Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 5 oktober 1999

Ludieke broeikasactie Stichting Borssele 2004+.

De Stichting Borssele 2004+, die ijvert voor het openhouden van de kerncentrale na 2003, heeft plastic broeikasjes, voorzien van potjes en plantjes, uitgedeeld aan de leden van de Tweede Kamer. Hiermee kunnen deze een kleine bijdrage leveren aan het terugdringen van het broeikaseffect. Een groter effect heeft echter het openhouden van de kerncentrale na 2003. In de Klimaatnota van minister Pronk wordt ook gepleit voor het gebruik van biomassa, zoals planten, als brandstof in electriciteitscentrales. Hierbij komt kooldioxide vrij, die door planten wordt omgezet in zuurstof en koolhydraten. Deze planten worden dan zelf weer als brandstof gebruikt. Deze cyclus kan in 2010 twee miljoen ton kooldioxide, de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect, besparen. De actievoerders stellen dat de kerncentrale eenzelfde hoeveelheid kooldioxide op jaarbasis bespaard. Bij kernenergie komt namelijk helemaal geen kooldioxide vrij.
Evenals met onderstaande lichtactie hopen de actievoeders op een heroverweging van het besluit de centrale eind 2003 te sluiten.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.