Nieuws in de gemeente Borsele          Laatste wijziging: 1-11-2011 16:21

Zeeland Refinery   R & B wonen   Partycentrum de Geveltjes

Borsele in de media
   Nieuwsarchief  

Ook ’s-Heerenhoek krijgt brede school

De huidige Don Boscoschool is veel te kleinBurgemeester en wethouders van Borsele hebben definitief gekozen voor nieuwbouw van de Don Boscoschool in ’s-Heerenhoek. Op de plek van de huidige school komt een gebouw met 28 zorgwoningen en twaalf verpleeghuisplaatsen. De katholieke school groeit de laatste jaren als kool. In 2002 telde ze nog 133 leerlingen; nu zijn dat er ruim 180. Prognoses laten zien dat de school in 2008 zo’n tweehonderd leerlingen heeft. In eerste instantie zou de huidige school aan de Deken Tomasstraat worden uitgebreid, maar nu heeft het college dus besloten dat nieuwbouw beter is, omdat het gebouw al veertig jaar oud is.

Brede school
De nieuwe school komt naast het vlakbij gelegen gymlokaal te liggen en biedt straks ook plaats aan onder meer de peuterspeelzaal en de bibliotheek. Zo ontstaat een brede school. Die wil de gemeente Borsele graag in zoveel mogelijk dorpen realiseren.

De locatie van de huidige school biedt straks plaats aan een zorgcomplex met 28 zorgwoningen en twaalf verpleeghuisplaatsen. Het is de bedoeling dat de Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) die laatste gaat realiseren, terwijl zorgcentrum Poelwijck uit ’s-Heer Arendskerke de zorg in de andere woningen voor haar rekening neemt. Daar moeten overigens nog nadere afspraken over worden gemaakt.

2,8 miljoen
De nieuwe school gaat in totaal 2,8 miljoen euro kosten. De gemeente en de school zullen dat samen opbrengen. Hoe de kosten precies verdeeld worden, is nog niet duidelijk.

Het college vraagt de gemeenteraad wel om het bedrag van 248.000 euro dat was gereserveerd voor de bouw van een nieuw lokaal bij de huidige school beschikbaar te stellen om de voorbereidingskosten voor de nieuwbouw te dekken. De raad praat over het voorstel in de vergadering van donderdag 2 februari. Die begint om 20.00 uur in de raadszaal aan de Stenevaete in Heinkenszand.

Molen Heinkenszand eind dit jaar zo goed als nieuw

De restauratie van korenmolen De Vijf Gebroeders aan de Plattendijk in Heinkenszand is weer flink dichterbij gekomen. Het metselwerk is volledig hersteld.

Korenmolen De Vijf Gebroeders in beter dagenSteigers hebben negen maanden lang het zicht ontnomen aan de in 1851 gebouwde stellingmolen. In totaal is honderd vierkante meter metselwerk, soms twee lagen dik, verwijderd en weer ingemetseld. Het voegwerk is uitgebikt, waarna de hele romp opnieuw is gevoegd. De molen vertoonde aan de binnenkant scheuren in het metselwerk. De grootste scheuren zijn dichtgezet, de andere zijn door een gespecialiseerd bedrijf met een speciale injectiemortel geïnjecteerd.

Aan het houtwerk van De Vijf Gebroeders is de laatste maanden ook veel gesleuteld. De balken die de verdiepingsvloeren dragen, zijn gerestaureerd. De afgerotte balkkoppen zijn met speciale materialen aangepakt, met glasfiber en met epoxyhars.

Het beeldbepalende deel van de hele opknapbeurt van de Heinkenszandse molen is in de loop van dit jaar voorzien. Een nieuwe stelling om de korenmolen wordt dit voorjaar aangebracht evenals nieuwe deuren en ramen. De kap met de wieken, de staart en de schoren volgen in de nazomer.

