgen van het vervoer van containers per trein.
Gedeputeerde Van Waveren maakte duidelijk dat twee sporen mogelijk zijn. Als er geen ingrijpende schade voor de natuur in de Westerschelde is, kan volstaan worden met een eenvoudige procedure. Zijn de gevolgen wel ingrijpend, dan is een ingewikkelder scenario vereist.
Dan moet onder meer keihard worden aangetoond dat er geen andere mogelijkheden voor de Zeeuwse (haven)economie zijn - noch in de provincie zelf, noch erbuiten - dan een terminal op de Kaloot.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 28 januari 2003

Snel duidelijkheid Fort Ellewoutsdijk

Fort EllewoutsdijkDe Culturele Raad Borsele wil op korte termijn met zijn visie komen op de toekomst van het fort in Ellewoutsdijk. Daarin moet duidelijk worden of het idee om van het fort een cultureel centrum te maken, nog steeds overeind blijft.

Het markante negentiende-eeuwse verdedigingswerk kwam begin jaren tachtig in handen van de Vereniging Natuurmonumenten. Een definitieve bestemming is sindsdien nog niet gevonden, al zijn in de loop van de tijd diverse ideeën de revue gepasseerd.
Eind 2001 is een werkgroep gevormd om de mogelijkheden van het fort in beeld te brengen. Dat heeft onder meer geleid tot een brainstormavond, vorig jaar juli. De dorpsraad inventariseerde welke ideeën er in Ellewoutsdijk leven.
Aan de hand van de uitkomsten heeft de dorpsraad de gedane suggesties in drie groepen verdeeld: een `YMCA` (scouting in combinatie met activiteiten zoals ateliers, informatiecentrum, thema-avonden horeca, dansgroepen, bandjes, culturele activiteiten, klimwand), horeca in combinatie met diverse activiteiten of uitsluitend horeca. De gemeente Borsele onderzoekt momenteel de haalbaarheid van de diverse mogelijkheden.

De Culturele Raad bespreekt de toekomstige invulling van het fort op donderdag 6 februari.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 28 januari 2000

Maarten van Doornprijs voor ontwerp Levien de Putter.

Het ontwerp van een woonhuis voor de familie Van der Plasse aan de Valeriaanstraat te Heinkenszand van architect Levien de Putter uit Goes heeft de eerste Maarten van Doornprijs gewonnen. Het huis moet nog gebouwd worden, maar het ontwerp kwam als beste uit de bus. "Helder en eenvoudig van structuur met een moderne uitstraling", kwalificeerde Van Doorn het ontwerp. De overige genomineerden waren twee projecten van de Woonstichting Borsele, het seniorencomplex aan de Banjaardstraat te Lewedorp en het woonzorgcomplex Over de Dijk in Heinkenszand. Verder de renovatie van een vervallen Zeeuwse boerenschuur van de familie Klaarenbeek in Borssele. Ook de inpassing in de bestaande bebouwing van 6 huizen -waaronder het kantoor/woonhuis van CeeBee IT- aan de Dorpsstraat/Julianastraat te Heinkenszand, kreeg een nominatie.
De prijs, ingesteld ter gelegenheid van het afscheid van architect Maarten van Doorn als kwaliteitscoördinator bij de gemeente, is afgelopen donderdag uitgereikt door wethouder Van Opdorp.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.