Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 6 februari 2007

Alleen containers tellen mee

Vol ongeduld heeft directeur Martin Verbrugge van Verbrugge Terminals de gang van zaken rond de plannen voor de Westerschelde Container Terminal (WCT) gevolgd.

Afvoer van containers per treinOok in de markt waarin Verbrugge actief is (papier, houtpulp en andere zogenaamde forrest products) gaat steeds meer vracht in containers. "Als je die tendens niet volgt, doe je niet meer mee. Zo eenvoudig is het."

Aanvankelijk had Verbrugge zijn plannen afgestemd op de aanleg van de WCT. Als die er al komt, dan duurt het zeker tot 2012 voordat aan de oever van de Westerschelde de eerste containers kunnen worden gelost. De eerste fase van de Verbrugge Container Terminal (VCT) aan de Quarleshaven is twee jaar eerder klaar. Twee cruciale jaren voor een ondernemer met groeidrift.

De vraag of zijn VCT-plan de WCT in de wielen rijdt, laat Verbrugge onbeantwoord. "Het is voor mij geen kwestie van de WCT óf ons plan", zegt hij diplomatiek. "Ik ga ervan uit dat beide er komen. We willen in elk geval zélf het initiatief nemen."
Zonder grote containerterminal is Vlissingen-Oost - Verbrugge zegt het gekscherend - een ’aardappelhaven’. In die situatie wordt het bij zijn bedrijf lastig de bestaande werkgelegenheid (achthonderd banen) te behouden. "Want dan haken klanten af."
De Verbrugge-locatie lijkt aantrekkelijk voor containeroverslag. De duintjes en het strand van de Kaloot blijven onaangetast, zodat geen natuurcompensatie nodig is.

Blijft over de mogelijke hinder die de aan- en afvoer van containers over de weg en het spoor oplevert. Of die laadkisten nu op de WCT of de VCT worden overgeslagen, maakt niet uit voor de overlast die het vervoer ervan veroorzaakt.
Verbrugge gaat ervan uit dat 60 tot 75 procent van de containers per kustvaarder of binnenvaartschip wordt vervoerd. De andere gaan per spoor en over de weg.

Vorige maand hebben Brabantse milieuorganisaties en bewonersbelangengroepen stelling genomen tegen de WCT-plannen, omdat met containers beladen treinen en vrachtwagens door hun provincie zullen rijden. Een oplossing kan zijn de aanleg van de Sloeboog: de verbinding tussen de Zeeuwse spoorlijn en het spoor bij Antwerpen en via de IJzeren Rijn met Duitsland. Hierover heeft de provincie afspraken gemaakt met het Rijk. Proeven met een simulator laten zien dat grotere schepen dan gedacht kunnen manoeuvreren in de Sloehaven. Joost Waasdorp van het Loodswezen: "Als er voldoende ruimte in de havenmond is, kunnen we ook met een heel grote containerboot uit de voeten." Dat zal naar zijn inschatting een enkele keer voorkomen. "Voor dat soort schepen blijft de WCT de aangewezen terminal."

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt overigens dat ook in 2030 62 procent van de containerschepen in Vlissingen-Oost in zijn huidige gedaante terecht kan. Voorzitter M. le Roy van havenschap Zeeland Seaports reageert verrast en geïnteresseerd op de plannen van Verbrugge. "We moeten er serieus naar kijken. De grote vraag is natuurlijk: wat doet dit voor de WCT."

Een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam meent dat het initiatief van Verbrugge past in de Rotterdamse visie op de container-ontwikkelingen in Vlissingen-Oost: eerst de ruimte binnen de haven benutten en dan pas buitengaats gaan.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.