Nieuws in de gemeente Borsele          Laatste wijziging: 1-11-2011 16:21>

Zeeland Refinery   R & B wonen   Partycentrum de Geveltjes

Alles over de gemeenteraadsverkiezingen   Borsele in de media   Nieuwsarchief

Geen blokkade Borssele 2

Als Den Haag de bouw van een nieuwe kerncentrale bij Borssele mogelijk maakt, werkt de provincie positief mee.

Geen blokkade Borssele 2Gedeputeerde J. Suurmond (VVD, nutsvoorzieningen) deelde dit gisteren mee in de Statenvergadering. Hij onderstreepte dat een besluit hierover een zaak is van regering en parlement. Valt dat gunstig uit voor een tweede kerncentrale, dan gaat het dagelijks provinciebestuur zeker niet dwarsliggen, verzekerde de gedeputeerde. Voor de positieve insteek van het dagelijks provinciebestuur beriep hij zich mede op een motie van Provinciale Staten uit mei 1999. SGP’er Kolijn wees er op dat die motie vooral ging over het langer openhouden van Borssele 1. Destijds waren VVD, CDA, SGP, Partij voor Zeeland en ChristenUnie daar voorstander van.

Suurmond trok een vergelijking met de ontwikkelingsschets voor het Scheldebekken (waarin een derde verdieping van de Westerschelde is opgenomen). De regering stelde de schets vast en Zeeland werkte mee. Wel onder voorwaarden en Suurmond zei dat de provincie ook aan de komst van Borssele 2 eisen stelt. Wat Kolijn betreft, gaan die over veiligheid, draagvlak onder de bevolking en een acceptabele oplossing voor het radioactief afval.

Bij een eerdere peiling onder bezoekers van deze site was de helft van de ruim 700 stemmers positief over een 2e Borsselse kerncentrale.
Lees verder »

Risico verkoop tunnel gigantisch

Aan de verkoop van de Westerscheldetunnel kleven tal van gevaren. Een nieuwe uitbater zal de toltarieven zo hoog mogelijk opschroeven.

Westerscheldetunnel in de etalageVerder moeten Rijk en provincie uitkijken met eventuele uitzonderingsclausules in de concessie die aan de exploitant wordt verleend. Dat stelt A. Boot, hoogleraar corporate finance en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam en plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Boot acht het waarschijnlijk dat een consortium van grote beleggers, met mogelijk een pensioenfonds en een bank, aan de haal gaat met de aandelen van de NV Westerscheldetunnel. "In zekere zin is het niet de tunnel die wordt verkocht, maar zijn het de tolopbrengsten." Een private partij zal de tunnel financieel gezien beter kunnen exploiteren dan de overheid, aldus Boot. "Die zitten er scherper op."

Voor de meest agressieve beleggers is de Westerscheldetunnel niet interessant, zegt Boot. "Je zult er nooit gigantisch rijk van worden." Desondanks zal de nieuwe eigenaar het onderste uit de kan willen hebben. Rijk en provincie willen in de concessie regelen dat de nieuwe exploitant de tarieven jaarlijks met maximaal drie procent mag verhogen, bovenop inflatie. De econoom S. van Wijnbergen betoogde deze week in de PZC dat dit in dertig jaar tot een vervijfvoudiging van het toltarief kan leiden.
Lees verder »

Project zonnedaken in Borsele

Landbouworganisatie ZLTO Borsele en de gemeente Borsele willen in Borsele een proefproject beginnen met het vervangen van asbestplaten op boerenschuren door dakbedekking met zonnecollectoren.

Zonnepanelen op de plaats van asbestplaten"Zo kunnen we twee vliegen in één klap slaan", prijst R. van ’t Westeinde van de ZLTO Borsele het idee aan. "De landbouwers raken van die asbestplaten af. Ze vormen niet direct een gevaar, maar er kan altijd wel iets van asbest afspringen. En als je die platen vervangt door dakbedekking met zonnecollectoren is het helemaal mooi. Het gaat in Borsele om grote oppervlakten van opslag- en koelloodsen. Met die zonnecollectoren zal je niet direct aan het elektriciteitsnet kunnen leveren, maar de opgewekte energie kan goed van pas komen bij de eigen bedrijfsvoering."

Bij een melkveehouderij in ’s- Heer Abtskerke is gebleken dat dit werkt. Het bedrijf heeft veel warm water nodig voor de melkinstallatie. Met een zonneboiler lukt het voor dertig à veertig procent in de energiebehoefte te voorzien.

Van ’t Westeinde is enthousiast over dat resultaat. "Wordt dit in Borsele en elders in het land goed aangepakt, dan hebben we helemaal geen tweede kerncentrale nodig", haakt hij in op de door staatssecretaris Van Geel (CDA, milieu) nieuw leven ingeblazen discussie over kernenergie.
Lees verder »

Sloegebied batterij van Nederland

Energy Valley in BorseleNoord-Nederland wil Energy Valley zijn. Maar Zeeland wordt het, als alle plannen doorgaan. Nuon ziet in elk geval veel mogelijkheden in Zeeland voor de bouw van een centrale. Maar er zijn nog wel een paar problemen. Zeeland staat ineens in de schijnwerpers van de energiewereld. Het Nederlandse Biox begint binnenkort met de bouw van een bio-centrale (50 megawatt). Palmolie is de brandstof. Delta gaat de Sloecentrale (800 megawatt) bouwen. Staatssecretaris Van Geel sprak zich dit weekend uit voor een tweede kerncentrale in de provincie. En Nuon wil naast kolenoverslagbedrijf Ovet een kolenvergassingscentrale bouwen (1200 megawatt).

