Borssele

Algemene informatie over Borssele

De naam Borssele is ons op vele verschillende wijzen bekend. Aan het roemruchte geslacht Van Borselen, dat in het verleden zo'n belangrijke rol speelde dankt de huidige gemeente Borsele haar naam. Aan het stamslot van de van Borselens herinnert ons nog de berg van Troje bij het huidige dorp Borssele. Het land van Borsselen ging door stormvloeden van 1530 en 1532 ten onder, maar werd herwonnen bij de bedijking van de Borsselepolder in 1616. Er ontstond een welvarende agrarische gemeenschap, een nieuw Borssele. Sinds de gemeentelijke herindeling in 1970 maakt het dorp Borssele deel uit van de gemeente Borsele. Borssele heeft een rijke en bewogen geschiedenis achter de rug, maar ook heden ten dage neemt het in bezig opzicht een bijzondere plaats in. Een blik op de kaart laat duidelijk zien dat Borssele uniek is. Temidden van het rechte stramien van dijken, wegen en polders valt het geometrisch opgezette dorp onmiddellijk op: een bijzondere plaats in een bijzondere omgeving. Staande op het plein in het dorp Borssele zelf, krijgt men nog een betere indruk van dit dorp.

De geschiedenis van Borsseie valt uiteen in twee duidelijk te scheiden delen: allereerst de middeleeuwse periode van het eiland Borselen met Monster als hoofdplaats en het gelijknamige riddergeslacht Van Borselen en vervolgens de periode van na de herbedijking in 1616 en het dorp Borssele. Breekpunt vormen de stormrampen in 1530 en 1532 en de daaropvolgende periode tot 1616, toen het land onbedijkt en onbewoond was. In zijn algemeenheid gaat deze geschiedenis niet verder dan 1 januari 1970 toen Borssele zijn zelfstandigheid als gemeente verloor. Omdat Borssele van 1616 tot 1750 in bezit was van de stad Goes, is er over die periode erg veel archiefmateriaal bewaard gebleven, waardoor het goed mogelijk is er een beeld van te vormen. Ook uit de middeleeuwen zijn er, mede door de belangen van het adellijke geslacht Van Borselen en zeker door het bewaard gebleven necrologium van Monster, meer gegevens voor handen dan van de omringende dorpen.

Het beschreven gebied maakte vroeger deel uit van een groot eiland ten zuiden van Zuid-Beveland en was daarvan gescheiden door de Zwake. Het werd over het algemeen Borselen Bewesten de vijfzode of 't Westeinde (van Borselen) genoemd. De geschiedenis gaat terug tot het jaar 976, toen Borselen voor het eerst voorkwam in het schriftelijke bronnenmateriaal omdat de St. Baafsabdij te Gent daar bezittingen had. De geschiedenis heeft zich door de eeuwen heen gekenmerkt door de eeuwigdurende strijd tegen het water, soms met succes voor de mens, maar andermaal won de zee weer terrein.

De spreuk 'Hoort, ziet, zwijgt' op het viskot is op de dag van vandaag zeker niet meer van toepassing.

        

Plaatjes van Borssele
Situatie Borssele in 1850, 1910 en 2003 in één .pdf-bestand(402kB).Gratis Adobe Reader downloaden
Kaart uit 1866 van Borssele
Borssele in Wikipedia
Oude foto's zijn te vinden op Zeelandboek.
Foto's, prentbriefkaarten en affiches in de Beeldbank Zeeland (type Borssele in)
Tevens op de website van Wim Hoogerdijk en op home.wanadoo.nl/borssele/
Publicaties over Borssele, te koop bij de gemeente Borsele.

Veel foto's van Borssele (m.n. van de kerncentrale en Zeeland Refinery) in het nationale archief.

Verdere wetenswaardigheden over Borssele:
De naam Borssele (Bors(s)el(l)e(n)
Borssele online
VOC-schip Borssele
Molen de Hoop en Verwachting: Molendatabase De Hollandse Molen
De molen aan de Kaaiweg te Borssele is het gehele jaar te bezichtigen op iedere zaterdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur. Verder is de molen ook op afspraak te bezichtigen via het telefoonnummer (0113) 351611.
Dossier kerncentrale Borssele PZC
Wikipedia: kerncentrale Borssele
Studiekring Wolfert van Borssele
Het huis "Van Borssele"
Het strand "De Kaloot"
De Zeeuwse (Borsselse) kerkgeschiedenis
Orgel Gereformeerde Gemeente te Borssele
Stichting Borssele 2004+
Stichting Wise: Borssele, nee bedankt

Beroemde inwoners van Borssele:
schrijver Hans Warren en zijn bibliografie
Frank van Borssele en de Van Borsselen familie (wapens op Héraldique européenne 1 en 2) .

Filmpjes over Borssele

Heeft u een bijdrage voor deze pagina