Ellewoutsdijk

Algemene informatie van Ellewoutsdijk

Het dorp Ellewoutsdijk is gebouwd in de vroege Middeleeuwen op een smalle kreekrug in de onmiddellijke nabijheid van de getijdenrivier de Honte.
Zowel de smalle kreekrug als de ligging aan bevaarbaar water met een haven zijn bepalend geweest voor de enigszins gemêleerde samenstelling van de bevolking. De kreekrug, bestaande uit goede landbouwgrond, was zo sma1 dat slechts een beperkt aantal mensen daarvan kon bestaan.
Maar doordat het dorp ook een havenfunctie had, konden daar weer inwoners hun bestaan in vinden, zodat voor Zeeuwse middeleeuwse begrippen het dorp Ellewoutsdijk beslist niet onder de kleine dorpen moest worden gerekend. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er een hospitaal of gasthuis op het dorp was, een toen al vrij grote kerk met meerdere altaren en een kasteel.

Ellewoutsdijk is een typisch ringdorp, gebouwd op lage woonterp: de kerk in het midden, de huisjes er om heen geschaard. Over de rijke geschiedenis is niet veel geschreven, slechts hier en daar wat regeltjes in een oude kroniek of in boeken uit de 19e of 20e eeuw. Veel materiaal is in de loop van de eeuwen verloren gegaan. Het rechterlijke archief -de rechtspraak van de baljuw en schepenen- begint pas 1729, de weeskamerregisters pas in 1742 en de inschrijving van de verkoop van onroerend goed in 1767. De doop- en trouwboeken zijn bij een brand in Middelburg in 1940 verloren gegaan.

Het aantal uitgegeven ansichtkaarten van Ellewoutsdijk is opvallend groter dan dat van de omliggende dorpen. Dat heeft te maken met het feit dat het de standplaats was van diverse Rijksambtenaren, die de familie kaarten stuurden. Hetzelfde gold ongetwijfeld voor de soldaten op het Fort en de schippers, die de haven aandeden.

Het Ellewoutsdijk van nu is een sfeervol dorp, waarvan het aanzien nu wordt bepaald door twee herenhuizen in parkachtige tuinen, die na de 2e wereldoorlog door de ambachtsheer (de familie van Hattum) zijn gebouwd op de resten van een in de oorlog vernietigde buitenplaats.

De aanwezigheid van het getijdejachthaventje aan de zeedijk oefent aantrekkingskracht uit op watersporters uit Ellewoutsdijk en omgeving. Achter de zeedijk ligt een fort uit 1837, dat indertijd diende ter verdediging van de Schelde en nu in eigendom is van de vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Aan de rand van het dorp onderaan de zeedijk ligt het campeerterrein 'Zuudschorre' van de Nederlandse Caravan Club. Aan de Scheldezijde van de dijk liggen de natuurgebieden Zuidgors en de slikken van Everingen. Tevens vindt u in de omgeving het natuurgebied 'de inlaag van 1887' waar veel watervogels fourageren en broeden.

Ellewoutsdijk is tevens het startpunt aan de Bevelandse zijde van de in 2003 in gebruik genomen Westerscheldetunnel, die na 6600 meter weer bovenkomt even ten westen van Terneuzen.

        

Plaatjes van Ellewoutsdijk
Situatie Ellewoutsdijk in 1850, 1910 en 2003 in één .pdf-bestand(537kB).Gratis Adobe Reader downloaden
Kaart uit 1866 van Ellewoutsdijk
Ellewoutsdijk in Wikipedia
Oude foto's zijn te vinden op Zeelandboek.
Foto's, prentbriefkaarten en affiches in de Beeldbank Zeeland (type Ellewoutsdijk in)
Tevens op de website van Wim Hoogerdijk.
Molenromp Phoenix: De Hollandse Molen
Twee pentekeningen van het slot en de kerk, 1743.
Fort Ellewoutsdijk
Publicaties over Ellewoutsdijk, te koop bij de gemeente Borsele.
Foto's van Ellewoutsdijk in het nationale archief.

Verdere wetenswaardigheden over Ellewoutsdijk:
De familie van Hattum
Fort Ellewoutsdijk

Filmpjes over Ellewoutsdijk

Heeft u een bijdrage voor deze pagina