Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 2 november 1999

Geen uitstel voor sluiting Borssele!

Bij de behandeling van de Klimaatnota van de ministeries van VROM en Economische Zaken in de Tweede Kamer is gebleken, dat er geen meerderheid is te vinden voor het openhouden van de kerncentrale in Borssele na 2003. De VVD nam geen hard standpunt in en diende geen motie voor langer openhouden in, omdat er geen meerderheid was te vinden voor dat standpunt.
De regeringsfracties blijven ongevoelig voor het feit dat daarmee een vermindering van de CO2-uitstoot van 1 miljoen ton kan worden bereikt. Het kabinet ziet meer in ombouw van kolencentrales, mits dat in Europees verband gebeurt, omdat anders concurrentievervalsing dreigt.
De Stichting 2004+ gaat ondertussen gewoon door met het werk om de kerncentrale ook na 2004 open te kunnen houden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.