Zwake

Wapen Baarsdorp
Wapen
details

Zwake in de media (tot januari 2006) of Zwake in de PZC (na januari 2006)
Personen uit Zwake in het Zeeuws Archief
Geboorte-akten 1811-1906 op www.borsele.nl
Zwake in Wikipedia
Foto's, prentbriefkaarten en affiches in de Beeldbank Zeeland (type Zwake in)

Het in 1816 verzwolgen dorp Zwake had haar naam te danken aan de zeearm tussen het oude Zuid-Beveland en het voormalige eiland Borssele. Het kolkgat Zwaakse Weel, prachtig gelegen tussen Kwadendamme en Nisse, herinnert aan een dijkdoorbraak.

        

Plaatjes van Zwake
Oude foto's zijn te vinden op Zeelandboek.

Verdere wetenswaardigheden over Zwake:
Welen worden terecht gekoesterd (PZC)

Heeft u een bijdrage voor deze pagina

Bedrijven in Borsele