Drie locaties heeft Nuon op het oog: Vlissingen-Oost, de Eems- haven bij Delfzijl en de Maasvlakte in Rotterdam. De keuze is nog niet gemaakt, maar wel heeft Nuon haar plannen ingediend bij de provincie. En ze is begonnen met het geven van informatie aan de omgeving. Zeeland had gisteravond de eer. In Heinkenszand gaf Nuon de aftrap voor de publieke toelichting.

Potentie
Gedeputeerde M. le Roy (PvdA, economie) leidde de avond en zag het al helemaal zitten: "Het Sloegebied heeft de potentie uit te groeien tot de batterij van Nederland."
Lees verder »

In Heinkenszand kan het misschien veel beter

Inwoners van Heinkenszand mogen hun zegje doen over hun dorp. De dorpsraad Heinkenszand laat daarvoor vanaf volgende week maandag een telefonische enquête houden door onderzoeksbureau Pro-Info.

Grootste knelpunt van Heinkenszand vormt de DorpsstraatDe Dorpsstraat in Heinkenszand kwam vorig jaar in een onderzoekje van de dorpsraad op de braderie als ’grootste knelpunt’ uit de bus. De straat zou er na de herinrichting niet veiliger op geworden zijn en het parkeren is er een probleem. In de telefonische enquête is dit het eerste punt dat wordt aangekaart. Of er bijvoorbeeld éénrichtingsverkeer moet komen, zebrapaden dan wel verkeersremmers?

Andere onderwerpen op verkeersgebied die worden aangesneden, zijn de fietsveiligheid in en buiten het dorp; de toegankelijkheid en bereikbaarheid van winkels en andere voorzieningen voor mensen met een handicap, rollator, kinderwagen of in een rolstoel; de parkeergelegenheid in de Dorpsstraat, bij De Stenge, in de omgeving van de sportvelden en in de eigen wijk; en de veiligheidssituatie op kruisingen in Heinkenszand.

Ook wordt gevraagd naar sociale (on)veiligheid. Voelt u zich wel eens onveilig en zo ja waar? Overlast is een ander thema. Of de inwoners overlast ondervinden en zo ja van wie of waardoor? Het hele scala komt voorbij: kinderen, jongeren, verkeer, buren, ouderen dan wel uitgaanspubliek. In dat licht mogen de geënquêteerden ook hun mening geven over het lokale politiewijkteam.

Woningbouw is het één na laatste thema. Heinkenszand breidt flink uit met Over de Dijk 2. Heeft u bezwaren tegen verdere nieuwbouw?, is de vraag die daarover wordt voorgelegd. En aan welke woningen bestaat behoefte? Tot slot wordt gevraagd naar de mening over activiteiten van plaatselijke verenigingen. Of zij voldoende doen voor de diverse leeftijdsgroepen.

De enquête wordt telefonisch afgenomen door onderzoeksbureau Pro-Info. De Zeeuwse welzijnsorganisatie Scoop zorgt voor begeleiding. Wie niet gebeld wordt, kan van 20 tot 26 februari via website www.dorpsraadheinkenszand.tk de enquête opvragen en invullen. De resultaten worden 15 april gepresenteerd op de jaarlijks dorpsvergadering in De Stenge. De dorpsraad gaat ermee aan de slag om een beleidsplan voor Heinkenszand te maken voor de komende jaren.

Borsele in de media:

Zoeken in krantenartikelen
Gemeentelijk nieuws en persberichten

De PZC heeft een nieuwe website in gebruik genomen en de archieffunctie levert nog veel problemen op.

Boedel failliet Amac trekt drommen kijkers pzc
Zuidzaksedijk blijft mooie dijk met slecht fietspad pzc
Stoomtrein trekt nieuwe vrijwilligers bndestem
Havenschap wil vooral Sloegebied beter benutten pzc
Kwekerij Kwadendamme aan winnende hand pzc
Sloekreek bij Nieuwdorp verdient extra bescherming pzc
Aandelen tunnel in trek pzc
Tweede kerncentrale? Het zal wel! pzc
Van Geel wil geen optie uitsluiten pzc
Nieuw voorstel aandelenverkoop Scheldetunnel pzc
In Borsele kan het bijna niet op pzc
Zwartebessentelers verliezen belangrijkste klant pzc en Zwartebessentelers houden hoop pzc
Van Geel sluit tweede kerncentrale Borssele niet uit pzc
Eerste Zeeuwse popkorenfestival in Heinkenszand pzc
Kinderen spelen eigen popconcert pzc
Ramkraak in Heinkenszand pzc
Voorstel om van Postweg Lewedorp laan te maken pzc
Nieuwe wijk maakt Lewedorp bijna af pzc
Veere en Borsele mogen meepraten over vliegveld pzc
Borsele schept orde in chaos milieuland pzc
Dammers PWG ook volgend jaar in de hoofdklasse pzc
Scholen 's-Gravenpolder wacht grote verhuizing pzc
Meisje (15) uit Heinkenszand overlijdt door ongeval Goes pzc
Nuon zoekt plek electriciteitscentrale pzc
Poppelaars zegt gesprek toe over Sloemonument pzc
Weer online (Vlissingen)
Het weer in Zeeland. Omroep Zeeland
Het weer in Zeeland. pzc

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:Cor van der Bliek).