De Gemeente Borsele en haar 15 dorpen

Wapen gemeente Borsele
Baarland 's-Heer Abtskerke Lewedorp

Vlag gemeente Borsele

Borssele 's-Heerenhoek Nieuwdorp
Driewegen Heinkenszand Nisse
Ellewoutsdijk Hoedekenskerke Oudelande
Wapen gemeente Borsele
details
's-Gravenpolder Kwadendamme Ovezande Vlag gemeente Borsele
details

Geen gebied in Nederland is in de loop der eeuwen zo aan veranderingen onderhevig geweest als juist dit deel van de Scheldedelta, wat nu de gemeente Borsele vormt. Aan het begin van onze jaartelling was dit gebied bewoond door inheemsen en Romeinse bezetters. Circa 270 jaar na Christus werd elke bewoning onmogelijk, omdat de zeespiegel rees en het land overspoelde. Pas tegen het jaar 1000 kwam er weer wat intensievere bewoning. Diverse kloosterordes spanden zich bijzonder in om het land te cultiveren en stichtten tal van nederzettingen en voerden tevens de eerste bedijkingen uit. Ook voor de regionale adel was inpoldering een manier om hun bezittingen uit te breiden. De sporen van deze expansiedrang zijn nog steeds terug te vinden in ons landschap, want het gebied ten zuiden van de grote polder 'De Brede Watering' is een netwerk van dijklichamen.
In dit gebied in Zeeland ontstonden de dorpen 's-Gravenpolder, Kwadendamme, Ovezande, Driewegen, 's-Heerenhoek, Heinkenszand, Lewedorp en Nieuwdorp. De andere dorpen Nisse, 's-Heer Abtskerke, Borssele, Oudelande, Baarland, Hoedekenskerke en Ellewoutsdijk zijn gesitueerd in een veel ouder gebied. De buurtschappen Baarsdorp en het verzwolgen Zwake waren vroeger volwaardige dorpen. Verder zijn er nog de buurtschappen Sinoutskerke en 't Langeweegje.

Klik op de links hierboven om oude kaarten uit ca. 1865 te bewonderen (met dank aan Kuypers Gemeenteatlas) of ga naar de verzamelpagina met oude kaarten (en luchtfoto's).

Het huidige grondgebied van de gemeente Borsele wordt in het noorden begrensd door de snelweg A58, in het westen door het industriegebied het Sloegebied en in het zuiden en oosten door de Westerschelde.

De gemeentenaam Borsele geeft regelmatig verwarring met de naam van het dorp Borssele. Hier vindt u de hirstorische achtergrond van Bors(s)el(l)e(n).

Het Waardevol Cultuur Landschap (WCL) Zak van Zuid-Beveland, een van de elf WCL's in Nederland en aangewezen als Nationaal Landschap, ligt volledig binnen de gemeentegrenzen. Een deel van de gemeentelijke site is er aan gewijd.

CBS-kerncijfers gemeente Borsele: 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010-11,

Ligging gemeente Borsele -provincie Zeeland- in Nederland

Lewedorp Nieuwdorp s-Heerenhoek Nisse 's-Heer Abtskerke Heinkenszand 's-Gravenpolder Ovezande Kwadendamme Borssele Driewegen Hoedekenskerke Oudelande Baarland Ellewoutsdijk Ligging gemeente Borsele Gemeente Borsele dorpen en fotogenieke plaatsen

De ongeveer 22.000 inwoners van Borsele wonen in het groene hart van Zuid-Beveland, verdeeld over 15 grotere en kleinere dorpen. Het grondgebied van de gemeente is van oudsher een agrarisch gebied, waar traditionele landbouwproducten worden verbouwd. Eveneens is gebleken dat de vruchtbare zeeklei bij uitstek geschikt is voor de teelt van zwarte bessen.
Schoenlappertjes op lange rijen
Ruim  75% van de totale zwartebessen oogst (hier schoenlappertjes genoemd) wordt in Borsele verbouwd.
Er zijn enkele typische landschapsvormen te onderscheiden, die hun oorsprong vinden in hun ontstaansgeschiedenis. Zo is er het laaggelegen Poellandschap ('De Poel'), dat in de periode 1968-1978 verkaveld werd. Enkele prachtige stukken zijn echter bewaard gebleven, zoals het 'Ganzegebied' vlakbij 's-Heer Abtskerke.
Ten zuiden van Nisse is een zogenaamd heggengebied bewaard gebleven.
Heggenlandschap bij Nisse
Hollebollige weilanden worden hier omzoomd door dikke meidoornhagen, die als natuurlijke beschutting van het grazend vee dienen. Helaas heeft de bacterieziekte perevuur ervoor gezorgd dat er drastisch moest worden ingesnoeid, maar u kunt omstreeks mei nog altijd genieten van de uitbundige bloei.

De gemeente Borsele kent vele honderden kilometers bloemdijken, die reeds een aantal jaren worden begraasd door de Zeeuwse schaapskudde, waarvan de schaapskooi met voorlichtingscentrum te vinden is tussen Heinkenszand en Nisse.
Zeer karakteristiek in het Borselse polderlandschap zijn de vele kreken en welen. Welen zijn altijd rond en ooit ontstaan als kolkende gaten in de doorgebroken dijken. Ze liggen nu als verstilde spiegels in het landschap.
Weeltje de Waal bij Heinkenszand
Naast grote open polders van 2000 hectaren of meer kent Borsele nog een aantal polders tegen de Westerschelde aan. In wezen is dit oud land, zoals de Poel, maar door de watersnoodramp van 1953 en de daaropvolgende verkaveling hebben deze gebieden hun kenmerken van oud-middeleeuws land verloren.
U kunt dit gevarieerde landschap prima te voet of per fiets verkennen. Kies als uitvalsbasis een van de campings in Heinkenszand of Baarland, de mini-camping te Lewedorp of het bungalowpark in Heinkenszand.
Romantisch met de antieke Stoomtrein Goes-Borsele kan ook. In het programma is voldoende ruimte voor tussenstops in een van de pittoreske dorpjes.
Stoomtrein Goes-Borsele bij Hoedekenskerke
Vele mensen, die in een van de aantrekkelijke dorpjes van de gemeente Borsele wonen, werken bij bedrijven in het Sloegebied. Dit uitgestrekte industriegebied ligt voor het grootste deel op grondgebied van de gemeente Vlissingen (Vlissingen-Ooost), maar ook gedeeltelijk op dat van Borsele. De enige commerciële kerncentrale van Nederland, gebouwd aan de Westerschelde, ligt op Borsels grondgebied.
De kerncentrale Borssele
Sinds maart 2003 is de gemeente Borsele verbonden met de gemeente Terneuzen door de Westerscheldetunnel. Naast een economische stimulans is deze snelle verbinding van 6,6 kilometer ongetwijfeld ook goed voor het toerisme in Zeeland en natuurlijk ook in ons mooie buitengebied.
Westerscheldetunnel