Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 16 januari 2006

Plan juniorcollege Heinkenszand

PvdA Borsele wil onderzoek naar haalbaarheid voortgezet onderwijs

De PvdA Borsele pleit voor juniorcollegeDe schaalvergroting in het voortgezet onderwijs is te ver doorgeschoten, vindt de PvdA Borsele. Om die tendens om te buigen, bepleiten de Borselse sociaal-democraten een onderzoek naar de mogelijkheid van voortgezet onderwijs in Heinkenszand.

Het voorstel staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA Borsele, voor de gemeenteraadsverkiezingen van begin maart. Het middelbaar onderwijs in Nederland is de laatste tientallen jaren getekend door fusie op fusie. Mammoetscholen zijn ontstaan met een paar duizend leerlingen.

"Dat gaat al snel ten koste van het persoonlijk contact tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten", stelt raadslid P. Vollaard. "In een kleine school kun je dat herstellen en kun je ook meer zorg aan individuele leerlingen besteden."

De PvdA Borsele wil daarom in elk geval een onderzoek naar de kansen voor een middelbare school in Heinkenszand, de 'centrale kern' van de gemeente Borsele. De gedachten gaan uit naar een school voor de eerste klassen in het voortgezet onderwijs, een juniorcollege.

Dat dit goed kan werken, blijkt al in de praktijk in Zeeland, volgens Vollaard. Hij noemt als voorbeelden de relatief kleine Hogeschool Zeeland - waar hijzelf werkt sinds zijn vertrek als wethouder in 2002 - én de kleinschalige universiteit in Middelburg, de Roosevelt Academy.

Vollaard realiseert zich dat de oprichting van een juniorcollege in Heinkenszand veel kosten met zich meebrengt. Voor het middelbaar onderwijs is Borsele nu volledig georiënteerd op de gemeente Goes die daarvan de lusten én de lasten draagt. Vollaard: "Voor Goes biedt een junior college dus ook kansen. Zo'n college kan een dependance van een middelbare school in Goes worden."

In het verkiezingsprogramma 2006-2010 komt de PvdA Borsele nog met een ander opvallend voorstel op onderwijsgebied, een samenwerkingsschool in het basisonderwijs voor alle gezindten. Alleen dan is het volgens de sociaal-democraten mogelijk ook in de kleinste dorpen van Borsele een onderwijsvoorziening in stand te houden van voldoende kwaliteit. Een samenwerkingsschool kan ervoor zorgen dat 'zoveel mogelijk kinderen in het eigen dorp op school' gaan'. Dat vergroot het draagvlak.

WCT
De PvdA Borsele is over de Westerschelde Container Terminal (WCT) in Vlissingen-Oost van gedachten veranderd. Het onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten afwachten, heette het nog in het vorige verkiezingsprogramma. Nu geeft de partij aan geen voorstander te zijn van een 'World Class Terminal met de maat van Antwerpen of Rotterdam'. "De maat moet Zeeuws blijven", aldus Vollaard, "zodat het spoor- en wegennet op Zuid-Beveland het vervoer kan behappen."

Binnen het bestaande Sloegebied mag wat betreft de Borselse sociaal-democraten een kleine containerfaciliteit komen om in de behoefte aan containervervoer van gevestigde bedrijven te voldoen. Formeel heeft Borsele overigens niet zoveel te zeggen over de WCT. De plek waar de grote containerterminal is gepland, aan de Kaloot langs de Westerschelde, ligt niet op het grondgebied van de gemeente Borsele, maar op dat de gemeente Vlissingen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.