's-Gravenpolder

Algemene informatie van 's-Gravenpolder

Van 's-Gravenpolder is als één van de weinige dorpen in de Zak van Zuid-Beveland het stichtingsjaar bekend. Aangenomen kan worden, dat direct na het sluiten van de dijk om het schor van Voitrappe in de zomer van 1316 in het midden van de nieuwe polder de eerste huisjes verrezen, omdat al bij de inrichting van de polder 22 gemeten land afgezonderd waren voor het stichten van het dorp. ‘s-Gravenpolder is ook het enige dorp in dit gebied, dat lang toebehoorde aan de graven van Holland, die zich overigens nauwelijks bekommerden om het kleine bezit en waarschijnlijk in de rol van ambachtsheer hun gezicht nooit lieten zien.
In de loop der eeuwen bleef het een klein dorp, waarvan de bevolking sterk afhankelijk was van de landbouw. Pas aan het begin van de 19de eeuw begon het inwonertal gestaag te stijgen. Nu is het een van de grotere dorpen in de streek.

' s-Gravenpolder is van oudsher een dorp, waar men doorheen trok, van en naar de marktplaats Goes. Dat begon al na de aanleg van een dam door de Zwake in 1445, waardoor de bewoners van de dorpen in het oostelijk deel van het eiland Borselen door 's-Gravenpolder kwamen op weg naar Goes. Dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Toen in de 19de eeuw de veerdiensten over de Westerschelde Hoedekenskerke aandeden, liep de route van de wagendienst tussen het veer en Goes door 's-Gravenpolder. In de kronieken wordt over het dorp zelf weinig verteld, maar des te meer over de fraaie omgeving. De 's-Gravenpolderse herbergen en de jaarlijkse kermis waren in de wijde omgeving bekend. Goese magistraten hadden al in de 18e eeuw in 's-Gravenpolder buitenverblijven. Nog steeds is het een gewilde woonplaats voor mensen die in Goes werken.

's-Gravenpolder is gelegen in een typisch Zeeuws landschap met boomdijken en boomgaarden. In het centrum van het dorp staat de gotische Nederlands-Hervormde kerk die dateert uit de 14e eeuw. Typerend is de vierkante onderbouw en de achtkantige bovenbouw.

Aan de rand van het dorp staat een prachtige oude korenmolen 'de Korenhalm'.
Het voorzieningenniveau is vrij hoog. Sporthal 'De Zwake' biedt de inwoners volop mogelijkheden tot sportieve recreatie. In het bestemmingsplan 'Weltevrede' staat het woonzorgcomplex 'Vorsvliet', dat met zijn mooie binnentuin en moderne vormgeving zeker het aanzien waard is.

        

Plaatjes van 's-Gravenpolder
Situatie 's-Gravenpolder in 1850, 1910 en 2003 in één .pdf-bestand(468kB).Gratis Adobe Reader downloaden
Kaart uit 1866 van 's-Gravenpolder
's-Gravenpolder in Wikipedia
Oude foto's zijn te vinden op Zeelandboek.
Foto's, prentbriefkaarten en affiches in de Beeldbank Zeeland (type Gravenpolder in)
Tevens op de website van Wim Hoogerdijk.
Publicaties over 's-Gravenpolder, te koop bij de gemeente Borsele.

Verdere wetenswaardigheden over 's-Gravenpolder:
Jeugdsoos
Speeltuinvereniging
Molen de Hoop en Verwachting: Molendatabase De Hollandse Molen
Scheldebrouwerij
Chr. basisschool de Rank

Filmpjes over 's-Gravenpolder

Heeft u een bijdrage voor deze pagina