In het najaar volgt dan nog de restauratie van het gaande werk in De Vijf Gebroeders, het binnenwerk waardoor die weer als vanouds kan worden gebruikt. Het stichtingsbestuur dat de molen onder haar hoede heeft sinds 2002, verwacht dat de wiekendrager eind dit jaar helemaal klaar is.

Woonzorgzone Heinkenszand zit al bijna vol

Nog voor de bouwvakvakantie worden de eerste complexen in de nieuwe woonzorgzone Fonteyne in Heinkenszand opgeleverd. De rest volgt in het najaar. Bijna alle woningen zijn al vergeven.

Wozoco DijkstedeDe woonzorgzone is voor Borselse begrippen een enorm project, waarbij verschillende instellingen zijn betrokken. De bouw kost 18 miljoen euro.

Complexen
Op de royale kavel in Over de Dijk, pal naast het bestaande woonzorgcentrum Dijkstede, verrijzen verschillende complexen. Het hart wordt gevormd door een gebouw waarin een verpleeghuis met vier woongroepen voor in totaal 24 dementerende ouderen wordt ondergebracht. Dat deel is eigendom van de Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ), die de zorg vanuit het verpleeghuis Ter Valcke in Goes aanstuurt.

In het complex komen verder drie kamers voor tijdelijke opname van ouderen, een ruimte voor dagopvang en een recreatiezaal. De Stichting Kio levert er dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking. Onder hetzelfde dak vestigen zich tevens een huisartsenpraktijk en een apotheek.
Lees verder »

Verzet tegen ontpolderen minder hevig

Ontpolderen langs de Westerschelde ligt niet meer zo gevoelig als bij de vorige verdieping van de vaarweg naar Antwerpen in 1996, bleek op een informatiebijeenkomst van de dorpsraad Oudelande.

De zeedijk van de Everinge- en Zuid BaarlandpolderDe zaal van dorpshuis D’n Ostpit zat bomvol. Alle bezoekers waren benieuwd naar wat er bij hen in de buurt gaat gebeuren. Het is immers bekend dat enkele polders tussen Ellewoutsdijk en Oudelande in aanmerking komen voor ontpoldering, om bij de Westerschelde te worden getrokken als kersverse schorrengebieden.

Klare wijn
Of het ook zover komt, bleef opnieuw onduidelijk. Dé man die klare wijn had kunnen schenken, G. van Overloop van de provincie, deed dat niet. Hij zei dat nog niet te kunnen. Onderzoek is nog gaande naar welke polders in het middengebied van de Westerschelde - tussen Vlissingen en Hansweert én van Perkpolder tot Breskens - het beste kunnen bijdragen aan natuurherstel. In februari worden de resultaten van de studie verwacht.
Lees verder »

Plan juniorcollege Heinkenszand

PvdA Borsele wil onderzoek naar haalbaarheid voortgezet onderwijs

De PvdA Borsele pleit voor juniorcollegeDe schaalvergroting in het voortgezet onderwijs is te ver doorgeschoten, vindt de PvdA Borsele. Om die tendens om te buigen, bepleiten de Borselse sociaal-democraten een onderzoek naar de mogelijkheid van voortgezet onderwijs in Heinkenszand.

Het voorstel staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA Borsele, voor de gemeenteraadsverkiezingen van begin maart. Het middelbaar onderwijs in Nederland is de laatste tientallen jaren getekend door fusie op fusie. Mammoetscholen zijn ontstaan met een paar duizend leerlingen.
Lees verder »
Zie ook PZC-artikelen: En dan ook een McDonald’s in Heinkenszand en Plan junior college niet afgebrand

Borsele in de media:

Zoeken in krantenartikelen (bij de PZC is éénmalige registratie verplicht!)
Gemeentelijk nieuws en persberichten

Integratie Advies Raad stap te ver voor Bevelandse gemeenten pzc
Weer online (Vlissingen)
Het weer in Zeeland. Omroep Zeeland
Het weer in Zeeland. pzc

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:Cor van der Bliek).